Nuuksio Night Trail 2022

30.9.2022 19:30

Luukin ulkoilumaja

Nuuksio Night Trail 2022 will be run 30.9.2022.

Registration is open now!

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher.For more detailed on instructions on payments with sport vouchers, please read this page. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Select number of tickets
Ticket
Sale ends
Price
Amount

Enter coupon code
Sale ends 16.8.2022 02:00
37,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Event attendees (152)

Mare Lappi
Kati Nirkkonen
Jani Ikonen
Hanne-Mari Toikka
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Jan Kajander
Sebastian Kajander
Michael Schachner
Marko Forsell
Venla Seppä
Antti Toivanen
Toni Oksman
Jari Pimiä
Jola Maisala
Panu Oikkonen
Vesa Starck
Aapo Summanen
Jan Pakarinen
Mark Davis
Anni Sarasti
Anne Asp
Henri Vaitomaa
Scott Pritchard
Karlina Ozolina
Riitta Rahkila
Maria Tengbergen
Matias Ekholm
Markus Nygård
Ville Kulo
Linda Neiglick
Mika Torppala
Heta Biermann
Katja Graff
Iiris Inkeroinen
Jussi Palo
Marika Silvikko
Konsta Ikonen
Minna Mononen
Hannu Kaleva
Teemu Väre
Samuli Cederström
Joni Tuomi
Joel Klemetti
Santeri Sammalkivi
Tapio Peltonen
Elias Hyvönen
Mari Malinen
Marjo Kukkonen
Linni Heino-Snirvi
Jasmin Penttinen
Maria Laakso
Juha Siltanen
Henri Hakala
Miikka Myllylä
Reeta Vilhu
Sirpa Uuspelto
Kirsti Tiinanen
Salla Klemetti
Nina Vallin
Silvia Walle
Marjo Kolmonen
Karin Kinnula
RITVA AHONEN
Markku Hyvönen
Tanja Manshtein
Kalle Ehrnrooth
Sanna Piitulainen
Sarianna Ahlroos
Ville Glad
Maris Leponiemi
Marjaana Nikula
Oula Yliperttula
Keiu Põldmaa
Tommi Forss
Sari Kiesiläinen
Terhi Karlsson
Vesa-Matti Nikkilä
Noora Neramo
Anna Kovarova
Maksim Labanov
Sanna Myllylä
Paraskevi Bakalopulos
Joanna Scott
Leena Kauko
Janina Pohja
Kimmo Tyyskä
Mirkku Kauhanen
Tero Kähkölä
Santtu Ahola
Minna Kujala
Kosti Lepojärvi
Sanna Lepojärvi
Niina Ahlroos
Harri Mäntynen
Oliver Mäntynen
Noomi Auervuolle
Julius Hurri
Tero Mäkinen
Milla Valtonen
Katharina Beck
Tiina Rönnberg
Mirka Pitkänen
Tommi Hynninen
Malin Helminen
Jouni Salamäki
Bashudave Kundu
Sini Idänheimo
Jaana Telilä
Amelia Cardwell
Sanya Schubak
Elina Leppihalme
Minna Salorinne
Marianne Horppu
Päivi Weckman
Timo Suonsyrjä
Susanna Heino
Janne Talvitie
Senja Kettunen
Sini Saari

32 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

30.9.2022 19:30

Ends:  

30.9.2022 23:30

Add event to your calendar

Event location

Luukin ulkoilumaja

Luukintie 33
02970 Espoo

View larger map and directions

Organizer

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi