Tapahtuman oletuskuva

Ympäristökasvattajan koulutusohjelma ammatillisen opetuksen painotuksella Tampereen seutu 10/2022 – 12/2023

13.10.2022 13:00

Tampereen seutu

 

Oletko pohtinut ammatillisen koulutuksen roolia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa? Ekologisen jälleenrakentamisen myötä oppilaitoksiin tarvitaan paljon uutta osaamista ja ajattelua ammatillisen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen saralla. Ilmastonmuutos ja luontokato haastavat totuttuja toimintatapoja myös koulutuksen järjestämisessä. Haluatko olla mukana kehittämässä ammatilliseen koulutukseen soveltuvia ympäristökasvatuksen menetelmiä? Kaipaatko potkua tulevaisuustyöhön tai vinkkejä lähiluonnon hyödyntämiseen oppimisympäristönä? Haluatko vahvistaa oman organisaatiosi sekä tulevaisuuden ammattilaisten vihreää kädenjälkeä?

Syksyllä 2022 alkaa Suomen ympäristöopisto SYKLIN ympäristökasvatuskoulutus ammatillisen opetuksen painotuksella. Koulutus on suunnattu kaikkien alojen ammatillisille opettajille, yto-opettajille, oppilashuollon henkilöstölle sekä johdolle. Tutkinto antaa loistavat lähtökohdat muutoksen tukemiseen. Vaikuttavinta koulutus on, mikäli samasta oppilaitoksesta mukana on useampi osallistuja. Tule mukaan: suorita ympäristöalan erikoisammattitutkinto ja valmistu ympäristökasvattajaksi ammatillisen opetuksen painotuksella!

Koulutusohjelman laajuus ja kesto

Ympäristökasvatuksen koulutusohjelma valmistaa suorittamaan näyttötutkintona ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, jonka laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnossa on neljä tutkinnonosaa: toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla, työyhteisössä toimiminen, ympäristökasvattajana toimiminen ja ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen.

Koulutusohjelmaan sisältyy yhteensä 13 lähipäivää seitsemänä 1–3 päivän pituisena lähijaksona arkipäivisin, etä- ja verkko-opiskelua sekä oman työn kehittämistä. Koulutus kestää reilun vuoden (10/2022–12/2023), ja sen voi suorittaa oman työn ohessa.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutus toteutetaan Tampereen seudulla eri luontokouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä osittain ulkona. Koulutusohjelmassa saat taustatietoa, näkemystä ja käytännön menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen.

Koulutuksen aikana kartoitetaan työyhteisön kestävän kehityksen tilaa ja tehdään kestävän kehityksen ohjelma. Näihin paneudutaan Pienet askeleet -opintojaksoilla. Kasvatustyön tueksi laaditaan ammatillinen ympäristökasvatussuunnitelma, ja ympäristö- ja kestävyyskasvatusta tuetaan kehittämishankkeella. Näihin saa eväitä Hyvin suunniteltu -opintojaksoilla. Ympäristökasvatuksen menetelmiä ammennetaan Monet menetelmät -jaksolla.

Ammatillinen painotus

Koulutuksen tavoitteena on rakentaa ymmärrystä ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen roolista osana ammatillista koulutusta sekä kehittää yhdessä ammatilliseen koulutukseen soveltuvia ympäristökasvatuksen menetelmiä. Koulutuksen aikana tehdään omaan oppilaitokseen ja työhön liittyviä kehittämistehtäviä, joiden avulla tutkintoon vaadittava osaaminen myös näytetään.


