Nuuksio Night Trail 2022

30.9.2022 19:30

Luukin ulkoilumaja

Nuuksio Night Trail 2022 juostaan 30.9.2022.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. 

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: http://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 16.8.2022 02:00
37,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (152)

Mare Lappi
Kati Nirkkonen
Jani Ikonen
Hanne-Mari Toikka
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Jan Kajander
Sebastian Kajander
Michael Schachner
Marko Forsell
Venla Seppä
Antti Toivanen
Toni Oksman
Jari Pimiä
Jola Maisala
Panu Oikkonen
Vesa Starck
Aapo Summanen
Jan Pakarinen
Mark Davis
Anni Sarasti
Anne Asp
Henri Vaitomaa
Scott Pritchard
Karlina Ozolina
Riitta Rahkila
Maria Tengbergen
Matias Ekholm
Markus Nygård
Ville Kulo
Linda Neiglick
Mika Torppala
Heta Biermann
Katja Graff
Iiris Inkeroinen
Jussi Palo
Marika Silvikko
Konsta Ikonen
Minna Mononen
Hannu Kaleva
Teemu Väre
Samuli Cederström
Joni Tuomi
Joel Klemetti
Santeri Sammalkivi
Tapio Peltonen
Elias Hyvönen
Mari Malinen
Marjo Kukkonen
Linni Heino-Snirvi
Jasmin Penttinen
Maria Laakso
Juha Siltanen
Henri Hakala
Miikka Myllylä
Reeta Vilhu
Sirpa Uuspelto
Kirsti Tiinanen
Salla Klemetti
Nina Vallin
Silvia Walle
Marjo Kolmonen
Karin Kinnula
RITVA AHONEN
Markku Hyvönen
Tanja Manshtein
Kalle Ehrnrooth
Sanna Piitulainen
Sarianna Ahlroos
Ville Glad
Maris Leponiemi
Marjaana Nikula
Oula Yliperttula
Keiu Põldmaa
Tommi Forss
Sari Kiesiläinen
Terhi Karlsson
Vesa-Matti Nikkilä
Noora Neramo
Anna Kovarova
Maksim Labanov
Sanna Myllylä
Paraskevi Bakalopulos
Joanna Scott
Leena Kauko
Janina Pohja
Kimmo Tyyskä
Mirkku Kauhanen
Tero Kähkölä
Santtu Ahola
Minna Kujala
Kosti Lepojärvi
Sanna Lepojärvi
Niina Ahlroos
Harri Mäntynen
Oliver Mäntynen
Noomi Auervuolle
Julius Hurri
Tero Mäkinen
Milla Valtonen
Katharina Beck
Tiina Rönnberg
Mirka Pitkänen
Tommi Hynninen
Malin Helminen
Jouni Salamäki
Bashudave Kundu
Sini Idänheimo
Jaana Telilä
Amelia Cardwell
Sanya Schubak
Elina Leppihalme
Minna Salorinne
Marianne Horppu
Päivi Weckman
Timo Suonsyrjä
Susanna Heino
Janne Talvitie
Senja Kettunen
Sini Saari

32 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

30.9.2022 19:30

Päättyy:  

30.9.2022 23:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Luukin ulkoilumaja

Luukintie 33
02970 Espoo

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi