Intervallijuoksu ja lihaskuntoharjoitus syksy 2021

4.10.2021 19:30

Intervallijuoksu ja lihaskuntoharjoitus syksy 2021

Valitse haluamasi lippu

Lippu Myynti päättyy Hinta Määrä
Lihaskuntoharjoitus ESA:n jäsen 31.10.2021 50,00 €
Lihaskuntoharjoitus EI jäsenille 31.10.2021 60,00 €
Intervallijuoksu ESA:n jäsen 31.10.2021 50,00 €
Intervallijuoksu EI jäsenille 31.10.2021 60,00 €
Intervallijuoksu sekä lihaskuntoharjoitus EI jäsenille 31.10.2021 120,00 €
Intervallijuoksu sekä lihaskuntoharjoitus jäsenille 31.10.2021 80,00 €
Lihaskuntoharjoitus. Maksu suoritetaan kuntoseteleillä ensimmäisellä kerralla.
Katso käyvät kuntosetelit ilmoituksesta
31.10.2021 ilmainen
Intervallijuoksu. Maksu suoritetaan kuntoseteleillä ensimmäisellä kerralla.
Katso käyvät kuntosetelit ilmoituksesta
31.10.2021 ilmainen
Intervallijuoksu sekä lihaskuntoharjoitus. Maksu suoritetaan kuntoseteleillä ensimmäisellä kerralla.
Katso käyvät kuntosetelit ilmoituksesta
31.10.2021 ilmainen

Ajankohta

Alkaa:
4.10.2021 19:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Järjestäjä

Someron ESA

Rekisteriseloste

Näytä rekisteriseloste

Someron Esa

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1 Rekisterin nimi
Someron Esan uintijaoston maksurekisteri Eventillassa
2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Someron Esa ry
Verkkosivut: www.someroesa.fi
Osoite: Salontie 40, 31400 Somero
Puh. 0400537850

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Essi Torkkomäki-Ryhtä
Osoite: Joensuuntie 2, 31400 Somero

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään
jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä
jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli
 etu- ja sukunimi ja syntymävuosi
 yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
 ilmoittautumistiedot (ryhmä)
 maksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella ilmoittautumislomakkeen kautta.
6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen
tai ETA:n ulkopuolelle
7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.
Someron Esa ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa
sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa.
9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.