Lähijaksojen aikataulu

 

13.10.2022 klo 13–16

Orientaatiopäivä, paikka tarkentuu, Tampereen seutu 

1.-2.11.2022 Hyvin suunniteltu,paikka tarkentuu, Tampereen seutu 
7.12.2022

Hankepäivä (verkko-opetus)

7.2.-8.2.2023 Pienet askeleet1 , paikka tarkentuu,Tampereen seutu 
9.-10.5.2023 Hyvin suunniteltu 2, paikka tarkentuu, Tampereen seutu 
5.-6.9.2023 Pienet askeleet 2, paikka tarkentuu, Tampereen seutu 
3.-5.10.2023 Ympäristökasvatuksen monet menetelmät -lähijakso, Nuorisokeskus Marttinen, Virrat 
3.12.2023 Ympäristökasvattajan onnistumisen tähtihetket, Tampereen seutu  

Lähipäivät alkavat kello 9 ja päättyvät kello 16. Lokakuussa järjestetään Virroilla kaikille Syklin ympäristökasvatusopiskelijoille yhteinen kolmen päivän mittainen lähijakso, jossa on tarjolla asiantuntujaluentoja ja ulkopainotteisia työpajoja. Järjestämme sinne majoituksen, mutta matkat ja ruokailut jäävät opiskelijoille maksettavaksi.

Näyttöjen aikataulu

Lähipäiviin osallistuminen ja näyttöjen aikataulu sovitaan jokaisen kanssa henkilökohtaisesti. Ryhmänä pyrimme kuitenkin seuraavaan aikatauluun:

  1. Osatutkinto ”Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla” ja ”Työyhteisössä toimiminen” -tutkinnonosista keväällä 2023 ympäristökasvatustilaisuuden yhteydessä.
  2. Ympäristökasvattajan portfolion esittely ja osatutkinto ”Ympäristökasvattajana toimiminen” sekä ”Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen” -tutkinnonosista syksyllä 2023.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikkien alojen ammatillisille kouluttajille, yto-opettajille, ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteleville ohjaajilla, oppilashuollon henkilöstölle sekä johdolle.

Koulutuksen hinta

Valtio rahoittaa ammatillisia opintoja, joten koulutus toteutetaan oppisopimusmuotoisena tai omaehtoisesti valtionosuusmuotoisena. Suorittajilta peritään opiskelijamaksu 500 €. Työttömiltä maksu on 200 €. Jos sinulla on vierasoppisopimus, koulutus on sinulle maksuton. Rahoitusmuodoista saa lisätietoja Syklin kouluttajilta tai infosta: info@sykli.fi

Orientaatiopäivä on ilmainen, ilmoittaudu mukaan alla olevasta linkistä!

Kouluttajat

elina.jpg (6 KB) Elina Hinkkanen
kouluttaja
050 553 66 24
elina.hinkkanen@sykli.fi
satu.jpg (12 KB) Satu Jovero
Kouluttaja
satu.jovero@sykli.fi
050 5639 370
virpi.jpg (13 KB)

Virpi Jussila
Projektipäällikkö
virpi.jussila@sykli.fi
050 587 4257

maarit.jpg (2 KB) Maarit Pihkala
Kouluttaja
maarit.pihkala@sykli.fi
050 378 9903
ulla.jpg (15 KB) Ulla Myllyniemi
Kouluttaja
ulla.myllyniemi@sykli.fi
044 7723 771
anna-h.jpg (16 KB) Anna Haukka
Kouluttaja
anna.haukka@sykli.fi
050 5536 601

 

 

Tervetuloa yhteiselle matkalle Syklin ympäristökasvattajaksi!

ymka_polku_eventilla.gif (361 KB)

Katso lisää koulutuksen sisällöstä opinto-oppaasta

Lue blogi Kestävän tulevaisuuden rakentamisesta läpileikkaava teema ammatilliseen koulutukseen


Lisätietoja koulutuksesta: 

Elina Hinkkanen:  elina.hinkkanen@sykli.fi  050 553 66 24 

Katso lisää  koulutuksen sisällöstä opinto-oppaasta

 

 

 

Ajankohta

Alkaa:  

13.10.2022 13:00

Päättyy:  

3.12.2023 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Tampereen seutu


Lisätiedot

Elina Hinkkanen

p. 050 553 66 24

elina.hinkkanen@sykli.fi