Tapahtuman oletuskuva

Osaamislupauksilla kestävän tulevaisuuden ammattitaitoa - Verkkokoulutus opettajille ja koulutuksen suunnittelijoille opetuksen kehittämiseksi

22.4.2021 14:00

Verkkokoulutus

Siirtymä kestävyyteen ja hiilineutraaliuteen muuttaa työelämässä tarvittavaa osaamista. Koulutuksen aikana opettaja tai opetuksen kehittäjä laatii opettamalleen tutkinnolle, kurssille tai oppiaineelle kestävän tulevaisuuden osaamislupaukset. Koulutuksen aikana perehdytään ohjatusti tulevaisuuden työelämään ja oman alan muutoksen.

Koulutus koostuu kolmesta verkkovälitteisestä (2-3 h) tapaamisesta, eli työskentelyyn johdattavasta aloituswebinaarista, osaamislupaustyöpajasta sekä päätöstapaamisesta, jossa kehitetään syntyneitä lupauksia ja tarkastellaan niiden viemistä käytäntöön. Verkkotapaamisten välillä lupauksia työstetaan itsenäisesti Howspace alustalla. Koulutuksen aikana syntyy konkreettisia, opetusta ohjaavia osaamislupauksia, jotka muuttavat opetuksen sisältöjä ja alan toimintatapoja kestävämmäksi.

 

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen aikana muodostetaan konkreettisia Kestävän tulevaisuuden osaamislupauksia.

Osaamislupaukset toimivat seuraavilla tavoilla konkreettisina opetuksen kehittämisen väleneinä:

  • Lupaukset konkretisoivat opetuksen vastuullisuustavoitteet opiskelijoille ja työelämällä
  • Perustuvat oman alan / oppiaineen tutkintovaatimuksiin.
  • Voidaan käyttää viestinnässä ja opiskelijarekrytoinnissa
  • Ennen kaikkea lupaukset ohjaavat koulutusta ja opetusta haluttuun suuntaan.

 

Koulutuspäivät

Torstai 22.4. 2021 klo 14-16 Kestävän tulevaisuuden osaamislupaukset - aloituswebinaari

  • Johdatus kestävän tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja osaamislupausajatteluun
  • Oman alan muutostrendin ja kestävän tulevaisuuden olennaisten näkökulmien tunnitaminen

Aloituswebinaari tallennetaan, joten sen voi suorittaa myös oman aikataulun mukaan.

Torstai 29.4.2021 klo 13-16 Osaamislupaukset nyt! - Verkkotyöpaja

  • Fasilitoitua ryhmätyötä verkkoympäristössä osaamislupausten rakentamiseksi

Torstai 6.5.2021 klo 14-16 Osaamislupaukset käyttöön!

  • Osaamislupausten arviointi
  • Osaamislupausten vieminen opetetuksen arkeen

Koulutusten välillä opiskelijat voivat työstää lupauksia Howspace-ympäristössä.

 

Kenelle?

Ammatilliset opettajat, lukioiden opettajat, koulutuksen suunnittelijat ja kehittäjät, kestävän kehityksen koordinaattorit ja asiantuntijat, oppilaitosjohto. Koulutukseen kannattaa mahdollisuuksien mukaan osallistua muiden saman tutkinnon tai oppiaineen opettaijen kanssa.

 

Kouluttajat

Aura Piha on toiminut kestävän kehityksen kouluttajana ja asiantuntijana Syklissä kaksi vuotta. Hän on työskennellyt erityisesti opettajien kestävän kehityksen osaamisen kasvattamisen parissa. Auran työkokemukseen lukeutuu mm. opetusta, verkkokoulutusten kehittämistä, ympäristökasvatusta ja viestintää. Pohjakoulutukseltaan hän on ympäristö- ja metsätieteilijä.

Tiina Taipale (VTM, AmO) toimii kestävän kehityksen ja johtamisen asiantuntijana Suomen ympäristöopisto Syklissä, jossa hän kouluttaa Kestävällä tavalla toimimista sekä Laatu- ympäristö- ja turvallisuusjohtamista. Tiinalla on pitkä kokemus kestävän kehityksen edistämisestä työelämässä paitsi kouluttajana myös tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:   22.4.2021 14:00
Päättyy:   6.5.2021 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkkokoulutus