Tervetuloa juoksemaan Saimaan rannoille!

Saimaan ½-maraton ja noin 11 km:n hölkkä järjestetään lauantaina 4.5.2019 alkaen klo 11.30. Kilpailukeskus on Kimpisen urheilukentällä. Reitti kiertää keskustan alueella ja pitkin kauniita Saimaan rantoja sekä läpi satama-alueen.

Tule testaamaan oma kevätkuntosi ja tuo kaverisikin mukaan. Voit myös kerätä joko 5 tai 10 henkilön ryhmän työ- tai opiskelupaikaltasi tai muutoin kaveriporukastasi  ja haastaa muut mahdolliset ryhmät joko puolimaratonille tai hölkkään. Katso ohjeet ryhmäilmoittautumisesta TÄÄLTÄ

Maksuun on lisätty palveluverkkomaksu 2,5€.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat

Jani Muhli
Tarja Räihä
Kim Räihä
Marjo Kälviäinen
Sari Aaltonen
Juuso Häkämies
Juho Ylipekkala
Tuija Mäkirinne-Kattainen
Markus Pekkola
Ilkka Isolatva
Juha Rinne
Emma Liukka
Outi Piippo
Paula Haikonen
marko malinen
Päivi Harju-Eloranta
Carlos Ardila
Eero Niemi
Joni Haataja
Pekka Orpana
Teemu Jokela
Anastasia Fedulova
Jarno Nummisto
Jukka Kasanen
Turo Paldanius
Salla Muhli
Arto Tielinen
Juri Hodokainen
Antti Hodokainen
Mari Kaljunen
Ossi Junnonen
Alina Torvinen
Johanna Lattu
Juri Kuokkanen
Ilja Ouretski
Maxim Panteleev
Reetta Parkkinen
Markus Liikanen
Marketta Sorjonen
Petri Frondelius
Minna Mäki
Terhi Jantunen
Joel Jantunen
Maija Palo
Pirkko Palo
Jarno Rantala
Mika Savolainen
Marika Savolainen
Marika Lampinen
Juho Mättö
Marko Kosonen
Maria Fyhr
Juho Kimmo
Sanna Tiainen
Iida Nuutinen
Sanna Laine
Veli-Matti Kantamaa
Janne Hulkkonen
Hannu Kakko
Esko Väisänen
Mitro Pulkki
Arto Koskimies
Mikko Partanen
Vesa Kokkonen
Seppo Niemi
Fredrik Söderlund
Katja Saarinen
Pasi Torri
Riina Torvi
Kari Kinnunen
Pekka Lindqvist
Mikko Toitturi
Vuokko Tiilikainen
Soili Kosonen
Ilkka Laari
Lari Hirvi
Duy Khanh Tran
Jenni Korpinen
Jani Laine
Keijo Marttinen
Timo Rötkö
Thibault Comparet
Pascal Uetz
Satu Huurtomaa
Jyrki Korhonen
Tomi Näränen
Jarkko Järvinen
Laura Laari
Reeta Holopainen
Atte Mönkäre
Sirpa Inkinen
Jouko Behm
Hanna Sydänmaanlakka
Markku Pehkonen
Matti Huttunen
Tatu Tyrisevä
Matti Pylkkö
Jussi Salminen
Asta Kaapro
Roni Orpana
Rita Soive
Anni Mäkitalo
Niina Teittinen
Jarkko Oikarinen
Jaakko Lehtonen
Pentti Kuutti
Siiri Ryhänen
Maria Tams
Anna-Liisa Pekonen
Ahti Silfver
Jukka Pykäläinen
Pekka Raatikainen
Juha Kainulainen
Aleksi Urjo
Kuutti Aura

3 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
4.5.2019 11:30
Päättyy:
4.5.2019 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Kimpinen
Urheilukatu
53100 LAPPEENRANTA

Järjestäjä

Lappeenrannan Urheilu-Miehet
05 4150606
Raatimiehenkatu 12, 53100 LPR
toimisto@lum.fi
Eventilla

Powered by Eventilla.