Nuuksio Night Trail 2024

27.9.2024 19:30

Luukin ulkoilumaja

Nuuksio Night Trail 2024 juostaan 27.9.2024.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. 

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: http://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.8.2024 02:00
38,00 € (sis. ALV 10.0%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (332)

Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Anne Rosti
Claire Amsellem
kai akkanen
Juha Metsälä
Petri Tuominen
Sanne Bäck
Tarja Timonen
Kari Kuusela
Jari Pimiä
Pia Holopainen
Nicole Af Björksten
Eduardo Lopez
Elisa Liras
Riitta Rahkila
Veli-Pekka Eronkoski
Katarzyna Leskinen
Jaana Tartia
Markus Kortesmäki
Lauri Alakuijala
Heikki Sulonen
Erno Davidsson
Harri Karvinen
Tinko Kermer
Toni Oksman
Otto Yliperttula
Aleksi Simonen
Anni Niittynen
Sanni Mielonen
Anu Saarinen
Jouko Sippola
Michael Schachner
Janeta Turku
Johanna Huuskonen
Teemu Haavisto
Juuso Vuorenniemi
Maikki Ihantoja
Vjatseslav Laisev
Tuomas Mäihäniemi
Niko Kuusisto
Tero Kunnas
Antti Kairus
Mikel Aizpuru
Fernando Trolia Slamic
Antti Kiljunen
Jussi Palo
Aleksandr Klepikov
Elina Nikkanen
Jola Maisala
Piia Harjula
Anita Lehtonen
Milla Valtonen
Isa Päivinen
Nicola Ugas
Jarkko Hakola
Ida-riikka Kuosmanen
Sanna Kuivalainen
Markku Kuivalainen
Tiina Käpylä
Ivan Zolkin
Lisa Steffes
Eduardo Anaya Plaza
Vesa Ihalainen
Johanna Väisänen
Katriina Lipponen
Sven Schlegel
Asta Halmetoja
Heidi Köyste
Seija Pulli
Minna Mononen
Anna-Riikka Leppäranta
Laura Virjula
Oona Lonka
Samuli Cederström
Mariliis Mänd
Jenni Nenonen
Tarja Väisänen
Jaakko Leeve
Julian Honkasalo
Mia Gagneur
Linnea Risku
Larissa Risku
Terhi Virevesi-Risku
Mikhael Santos
Merituuli Laine
Friida Bröms
Antti Kaskela
Kanisorn Sutham
Maria Renqvist
Lotta Loikkanen
Qinlian Xu
Tommi Forss
Tiina Karjalainen
Veera Tasapuro
Sini Halm
Saara Eronen
Anssi Almgren
Emma Holopainen
Tiina Huovinen
Katja Ristimäki
KIRSI MONTONEN
Panu Oikkonen
Juuli-Anna Tauren
Tommi Elo
Oxana Bolinches
Lotta Ulander
Sergei Gurzhiev
Teemu Sihvonen
Kari Niinisalo
Tiia Leuhu
Juuso Hottinen
Tiina Ojala
Mila iloria
Hannu Mansikkaviita
Hanna Teivainen
Terhi Rämö
Laura Korteharju
Geert Van Moer
Iina Ahonen
Liinu Hannuksela
Milla Vaara
Jyrki Seppälä
Pauliina Lukkarila
Jari Pimiä
Antti Kuusiniemi
Vincent Winberg
Noora Nykänen
Maria Ena
Rasmus Ena
Topi Mustonen
Saija Kauppinen
Harri Mäntynen
Titta Kinnunen
Pauliina Ruikka
Tiina Mattsson
Samuel Halme
Heidi Starck
Iiris Yli-Kaatiala
Joona Kauppinen
Akseli Sarvi
Jessikka Aro
Janne Toivonen
Sanna Tonteri
Susanna Palvanen
Sanna Kants
Andrei Baranov
Tanja Lammaslaakso
Vladimir Bezrukov
Elina Lindholm
Johanna Laitinen
Iida Kukkavuori
Tomi Lahti
Joni Tuomi
Markus Schneider
Antti Tornberg
Sirpa Uuspelto
Jane Lindell
Elina Kyllönen
Jani Ahonen
Tea Ahonen
Marc Binns
Sanna Myllylä
Alexandra Åkermarck
Sang Markoff
Sini Markoff
Julia Ahonen
Alessandro Bottinelli
Mia Ahlskog
Anna Moberg-Jokinen
Jessica Mansala
Mikko Kyläkoski
Jaakko Pippuri
Mika Niemi
Hai Le
Aku Lukander
Jari Penttilä
Pinja Metsälä
Harri Honkonen
Jimi Ahonen
Anneli Waris
Filip Rönnblad
Ari Piironen
Antti Tuovila
Anastassia Hoppania
Juha Matti Harjunpää
Joonas Viljanen
Arttu Bergström
Hanna Paldanius
Santeri Kunttu
Onni Merivaara
Petra Parviainen
Ninni Hyvärinen
Cecilia Bergman
Alarik Axo
Peter Nybergh
Ville Hellman
Marjut Teittinen
Hermanni Viljanen
Hessu Lindén
Heta Biermann
Stiina Nurmi
Alex Clarke
Diana Perryman
Jonne Metsänen
Olga Raski
Jari Huomo
Linda Nissi
Sanni Laine
Leila Haapasalmi
Mikael Lindroos
Lauri Kelloniemi
Vilma Salo
Cedric Zierleyn
Ilmari Korpivaara
Maksim Labanov
Tatjana Labanov
Jeeli Puhto
Antti Puhto
Anniina Färkkilä
Outi Aalto
Anton Heikkilä
Alexander Markelov
Sebastian Buss
Marlen Salonen
Milla Lipsanen
Jouni Korhonen
Julius Särkkälä
Niko Lehmuskanta
Ulla Sundström-Lehto
Eve Markkanen
Jukka Markkanen
Timo Pulkkinen
Antti Vahteri
Jesse Ihalainen
Lauri Hoffren
John Kuusimäki
Sami Kuusemaa
Linda Piiparinen
Nicola Ugas
Kimmo Vahteri
Nana Manninen
Ari-Pekka Manninen
Reima Viitala
Sini Lehtinen
Kari Lehtinen
Leena Karhu
Jeremia Mätäsaho
Anna Mätäsaho
Juuso Metsälä
Samu Nikkinen
Eija Viksilä
Antti-Pekka Airaksinen
Arja Pekkala
Jukka Aitoniemi

77 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:   27.9.2024 19:30
Päättyy:   27.9.2024 23:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Luukin ulkoilumaja

Luukintie 33
02970 Espoo

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi