Helsinki Twilight Run & Walk 2021

31.7.2021 20:30

Helsinki Twilight Run & Walk 2021 juostaan ja kävellään 31.7.2021.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut.

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: https://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.4.2021 02:00
20,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.4.2021 02:00
29,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.4.2021 02:00
33,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (205)

Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Olli Pakonen
Tanja Koskela
Antti Piironen
Petri Tuominen
Amy Toole
Paul McGuire
Yuko Nagaoka
Laura Koivisto
Suvi Halonen
Milla-Sofia Kojonen
Tiina Rytky
Marianne Särkiniemi
Katharina Beck
Eeva Sävelä
Helena Eerola
Toni Sairanen
Sanna Laakkonen
Eero Antikainen
Katja Antikainen
Hans Matero
Laura Laaksonen
Marja Antikainen
Arja Kulmala
Veijo Kulmala
Anita Ekman
Jenni Salo
Johanna Valkonen
Marja Järvinen
Ville Varpula
Tuomas Liukko
Kalle Jämsen
Paula Seppänen
Kristiina Thessman
Mona Mattila
Markus Myllymäki
Satu Linnapuomi
Hanna Komulainen
Erno Davidsson
Franka Kermer
Harri Karvinen
André Vollrath
Niko Koponen
Jasmin Ristolainen
Alex Vidqvist
Oskari Mikkola
Minttu Poikkijoki
Helena Herttuainen
Linnea Sundholm
Tommy Sundholm
Timo Pelttari
Pia Holopainen
Miika Kiema
Jarmo Myllymäki
Jani Närvänen
Laura Helander-tuomi
Ritva Seppänen
Teija Rauhala
Nina Ahlstrand
Helle Luist
Iris Hyyrynen
Timo Viinikka
Katariina Turja
Antti Turja
Saara Turja
Katja Rantanen
Riz Haque
Aino Järvinen
Suvi Tikkakoski
Masud Rahman
Krista Hyytiäinen
Jari Hyytiäinen
Helinä Heino
Andreas Sarikoski
Pauliina Valo
Elina Vilen
Verna Viitanen
Saara Halavaara
Sebastian Sandell
Mia Sandell
Jani Koskinen
Mikko Laukonsuo
Anu Raahenmaa
Katja Räsänen
Annariina Rossi
Juhani Korhonen
Arto Kainulainen
Carl Cedercreutz
Tarja Cedercreutz
Camilla Cedercreutz
Noa Rönkkö
Pia Valkama
Tanja Palosaari
Matti Oittila
Orvokki Oittila
Mila Lamberg
Simo Mäkinen
Jari Nyman
Veronica Rossi
Minna Löytynoja
Iiris Engman
Maria Lindqvist
Riku Siren
Jutta Jarvanto
Riikka Kaukinen
Alberto Somoano
KP Alare
Pia Sjögren
Ona Sjögren
Dominick Hardy
Kaisa Haaparanta
Veronica Laitinen
Juha Rikala
Laura Pylvänäinen
Anu Haveri
Allan Maloi
Aleksi Kauremaa
Anna Österberg
Saania Orava
Joanna Fuhrmann
Kurt Leuschel
Juha Vasama
Mikko Välilahti
jarkko vaheristo
Kristiina Lampinen
Matti Heikinheimo
Henriikka Jaatinen
Elina Mäki
Anna-Kaisa Kallionpää
Joel Peart
Andy Billington
Elise Lemaire
Jaana Palosaari
Satu Koskenpuro
Maija Parkkonen
Veera Nikkilä
Susanna Pitkäniemi
Joonatan Brommels
Satu Lampinen
Petra Hautala
Kimmo Akkanen
Heidi Saarikoski
Katri Jäntti
Sandra Luhtaniemi
Minna Manni
Minttu Uitto
Kirsi Peltonen
Rose-Marie Dahlström
Heini Hirvinen
Minna Salorinne
Suvi Reini
Ilkka Tuomainen
Mirja Niinivirta
Anna Lazareva-Zubova
Kimmo Rautio
Tatu Hämäläinen

48 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

31.7.2021 20:30

Päättyy:  

31.7.2021 23:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi