Tapahtuman oletuskuva

Oppilaitosten vastuulliset tulevaisuuspolut – valmennus ammatillisille oppilaitoksille

25.9.2020 10:30

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Valmennuksen aikana oppilaitos uudistaa strategiansa tukemaan kestävää kehitystä luomalla kestävyyden edistämiselle indikaattorit. Valmennuksen aikana pohditaan, miten kestävän elämäntavan edistäminen integroidaan oppilaitoksen toimintaan.

Valmennus koostuu aloitus- ja päätöstilaisuudesta sekä kolmesta teams-klinikasta. Aloitus- ja lopetustapaamiset järjestetään lähitapaamisina Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä ja ne striimataan etäosallistujille. Kaikkiin valmennustapaamisiin on siis mahdollista osallistua verkkoyhteydellä. Kaikki valmennustilaisuudet tallennetaan, joten voit suorittaa koulutuksen myös omassa tahdissasi.

Valmennuksen tavoite

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa ammatillisten oppilaitosten henkilöstön ymmärrystä globaalista kestävän kehityksen agendasta (Agenda 2030) ja siitä, miten se voidaan jalkauttaa ammatillisissa oppilaitoksissa. Tavoitteena on myös tarjota vaihtoehtoja toiminnan seuraamiseen ja raportointiin, sekä esitellä niihin liittyviä työkaluja.

Kesto, aikataulu ja valmennuksen sisältö

Koulutuksen kesto: Syyskuu 2020- Helmikuu 2021,
5 verkkovälitteistä tapaamista:

24.9. klo 10.30-11.30 Lähitapaaminen Lounais-Hämeen koulutustuskuntayhtymässä tai osallistuminen striimaukseen.

Perusymmärrys kansainvälisen kestävän kehityksen agendasta (Agenda 2030) ja Kestävän Kehityksen tavoitteista.

8.10 2020 klo 14.15-16  Teams-tapaaminen

Tarkempi kuvaus siitä kuinka kestävän kehityksen agenda toteutuu oppilaitosten toiminnassa. Yhteisen prosessin kuvaus, siihen tarvittavat työkalut, aikataulut ja roolitukset.

19.11.2020 klo 14.15-16 Teams-tapaaminen

Kuinka kestävän kehityksen Agenda 2030 ja SDG:t integroidaan osaksi omaa strategiaa ja toimintasuunnitelmia. Mittarit ja raportointi

14.1.2021 klo 14.15-16 Teams-tapaaminen

Kestävän kehityksen työstä viestiminen ja sen merkitys oppilaitosten menestyksessä

18.2.2021 klo 14.15-15.30 Yhteenvetotapahtuma Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä tai osallistuminen striimaukseen.

Prosessin yhteenveto, palautteiden ja tuloksien yhteenveto. Yhteenvetopäivän jälkeen kaikilla osallistujilla on yhteinen ymmärrys saavutetuista tuloksista ja matkan varrella nousseista haasteista sekä ratkaisuista haasteisiin. Tärkeimmät asiat ja työkalut kestävän kehityksen toiminnan jatkuvaa seurantaa ja kehitystyötä varten ovat kaikkien tiedossa.

Kenelle valmennus soveltuu?

Johto, keskijohto, strategiatyöstä ja kestävästä tulevaisuudesta vastaavat sekä kaikki asiasta kiinnostuneet.

Tietoa kouluttajasta

Sami Tornikoski on työskennellyt kansainvälisten ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen kysymysten parissa 20 vuotta eri puolilla Eurooppaa, Aasiaa ja Afrikkaa. Hän on uransa aikana kouluttanut useita yrityksiä, julkisyhteisöjä ja järjestöjä näiden teemojen puitteissa sekä ollut puhujana useissa kansainvälisissä konferensseissa. Työnantajina hänellä on ollut mm. WWF ja YK. Nykyään Sami toimii perustamansa Avarana Oy:n toimitusjohtajana, joka tarjoaa mm. asiantuntija- ja koulutuspalveluita kestävän kehityksen, vastuullisuuden ja ympäristöasioiden parissa.

 

 

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

25.9.2020 10:30

Päättyy:  

18.2.2021 15:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Saksankatu 27
30100 Forssa

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Tiina Taipale

tiina.taipale@sykli.fi