Suojelujohdon peruskurssi 38 - 2020

Suojelujohdon peruskurssi

Kurssi on tarkoitettu virastojen, laitosten, yritysten ja yhteisöjen suojelutoiminnasta vastaaville henkilöille. Kurssin suorittaneet saavat päivittäisen turvallisuuden ja omatoimisen varautumisen sekä väestönsuojelun keskeiset perustiedot oman laitoksensa turvallisuuden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

Kohderyhmä

 • Virastojen, laitosten, yritysten ja yhteisöjen suojelujohtajat, suojelupäälliköt, turvallisuusjohtajat ja turvallisuuspäälliköt sekä turvallisuuden vastuuhenkilöt

Opetussisältö

Kurssi on neljän päivän mittainen, joka jakautuu kahteen kahden päivän jaksoon. Kurssin ensimmäisellä jaksolla perehdytään turvallisuuden perusteisiin, onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen.

Ensimmäisen osion aihealueet:

 • Yritysturvallisuus
 • Turvallisuuskentän vastuut ja eri toimijat
 • Varautuminen normaalioloissa ja poikkeusoloissa
 • Yritysten, laitosten ja yhteisöjen pelastussuunnitelma
 • Suojeluorganisaation perehdyttäminen, koulutus ja harjoittelu
 • Rakenteellinen paloturvallisuus ja –turvallisuustekniikka
 • Poikkeusoloihin varautuminen
 • Yritysten ja laitosten väestösuojien ylläpito, käyttökuntoon laitto ja vastuut

Kurssin toisella jaksolla keskitytään riskien arvioinnin kautta tehtäviin käytännön toimenpiteisiin: henkilökunnan perehdyttämiseen, kouluttamiseen ja harjoittamiseen. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan kriisiharjoitus.

Toisen osion aihealueet:

 • Turvallisuuskulttuuri
 • Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta
 • Onnettomuustilanneviestintä
 • Organisaation harjoitusten suunnittelu ja toteutus
 • Käytännön harjoitteita

Kurssipaikka

Helsingin pelastusliitto, Helpe Oy, Lääkärinkatu 3, 00250 Helsinki

www.helpeoy.fi

Kurssihinta

1400 €  + alv. Osallistumismaksu sisältää koulutuksen, materiaalin, ohjelman mukaiset tarjoilut sekä turvakortin

Kurssit laskutetaan jaksoittain, jakson hinta on 700 € + alv

I-jakso 28.-29.10.2020

II-jakso  11.-12.11.2020

 

Valitse haluamasi lippu

Lippu Myynti päättyy:   Määrä
SJPK 38
Suojelujohdon peruskurssi nro 38 - 2020

Myynti päättyy:  

16.10.2020 16:00

Ajankohta

Alkaa:
28.10.2020 08:30
Päättyy:
12.11.2020 18:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helpe Oy
Lääkärinkatu 3
00250 Helsinki

Järjestäjä

Eventilla

Powered by Eventilla

Kurssin suorittaneiden henkilöiden tietojen tallentaminen, todentamaan kurssin suoritus.

Kussin nimi ja päivämäärä, kurssilaisen nimi, katuosoite, sähköpostiosoite, puhelin, yrityksen nimi ja laskutustiedot.

Kaikki tiedot poistetaan kurssin jälkeen, turvallisuuskorttien vaatimat tiedot rekisteröidään ja tallennetaan kortin myöntäjän rekisteriin (Suomen pelastusalan keskusliitto ja Työturvallisuuskeskus)

Tarkistaaksesi tai poistaaksesi tietosi, ota yhteyttä Helsingin Pelastusliiton henkilökuntaan, helsingin.pelastusliitto@helpe.fi tai puhelin 09-477 08 10.