Helsinki Twilight Run & Walk 2020

1.8.2020 20:30

Helsinki Twilight Run & Walk 2020 will be held 1.8.2020.

Registration is open now!

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher. For more detailed instructions, please contact tapahtumat@runhigh.fi. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Select number of tickets
Ticket
Sale ends
Price
Amount

Helsinki Twilight Run & Walk - 10k (29 €)

Enter coupon code
Sale ends 1.5.2020 02:00
29,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Helsinki Twilight Run & Walk - 21,1k (33 €)

Enter coupon code
Sale ends 1.5.2020 02:00
33,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Helsinki Twilight Run & Walk - 5k walk (20 €)

Enter coupon code
Sale ends 1.5.2020 02:00
20,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Event attendees (210)

Tanja Koskela
Petri Tuominen
Piritta Tanila
Kimmo Rautio
Marika Nyström
Petri Lintula
Katja Keiho-Lintula
Nina Poppius
Jaakko Knuutila
Veronica Laitinen
Milla Sallinen
Matti Ruskokivi
Minna Salorinne
Niklas Koski
Heini Kuivanen
Tanja Ylitöyrä
Laura Kuvaja
Jonas Bäcklund
Minna Strömsten
Mia Sandell
Sebastian Sandell
Johannes Väänänen
Melina Lukkarinen
Markus Merikari
Timo Mäkinen
Miro Wikstedt
Miki Söderlund
Raisa Huotari
Miina Salmi
Ella Salmi
Tuula Kuha
Roosa Tikanoja
Kaire Vessmann
Ulpu Telkkinen
Minna Martikainen
Nathalie Huber
Katariina Hanski
Kirsi Kiviniemi
Juha Vuorela
Henri Pesonen
Dominick Hardy
Emilia Perttunen
Anniina Hjelt
Minna Mononen
Marja Järvinen
Noora Tahvanainen
Tapio Paronen
Lasse Juvonen
Airi Mauno
Olli Vesanto
Vengalarao Sadhineni
Karin Akrong
Mila Lamberg
Nea Heimo
Junalyn Lim
Tapio Mäkelä
Pia Valkama
Hanna Pakkala
Asrat Teshome
Reija Häivälä-Vicentelo
Annika Kopra
Essi Hyvönen
Mikko Peltonen
Magnus Valkama
Anna-Riikka Manninen
Nina-Maria Fredriksson
Harriet Kinnari
Arttu Tiainen
Juho Kuokkanen
Petri Uronen
Sami Jokinen
Lisa Jokinen
Tiia Nyyssönen
Sanna Ryhänen
Henri Ryhänen
Tanja Turpeinen
Katja Rönkä
Ralf Holmberg
Maria Grundström
Ilkka Numminen
Joel Klemetti
Jussi Laitila
Lydia Palo
Ville Jäntti
Helmi Hieta-aho
Mirella Miiluvaara
Jan Tammela
Rose-Marie Dahlström
Kirsi Siika-aho
Jenna Louhela
Reija Antila
Barbara Genocchi
Francesco Lomio
Claire Shaw
Tomio Pihkala
Jorma Hekkala
Helinä Heino
Joonas Syrjänen
Mia Gröhn
Mervi Juuti
Anu Heikkilä
Jussi Heikkilä
Juha Linnanen
Cecilia Linnanen
Sirpa Horppu
Teet Rebane
Kaisa Parker
Kukka Corander
Matias Alderin
Sara Mitev
Santeri Aila
Teija Rauhala
Liisa Dahlqvist
Sari Kunnas
Ella-Maria Kortelahti
Heli Ahokas
Heidi Aaltonen
Kristiina Savonsaari
Meimi Salmi
Tarja Salmi
Heini Hirvinen
Anu Raahenmaa
Kertu Luht
Leena Lipponen
Nina Kilpiä
Ilkka Tuomainen
Sami Myllylä
Mari Leppämäki
Mari Kondio
Julia Avenido
Saara Mehto
Nea Kallio
Jonne Metsänen
Isabella Svahn
Erlend Tamberg
Margit Lunt
Marit Jaaniste
Mailis Jaaniste
Piia Rajakallio
Annaliina Pesonen
Piia Lehtonen
Teija Alastalo
Sari Kellokumpu
Van Truong
Josefiina Salmén
Tytti-Maaria Viuhkola
Pontus Londen
Sergei Zabolotov
Taejeong Sohn
Heidi Härmälä
Jonna Hanhisalo
Aino-Maija Rytky
Niklas Salonen
Riikka Karvonen
Sanni Karjalainen
Jenni Karjalainen
Emilia Taskinen
Ivan Ikhno
Artur Ihno
Birgitta RAULO
KP Alare
Laura Tiainen
Tuukka Tiainen
Sara Lehtolainen
Kristian Seppänen
Mikko Salmi
Vilma Lappi
Heli Juutinen
Joona Repo
Emilia Kareinen

40 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

1.8.2020 20:30

Add event to your calendar

Event location

Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi