Tapahtuman oletuskuva

Sähköposti myyntikanavana ja osana asiakassuhteen hoitoa

11.5.2021 09:00

logorivi.png (49 KB)

 

Minkälainen myyntikanava sähköposti on? Miten hyödyntää tätä helppoa ja edullista digitaalista kanavaa? Minkälainen rooli sähköpostilla voi olla asiakassuhteen hoitamisessa tai asiakkuuden jälkihoidossa?

Työpajassa käydään läpi työkaluja sähköpostimyyntiin ja asiakaskirjeen laadintaan. Mitä hyötyjä ja haasteita tämän median käytössä on? Sähköpostimyynti ja sen statistiikka - miten linkitetään myyntistrategiaan ja mitä muita toimia tulee huomioida tämän tueksi. Lisäksi osallistujat laativat asiakaskirjeen tai orgaanisen postituslistan keräämisen suunnitelman.

Valmennus järjestetään Zoom-alustalla. Ilmoittautumispainike on sivun alimmaisena. Tutustuthan osallistumisen ehtoihin ennen ilmoittautumista.

 

Kouluttajista:

kuva_satu_fl.jpg (62 KB) Satu Fomin- Laine toimii asiakaspalvelun ja myynnin opettajana OSAO Kaukovainio, palvelut -yksikössä. Hänellä on ammattiosaamista asiakaspalvelusta sekä erilaisista myynti- ja markkinointitehtävistä. Työpaikoilla järjestettävän koulutuksen ohjaaminen on myös osa hänen päivittäistä työtä. Osaamista löytyy niin palveluiden markkinoinnista ja myynnistä kuin ravintolaliiketoiminnasta.
jonnar-1.jpg (61 KB) Jonna-Riikka Kurtti on myynnin ja markkinoinnin lehtori Oulun ammattikorkeakoulusta, koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on eloisa kouluttaja, jolla on työkokemusta yritysten välisestä liiketoiminnasta eri toimialoilta. Jonna-Riikalla on myyntikokemusta ratkaisumyynnistä ja SaaS-palveluiden myynnistä. Hän on myös yksi juuri julkaistun Digitaalisen markkinoinnin käsikirja -teoksen kirjailijoista.
 

Osallistumisen ehdot:

Alla olevat lomakkeet tulee ladata, täyttää ja palauttaa salattuna sähköpostina hankkeen yhteyshenkilölle ilmoittautumisen päätteeksi (elina.kaihua@oamk.fi). Lomakkeiden palautus ennen webinaaria ovat edellytys osallistumiselle. ESR-lomake kerätään jokaiselta osallistujalta ja tämän lisäksi yritysosallistujat palauttavat de minimis -ilmoituksen. Keräämme jokaiselta ilmoittautuneelta ESR-henkilötietolomakkeen ilmoittautumisen yhteydessä. Lomakkeiden avulla voimme todentaa hankkeen rahoittajalle, että myyntiosaamisen kehittämiseen tähtääville valmennuksille on alueellamme kysyntää. Jokaisen tulee ilmoittautumisen jälkeen palauttaa ESR-lomake hankkeen yhteyshenkilölle salattuna sähköpostina. (Huom. täytäthän lomakkeen kaikki kohdat, lomake tulee myös allekirjoittaa. Täytäthän lomakkeeseen syntymäaikasi, henkilötunnuksen loppuosaa ei tule täyttää.) Lataa lomake alla olevasta painikkeesta:

ESR, lomakepohja


Valmennukseen osallistuminen on vähämerkityksistä eli de minimis -tukea yrityksille (tuen arvo 500€/yritys). Yritysosallistujien tulee ilmoittautumisen jälkeen ESR-lomakkeen lisäksi palauttaa de minimis -ilmoitus hankkeen yhteyshenkilölle salattuna sähköpostina. (Huom. lomake tulee allekirjoittaa.) Lataa de minimis -pohja alla olevasta painikkeesta:

De minimis -ilmoituspohja

Lisätietoa de minimis -tuesta


Valmennusohjelman päätyttyä toukokuussa 2021, lähetämme valmennusohjelman työpajoihin osallistuneille sähköpostitse ESR-lopetuslomakkeen, joka tulee myös täyttää ja palauttaa hankkeen yhteyshenkilölle. Lisäksi, yritysosallistujille lähetetään toukokuussa 2021 hankkeen puolesta täytetty de minimis -tiedoksianto. 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Hankkeesta:

Lue lisää hankkeesta

Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hankkeeseen on saatu Euroopan Sosiaalirahaston rahoitusta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 1.4.2019-31.3.2022. Tämän lisäksi kaikki toteuttajat osallistuvat rahoitukseen omalla osuudellaan. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina OSAO ja Oulun yliopisto.

Ajankohta

Alkaa:  

11.5.2021 09:00

Päättyy:  

11.5.2021 12:00

Lisätiedot

Kysyttävää? Ota yhteyttä Myski-hankkeen yhteyshenkilöön Elina Kaihuaan

(+358) 40 630 4835

elina.kaihua@oamk.fi