Tapahtuman oletuskuva

Myynnin operatiivinen suunnittelu ja ohjaus

23.2.2021 09:00

logorivi.png (49 KB)

 

Miten johdat myyntitiimiä tehokkaasti? Miten ohjaat ja motivoit tiimejä ja myyjiä parempiin tuloksiin?

Etätyöpajassa käydään läpi myyntitiimien rakentamisen erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja pohditaan, missä vaiheessa myyntitiimiä kannattaa alkaa rakentaa ja laajentaa sekä tarkastellaan millaiset kannustimet ja kannustinmallit voisivat toimia parhaiten yrityksessäsi. Lisäksi osallistujat saavat työpajasta mukaansa konkreettisia malleja oman organisaation myynnin johtamiseen ja ohjaamiseen.

Valmennus järjestetään Zoom-alustalla.

Kouluttajista:

jonnar-1.jpg (61 KB) Jonna-Riikka Kurtti on myynnin ja markkinoinnin lehtori Oulun ammattikorkeakoulusta, koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on eloisa kouluttaja, jolla on työkokemusta yritysten välisestä liiketoiminnasta eri toimialoilta. Jonna-Riikalla on myyntikokemusta ratkaisumyynnistä ja SaaS-palveluiden myynnistä. Hän on myös yksi juuri julkaistun Digitaalisen markkinoinnin käsikirja -teoksen kirjailijoista.
siltavirta_katta.jpg (830 KB) Katta Siltavirta toimii lehtorina ja projektipäällikkönä Oulun ammattikorkeakoulussa. Katta on koulutukseltaan tradenomi (ylempi AMK) ja pian KTM. Katalla on vuosien kokemus B2B- ja B2C-myynnistä eri toimialoilla aina vähittäiskaupasta ratkaisumyyntiin media-alalla.
 

Oletko osallistunut aiempiin syksyn 2020 valmennuksiin? Mikäli kyllä, voit siirtyä suoraan ilmoittautumiseen (selaa hieman alaspäin). 


Mikäli ilmoittaudut ensimmäistä kertaa Myskin valmennukseen, lataa ja täytä valmiiksi alla olevat lomakkeet ennen kuin siirryt ilmoittautumaan:

Keräämme jokaiselta ilmoittautuneelta ESR-henkilötietolomakkeen ilmoittautumisen yhteydessä. Lomakkeiden avulla voimme todentaa hankkeen rahoittajalle, että myyntiosaamisen kehittämiseen tähtääville valmennuksille on alueellamme kysyntää. Jokaisen tulee ilmoittautumisen yhteydessä palauttaa ESR-lomake sähköiseen palautuslaatikkoon. (Huom. täytäthän lomakkeen kaikki kohdat, lomake tulee myös allekirjoittaa. Mikäli täytät syntymäaikasi, henkilötunnuksen loppuosaa ei tarvitse täyttää.) Lataa lomake alla olevasta painikkeesta: 

ESR, lomakepohja


Valmennukseen osallistuminen on vähämerkityksistä eli de minimis -tukea yrityksille (tuen arvo 500€/yritys). Yritysosallistujien tulee ilmoittautumisen yhteydessä ESR-lomakkeen lisäksi palauttaa de minimis -ilmoitus sähköiseen palautuslaatikkoon. (Huom. lomake tulee allekirjoittaa.) Lataa de minimis -pohja alla olevasta painikkeesta:

De minimis -ilmoituspohja

Lisätietoa de minimis -tuesta

Valmennusohjelman päätyttyä toukokuussa 2021, lähetämme ohjelman työpajoihin osallistuneille sähköpostitse ESR-lopetuslomakkeen, joka tulee myös täyttää ja palauttaa sähköiseen palautuslaatikkoon. Lisäksi, yritysosallistujille lähetetään toukokuussa 2021 hankkeen puolesta täytetty de minimis -tiedoksianto. 

Lippuja ei enää tarjolla.

Valmennusohjelmasta:

Valmennus on osa Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hankkeen myyntiosaamisen kehittämisen valmennusohjelmaa Oulun alueen pk-yrityksille ja myynnin opetushenkilöstölle. Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan, järjestämme myös webinaareja.

Lue lisää hankkeesta

Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hankkeeseen on saatu Euroopan Sosiaalirahaston rahoitusta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 1.4.2019-31.3.2022. Tämän lisäksi kaikki toteuttajat osallistuvat rahoitukseen omalla osuudellaan. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina OSAO ja Oulun yliopisto.

Ajankohta

Alkaa:  

23.2.2021 09:00

Päättyy:  

23.2.2021 12:00

Järjestäjä

Kysyttävää? Ota yhteyttä Myski-hankkeen yhteyshenkilöön Elina Kaihuaan

(+358) 40 630 4835

elina.kaihua@oamk.fi