Paketti-ilmoittautumiset BMW Helsinki10 + BMW Helsinki Half Marathon + BMW Helsinki Marathon 2024

27.4.2024 20:30

Täällä voit hankkia paketti-ilmoittautumisen vuoden 2024 BMW Helsinki10:lle, BMW Helsinki Half Marahonille ja BMW Helsinki Marathonille!

Kaikki vähintään kahteen tapahtumaan tämän ilmoittautumislomakkeen kautta ilmoittautuvat saavat uniikin #WeRunHelsinki-pipon vuoden 2024 version. Pipot ovat noudettavissa tapahtumien kisatoimistoista.

Tapahtumat:

  • 27.4.2024 BMW Helsinki10
  • 8.6.2024 BMW Helsinki Half Marathon
  • 24.8.2024 BMW Helsinki Marathon

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (289)

Mika Bergman
Aki Heinonen
Antti Toivanen
Leo Graf
Petri Tuominen
Kaisa Haaparanta
Joni Tuomi
Marko Kyllönen
Hanne-Grete Christensen
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Tiina Henriksson
Ronja Sonninen
Eero Eloranta
Jarkko Ansamaa
John Trehearn
Ida Armanini
Satu Orava
Esko Orava
Anna-Riikka Leppäranta
Heidi Koponen
Lauri Nousiainen
Niina Rahman
Jaana Miettinen
Niklas Koski
Marjo Nikkanen
Joni Vainikka
Heikki Räsänen
Camilla Eestilä
Reija Fager
Marko Malinen
Sanna Lehto
Iris Rasenberg
Frédéric Sihvola
Paula Malinen
sissi kähkönen
Sari Herranen
Sanna Vatjus
Kirsi Ratinen
Søren Berg Rasmussen
Marko Kahilainen
Markku Laitinen
Tom Grahn
Saarastiina Nurmela
Kari Hellman
Miku Boström
Kalle Hollmén
Sanna Heikkilä
Veera Välikangas
Eduardo Lopez
Sami Kuusemaa
Anna-Kaisa Kolu
Henri Karjula
Minna Hirvonen
Antti Lukkari
Francesco Allaix
Vjatseslav Laisev
Marjo Seliö
Lotta Majoniemi
Marios Kerkemezos
Heini Hankanen
Akash Gupta
Marko Hollanti
Ruslan Kazantsev
Sauli Nurmi
Markku Orispää
Iida Orispää
Sanna Kants
Tommi Loippo
Petri Kekki
Taina Rytkönen
Juulia Möksy
Eeki Ruponen
Jose Alberto Rey Lopez
Amanda Ekholm
Kati Valli
Jenni Huovinen
Ari Mattila
Hannu Laurila
Kaveri Saminathan
Hanna Forsten
Abhijit Jakkannavar
Sari Lindén
Niklas Tallqvist
Kimmo Uusikumpu
Harri Holma
Mari Leppämäki
Marika Meinander
Outi Meinander
Jasmin Ristolainen
Keith Gatford
Otto Könkkölä
Linus Olofsson
Paavo Lambropoulos
Susanna Holappa
Kim Säppi
Ville Lahtinen
Radheya Pala
Pasi Hämäläinen
Jarmo Ståhl
Ossi Heikkilä
José Velasco Pastor
Hans Seidel
Simo Ojala
Riitta-Leena Inki
Tomi Saviluoto
Reko Sivonen
Jorma Hekkala
Petri Palmila
Miikka Salminen
Totti Toivonen
Ian MacGregor Fors
Gabriele Marotta
Jacquelin De Faveri
Albert Plarromani
Kalle Heikkinen
Jari Palo
Ilkka Taivassalo
Esa Koli
Tuulianna Tulokas
Alex Clark
Satu Vuorela
Andrey Zhiltsov
Riikka Kuittinen
Mika Metsojoki
Mika Penttilä
Hanna Lunttila
Hannele Pahkala
Susanna Österman
Heikki Tuomela
Thomas Ekholm
Andrew Ullom
Linus Ekholm
Carina Ekholm
Tobias Ekholm
Vinod Dogra
Amanda Salin
Pasi Savolainen
Tommy Karlsson
Anssi Lahdensalo
Kaija Olli
Iivo Koski
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Tapio Sippola
Benoit Espinola
Minna Juvonen
Tomi Juvonen
Elina Mattila
Tia Laipaik
Eyob Yehualashet
Adam Hawley
Tanja Lammaslaakso
Benjamin Backman
Kirsi-Marja Kastemäki
Altti Lindroos
Erkki Eerola
Jarkko Enegren
Michal Szydlowski
Kim Jokinen
Ville Ala-Seppälä
Ngoc Vu
Joona Haltia
Saimi Sandell
Sissi Kähkönen
Mika Sutinen
Kari Hellman
Colm Conniffe
Joona Niemi
Hieu Cao
Pasi Salmi
Raimo Lehtomaa
Merly Kosenkranius
Eduardo Lopez
Santeri Koivisto
Victoria Nestor
Kimmo Keinänen
Serges Zambou
Andrew Smith
Nirmala Yadav
Andrei Pustovalov
Marko Uotila
Henri Salmi
Noora Pakkanen
Robert Laitila
Annika Rautio
Petri Järvinen
Katja Kulmala
Tomi Kulmala
Kaisa Komppa
Sirpa Puolakanaho
Päivi Niemelä
Elena Barrios
Serina Kavonius
Marina Lindström
Pasi Nielikäinen
Anssi Juvonen
Miia Kinnunen
Simo Haapasalo
Jani Halpin
Joonas Kallio
Suvi Tormonen
Daniel Moncayo
Kirsi-Marja Kastemäki
Nicole Cham
Vladimir Kozlov
Eerika Olkkonen
Korhan Mimir
Iina Ahola
Heljä Franssila
Nikolaos Magalios
Eleanna Asvestari
Tom Sanden
Ziying Tong
Bingkun Jiao
Fernando Trolia Slamic
Juan Trolia Avelli
Johanna Moilanen
Ruusu Ojala
Juuso Luukkonen
Janika Turunen
Evelin Haava
Chau Nguyen
Seppo Sirkemaa
Marko Pekkanen
Antti Piironen
Pasi Knuuttila
Victoria Eklund
Eero Parkkonen
Eeva Karjalainen
Petteri Mikander
Jussi Kujala
Pirjo Westerberg
Antti Viklund
IGOR MIKHAYLOV
Johanna Kenttälä
Tiina-Kaisa Isolammi
Niklas Mattsson
Peppi Heinikainen
Tanja Nuutinen
Valter Mårtenson
Karina Viholainen
Kailas Goley
Ville Ahtola
Jarkko Vuorikoski
Minna Löytynoja

44 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

27.4.2024 20:30

Päättyy:  

24.8.2024 17:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi