Tapahtuman oletuskuva

Uusasiakashankinta ja potentiaaliset asiakkaat

23.3.2021 09:00

logorivi.png (49 KB)

 

Mitä on social selling? Mistä löytää potentiaaliset asiakkaat? Miten lähestyä ja houkutella uusia asiakkaita? Miten siirtyä push- ajattelusta pull- ajatteluun asiakkaiden hankinnassa? Mikä on yrityksesi asiakasviestin potentiaalinen toimittamiskanava?

Vanhalle asiakkaalle on kannattavampaa myydä kuin uudelle. Uusia asiakkaita on kuitenkin hankittava liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Osallistujat laativat työpajassa itselleen hissipuheen ja prospektointisuunnitelman.

Valmennus järjestetään Zoom-alustalla. Ilmoittautumispainike on sivun alimmaisena. Tutustuthan osallistumisen ehtoihin ennen ilmoittautumista.

 

Kouluttajista:

jonnar-1.jpg (61 KB) Jonna-Riikka Kurtti on myynnin ja markkinoinnin lehtori Oulun ammattikorkeakoulusta, koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on eloisa kouluttaja, jolla on työkokemusta yritysten välisestä liiketoiminnasta eri toimialoilta. Jonna-Riikalla on myyntikokemusta ratkaisumyynnistä ja SaaS-palveluiden myynnistä. Hän on myös yksi juuri julkaistun Digitaalisen markkinoinnin käsikirja -teoksen kirjailijoista.
bio-mj.jpg (786 KB) Maria Juntunen on asiakaspalvelun ja myynnin opettaja OSAO Kaukovainio, palvelut -yksiköstä, koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.Hän on ohjauksen ammattilainen, jolla on pitkä työkokemus muun muassa kuluttajakaupasta, henkilöstö- ja taloushallinnon eri työtehtävistä sekä laatujärjestelmän rakentamisesta.


Osallistumisen ehdot:

Alla olevat lomakkeet tulee ladata, täyttää ja palauttaa salattuna sähköpostina hankkeen yhteyshenkilölle ilmoittautumisen päätteeksi (elina.kaihua@oamk.fi). Lomakkeiden palautus ennen webinaaria ovat edellytys osallistumiselle. ESR-lomake kerätään jokaiselta osallistujalta ja tämän lisäksi yritysosallistujat palauttavat de minimis -ilmoituksen. 

Keräämme jokaiselta ilmoittautuneelta ESR-henkilötietolomakkeen ilmoittautumisen yhteydessä. Lomakkeiden avulla voimme todentaa hankkeen rahoittajalle, että myyntiosaamisen kehittämiseen tähtääville valmennuksille on alueellamme kysyntää. Jokaisen tulee ilmoittautumisen jälkeen palauttaa ESR-lomake hankkeen yhteyshenkilölle salattuna sähköpostina. (Huom. täytäthän lomakkeen kaikki kohdat, lomake tulee myös allekirjoittaa. Täytäthän lomakkeeseen syntymäaikasi, henkilötunnuksen loppuosaa ei tule täyttää.) Lataa lomake alla olevasta painikkeesta:

ESR, lomakepohja


Valmennukseen osallistuminen on vähämerkityksistä eli de minimis -tukea yrityksille (tuen arvo 500€/yritys). Yritysosallistujien tulee ilmoittautumisen jälkeen ESR-lomakkeen lisäksi palauttaa de minimis -ilmoitus hankkeen yhteyshenkilölle salattuna sähköpostina. (Huom. lomake tulee allekirjoittaa.) Lataa de minimis -pohja alla olevasta painikkeesta:

De minimis -ilmoituspohja

Lisätietoa de minimis -tuesta

Valmennusohjelman päätyttyä toukokuussa 2021, lähetämme valmennusohjelman työpajoihin osallistuneille sähköpostitse ESR-lopetuslomakkeen, joka tulee myös täyttää ja palauttaa hankkeen yhteyshenkilölle. Lisäksi, yritysosallistujille lähetetään toukokuussa 2021 hankkeen puolesta täytetty de minimis -tiedoksianto. 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Valmennusohjelmasta:

Valmennus on osa Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hankkeen myyntiosaamisen kehittämisen valmennusohjelmaa Oulun alueen pk-yrityksille ja myynnin opetushenkilöstölle. Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan, järjestämme myös webinaareja.

Lue lisää hankkeesta

Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hankkeeseen on saatu Euroopan Sosiaalirahaston rahoitusta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 1.4.2019-31.3.2022. Tämän lisäksi kaikki toteuttajat osallistuvat rahoitukseen omalla osuudellaan. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina OSAO ja Oulun yliopisto.

Ajankohta

Alkaa:  

23.3.2021 09:00

Päättyy:  

23.3.2021 12:00

Lisätiedot

Kysyttävää? Ota yhteyttä Myski-hankkeen yhteyshenkilöön Elina Kaihuaan

(+358) 40 630 4835

elina.kaihua@oamk.fi