Tapahtuman oletuskuva

Myyntistrategiaa vai strategista myyntiä?

15.12.2020 09:00

logorivi.png (49 KB)

 

Strategia lähtee liikkeelle asiakkaasta vai lähteekö?

Liikevaihdon kasvattamiseen ei ole olemassa yhtä ratkaisua, johtuen yritysten erilaisuudesta, siksi ratkaisu on suunniteltava yrityskohtaisesti.

Työpajassa käydään läpi strategisen suunnittelun prosessi ja erilaisia strategiamalleja. Osallistujat pohtivat pitkän ja lyhyen aikavälin myyntistrategiaa ja laativat itselleen myyntiin liittyvän strategisen suunnitelman.

Valmennus järjestetään Zoom-alustalla.

 

Oletko osallistunut aiempiin syksyn 2020 valmennuksiin? Mikäli kyllä, voit siirtyä suoraan ilmoittautumiseen. 

Mikäli ilmoittaudut ensimmäistä kertaa Myskin valmennukseen, lataa ja täytä valmiiksi alla olevat lomakkeet ennen kuin siirryt ilmoittautumaan:

Keräämme jokaiselta ilmoittautuneelta ESR-henkilötietolomakkeen ilmoittautumisen yhteydessä. Lomakkeiden avulla voimme todentaa hankkeen rahoittajalle, että myyntiosaamisen kehittämiseen tähtääville valmennuksille on alueellamme kysyntää. Jokaisen tulee ilmoittautumisen yhteydessä palauttaa ESR-lomake sähköiseen palautuslaatikkoon. (Huom. täytäthän lomakkeen kaikki kohdat, lomake tulee myös allekirjoittaa. Mikäli täytät syntymäaikasi, henkilötunnuksen loppuosaa ei tarvitse täyttää.) Lataa lomake alla olevasta painikkeesta: 

ESR, lomakepohja


Valmennukseen osallistuminen on vähämerkityksistä eli de minimis -tukea yrityksille (tuen arvo 500€/yritys). Yritysosallistujien tulee ilmoittautumisen yhteydessä ESR-lomakkeen lisäksi palauttaa de minimis -ilmoitus sähköiseen palautuslaatikkoon. (Huom. lomake tulee allekirjoittaa.) Lataa de minimis -pohja alla olevasta painikkeesta:

De minimis -ilmoituspohja

Lisätietoa de minimis -tuesta

Valmennusohjelman päätyttyä toukokuussa 2021, lähetämme ohjelman työpajoihin osallistuneille sähköpostitse ESR-lopetuslomakkeen, joka tulee myös täyttää ja palauttaa sähköiseen palautuslaatikkoon. Lisäksi, yritysosallistujille lähetetään toukokuussa 2021 hankkeen puolesta täytetty de minimis -tiedoksianto. 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Kouluttajista:

Satu Fomin-Laine

Satu Fomin- Laine toimii asiakaspalvelun ja myynnin opettajana OSAO Kaukovainio, palvelut -yksikössä. Hänellä on ammattiosaamista asiakaspalvelusta sekä erilaisista myynti- ja markkinointitehtävistä. Työpaikoilla järjestettävän koulutuksen ohjaaminen on myös osa hänen päivittäistä työtä. Osaamista löytyy niin palveluiden markkinoinnista ja myynnistä kuin ravintolaliiketoiminnasta.

jonnar-1.jpg (61 KB)

Jonna-Riikka Kurtti on myynnin ja markkinoinnin lehtori Oulun ammattikorkeakoulusta, koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on eloisa kouluttaja, jolla on työkokemusta yritysten välisestä liiketoiminnasta eri toimialoilta. Jonna-Riikalla on myyntikokemusta ratkaisumyynnistä ja SaaS-palveluiden myynnistä. Hän on myös yksi juuri julkaistun Digitaalisen markkinoinnin käsikirja -teoksen kirjailijoista.

 

Valmennusohjelmasta:

Valmennus on osa Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hankkeen myyntiosaamisen kehittämisen valmennusohjelmaa Oulun alueen pk-yrityksille ja myynnin opetushenkilöstölle. Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan, järjestämme myös webinaareja.

Lue lisää hankkeesta

Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hankkeeseen on saatu Euroopan Sosiaalirahaston rahoitusta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 1.4.2019-31.3.2022. Tämän lisäksi kaikki toteuttajat osallistuvat rahoitukseen omalla osuudellaan. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina OSAO ja Oulun yliopisto.

Ajankohta

Alkaa:  

15.12.2020 09:00

Päättyy:  

15.12.2020 13:00

Lisätiedot

Kysyttävää? Ota yhteyttä Myski-hankkeen yhteyshenkilöön Elina Kaihuaan

(+358) 40 630 4835

elina.kaihua@oamk.fi