Tapahtuman oletuskuva

Digitaalisten myyntikanavien strateginen hallinta

27.4.2021 09:00

logorivi.png (49 KB)

 

Mitä digitaaliset myyntikanavat ovat? Mikä tarkoitus niillä on? Mitä myyntikanavia yrityksellä on käytössä?

Yrityksen myyntistrategiassa tulisi huomioida digitaaliset myyntikanavat. Digitaaliset viestintäkanava muodostavat strategisen mahdollisuuden, jossa kokonaisuuden hallinta on tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi. Mitään kanavaa ei kannata käyttää vain siksi, että kanava on kilpailijoillakin käytössä.

Osallistujat laativat työpajassa omalle yritykselle digitaalisten kanavien kokonaisstrategia myynnin tueksi. Olemassa olevat digitaaliset kanavat käydään läpi ja pohditaan niiden roolia kokonaistavoitteiden saavuttamisessa.

Valmennus järjestetään Zoom-alustalla. Ilmoittautumispainike on sivun alimmaisena. Tutustuthan osallistumisen ehtoihin ennen ilmoittautumista.

 

Kouluttajista:

jylhaCC88lehto-terho-rajattu_1673.jpg (4.53 MB) Terho Jylhälehto on toiminut perheyrityksessä yrittäjänä 25 v. ajan. Lisäksi hän on toiminut pitkään Oamkissa yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Terho vastaa myös Oamkin yrityshautomosta, jossa hän on valmentanut vuosien varrella satoja opiskelijoita.
jonnar-1.jpg (61 KB) Jonna-Riikka Kurtti on myynnin ja markkinoinnin lehtori Oulun ammattikorkeakoulusta, koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on eloisa kouluttaja, jolla on työkokemusta yritysten välisestä liiketoiminnasta eri toimialoilta. Jonna-Riikalla on myyntikokemusta ratkaisumyynnistä ja SaaS-palveluiden myynnistä. Hän on myös yksi juuri julkaistun Digitaalisen markkinoinnin käsikirja -teoksen kirjailijoista.
timokoivumaki.jpg (49 KB) Timo Koivumäki on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi 1999 ja toiminut sitten Oulun yliopiston tietoteollisen liiketoiminnan professorina, tietoverkkoliiketoiminnan tutkimusprofessorina sekä vuodesta 2008 alkaen vuoteen 2016 yliopiston ja VTT:n yhteisenä määräaikaisena professorina ja sen jälkeen Oulun yliopiston professorina 2017-2018 ja yliopistotutkijana vuodesta 2019. Koivumäki on markkinoinnin dosentti Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa, erikoisalanaan digitaalinen palveluliiketoiminta. Digitaalisen liiketoiminnan, kuluttajakäyttäytymisen ja strategisen verkostoitumisen ohella hän on tutkinut yleisemmin taloudellisen toiminnan digitalisoitumisen vaikutuksia globaaleiden markkinoiden kehittymiseen, käyttäjälähtöiseen innovaatioon ja julkisen sektorin rooliin tietoyhteiskunnassa.


Osallistumisen ehdot:

Alla olevat lomakkeet tulee ladata, täyttää ja palauttaa salattuna sähköpostina hankkeen yhteyshenkilölle ilmoittautumisen päätteeksi (elina.kaihua@oamk.fi). Lomakkeiden palautus ennen webinaaria ovat edellytys osallistumiselle. ESR-lomake kerätään jokaiselta osallistujalta ja tämän lisäksi yritysosallistujat palauttavat de minimis -ilmoituksen. 

Keräämme jokaiselta ilmoittautuneelta ESR-henkilötietolomakkeen ilmoittautumisen yhteydessä. Lomakkeiden avulla voimme todentaa hankkeen rahoittajalle, että myyntiosaamisen kehittämiseen tähtääville valmennuksille on alueellamme kysyntää. Jokaisen tulee ilmoittautumisen jälkeen palauttaa ESR-lomake hankkeen yhteyshenkilölle salattuna sähköpostina. (Huom. täytäthän lomakkeen kaikki kohdat, lomake tulee myös allekirjoittaa. Täytäthän lomakkeeseen syntymäaikasi, henkilötunnuksen loppuosaa ei tule täyttää.) Lataa lomake alla olevasta painikkeesta:

ESR, lomakepohja


Valmennukseen osallistuminen on vähämerkityksistä eli de minimis -tukea yrityksille (tuen arvo 500€/yritys). Yritysosallistujien tulee ilmoittautumisen jälkeen ESR-lomakkeen lisäksi palauttaa de minimis -ilmoitus hankkeen yhteyshenkilölle salattuna sähköpostina. (Huom. lomake tulee allekirjoittaa.) Lataa de minimis -pohja alla olevasta painikkeesta:

De minimis -ilmoituspohja

Lisätietoa de minimis -tuesta

Valmennusohjelman päätyttyä toukokuussa 2021, lähetämme valmennusohjelman työpajoihin osallistuneille sähköpostitse ESR-lopetuslomakkeen, joka tulee myös täyttää ja palauttaa hankkeen yhteyshenkilölle. Lisäksi, yritysosallistujille lähetetään toukokuussa 2021 hankkeen puolesta täytetty de minimis -tiedoksianto. 

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Määrä

Määrä:


Määrä:


Valmennusohjelmasta:

Valmennus on osa Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hankkeen myyntiosaamisen kehittämisen valmennusohjelmaa Oulun alueen pk-yrityksille ja myynnin opetushenkilöstölle. Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan, järjestämme myös webinaareja.

Lue lisää hankkeesta

Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hankkeeseen on saatu Euroopan Sosiaalirahaston rahoitusta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 1.4.2019-31.3.2022. Tämän lisäksi kaikki toteuttajat osallistuvat rahoitukseen omalla osuudellaan. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina OSAO ja Oulun yliopisto.

Ajankohta

Alkaa:  

27.4.2021 09:00

Päättyy:  

27.4.2021 12:00

Lisätiedot

Kysyttävää? Ota yhteyttä Myski-hankkeen yhteyshenkilöön Elina Kaihuaan

(+358) 40 630 4835

elina.kaihua@oamk.fi