Luonnon monimuotoisuus ruokahankinnoissa

25.5.2022 09:00

Verkkoseminaari

Ruuantuotanto on yksi merkittävästi luonnon monimuotoisuuteen eli biodiversiteettiin vaikuttava ja siitä riippuvainen tuotannonala.

  • Maa- ja metsätalousministeriö selvitti, miten ruokahankinnoilla voidaan parantaa luonnon monimuotoisuuden tilaa.
  • Tilaisuudessa kuulet ministeriön tilaaman selvityksen tuloksista sekä muista ruokahankintojen biodiversiteettivaikutuksia selvittävistä hankkeista.

Tilaisuuden ohjelma:

Tervetuloa ja johdatus päivän teemaan

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen elintarvikehankinnoissa

  • selvitystyön tulokset ja ehdotukset luonnon monimuotoisuutta edistäviksi kriteereiksi, vanhempi asiantuntija Anna Kortesoja, Gaia Consulting Oy

Kommenttipuheenvuorot ruokahankintojen luonnon monimuotoisuutta edistävistä kriteereistä

  • Suvi Haukioja, palvelupäällikkö Turun kaupunki
  • Regina Ekroos, hankinta- ja kehityspäällikkö Espoo Catering

S-ryhmän luontojalanjäljen laskenta ja S-ryhmän toimet ruuankulutuksen luontojalanjäljen pienentämiseksi

  • väitöskirjatutkija Sami El Geneidy, JYU ja vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa ja vastuullisuuspäällikkö Satu Kuoppamäki, SOK

Valmisteilla oleva ruuan biodiversiteettitietokanta Ruotsissa

  • projektijohtaja Karin Morell ja tutkija Serina Ahlgren, RISE (esitys englanniksi)

Tilaisuus on suunnattu ruokahankintoja tekeville, ruuan biodiversiteettivaikutusten kanssa työskenteleville sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Webinaarin juontavat maa- ja metsätalousministeriön Hanna Mattila ja Auli Väänänen.

Tilaisuus järjestetään Teams-alustalla keskiviikkona 25.5. klo 9-11.30.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 23.5. klo 12 mennessä.

Tapahtuma on päättynyt.Ajankohta

Alkaa:  

25.5.2022 09:00

Päättyy:  

25.5.2022 11:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkkoseminaari


Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö

Tietosuojaseloste: Maa- ja metsätalousministeriön Eventilla-palveluun tallennetut kyselyt

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Maa- ja metsätalousministeriö
Puhelin: 0295 16 001
Sähköposti: kirjaamo.mmm(at)gov.fi
Osoite: Hallituskatu 3, Helsinki. PL30, 00023 Valtioneuvosto.

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Vesa Vuorimaa
Puhelin: 0295 16 2466
Sähköposti: vesa.vuorimaa(at)gov.fi
Osoite: Hallituskatu 3, Helsinki. PL30, 00023 Valtioneuvosto.

3. Rekisterin nimi

Eventilla-palveluun tallennetut maa- ja metsätalousministeriön kyselyt.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyselyjen tekeminen, tapahtumailmoittautumisten kerääminen sekä vastausten kerääminen ja tapahtumaan liittyvä viestintä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kyselyjä, kyselyjen vastauksia, ilmoittautumislomakkeita ja ilmoittautuneiden tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöiden vastaaminen kyselyihin ja tapahtumailmoituksiin.

7. Tiedon säilytysaika

Tiedot poistetaan palvelusta, kun tapahtumaan liittyvä viestintä, mm. materiaalin lähettäminen osallistujille, on päättynyt.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja muuta kuin kutsuja ja tiedottamista varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot
Tiedot ovat Eventilla-palvelun tietokannassa. Tietojen hallinta on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Pääkäyttäjätunnukset ovat neljällä maa- ja metsätalousministeriön virkamiehellä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

A. Oikeus saada pääsy tietoihinRekisteröidyillä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tiedot kuukauden kuluessa.

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleRekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.

D. Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

12. Tietoja käsittelevät tahot

Maa- ja metsätalousministeriön Eventillaa käyttävä henkilöstö.