Maa- ja metsätalousministeriön viljelijätilaisuus EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta - Salo

6.2.2023 10:00

Salon kansalaisopisto, Näkkärin suuri sali

Maa- ja metsätalousministeriön viljelijätilaisuus EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää viljelijöille ja muille maatalouden toimijoille tilaisuuden, joissa kerrotaan EU:n maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksesta ja sen vaikutuksista maatalouteen Suomessa. Tilaisuudessa puhuvat ministeriön virkamiehet sekä maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.  Tervetuloa kuulemaan ja osallistumaan!

llmoittaudu alla olevasta painikkeesta viimeistään su 5.2. klo 21. 

Tilaisuus järjestetään sekä läsnätilaisuutena että webinaarina. Tilaisuus tallennetaan myöhempää seuraamista varten.

Tilaisuuden seuraamislinkki lähetetään ilmoittautuneille pe 3.2. Tämänkin jälkeen tilaisuutta voi liittyä seuraamaan osoitteesta www.mmm.fi/CAP27 löytyvästä linkistä.

Ohjelma (muutokset mahdollisia) 

9.30 Aloituskahvit

9.55 Johdatus tilaisuuteen; Viestintäasiantuntija Janne Impiö, MMM

10.00 Ministerin avauspuheenvuoro; maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen

10.15 MMM:n asiantuntija

10.45 MMM:n asiantuntija

11.15 Ministerin kyselytuokio

11.45 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja:

Viestintäasiantuntija Pekka Väisänen p. 0295162480.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

6.2.2023 10:00

Päättyy:  

6.2.2023 12:00

Tapahtumapaikka

Salon kansalaisopisto, Näkkärin suuri sali

Ylhäistentie 2.
24130 Salo

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Tietosuojaseloste: Maa- ja metsätalousministeriön Eventilla-palveluun tallennetut kyselyt

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Maa- ja metsätalousministeriö
Puhelin: 0295 16 001
Sähköposti: kirjaamo.mmm(at)gov.fi
Osoite: Hallituskatu 3, Helsinki. PL30, 00023 Valtioneuvosto.

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Vesa Vuorimaa
Puhelin: 0295 16 2466
Sähköposti: vesa.vuorimaa(at)gov.fi
Osoite: Hallituskatu 3, Helsinki. PL30, 00023 Valtioneuvosto.

3. Rekisterin nimi

Eventilla-palveluun tallennetut maa- ja metsätalousministeriön kyselyt.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyselyjen tekeminen, tapahtumailmoittautumisten kerääminen sekä vastausten kerääminen ja tapahtumaan liittyvä viestintä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kyselyjä, kyselyjen vastauksia, ilmoittautumislomakkeita ja ilmoittautuneiden tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöiden vastaaminen kyselyihin ja tapahtumailmoituksiin.

7. Tiedon säilytysaika

Tiedot poistetaan palvelusta, kun tapahtumaan liittyvä viestintä, mm. materiaalin lähettäminen osallistujille, on päättynyt.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja muuta kuin kutsuja ja tiedottamista varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot
Tiedot ovat Eventilla-palvelun tietokannassa. Tietojen hallinta on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Pääkäyttäjätunnukset ovat neljällä maa- ja metsätalousministeriön virkamiehellä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

A. Oikeus saada pääsy tietoihinRekisteröidyillä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tiedot kuukauden kuluessa.

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleRekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.

D. Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

12. Tietoja käsittelevät tahot

Maa- ja metsätalousministeriön Eventillaa käyttävä henkilöstö.