Finlands största och kändaste friluftsutställning i båtbranchen utgör sommarens höjdpunkt som samlar båtfolket till Drumsö i Helsingfors, för att trivas och göra affärer. Välkommen att registrera till utställningen!

 

Viktig information till utställaren:

E-broschyr (på finska och svenska)

Utställningens deltagarvillkor

Karta över området

Hyrmöbler prislista (på finska)

Tält (12m2) mått här

Printa ut inbjudan till en provkörning här

Beställa utställarens matkort här

 

 

Viktiga datum:

Registrering avslutas 4.5.2018

Placering påbörjas 7.5.2018

Platsbekräftelser skickas i juni.

Platshyran skall erläggas t.o.m. 3.8.2018

Extra beställningar skall erläggas t.o.m. 3.8.2018 (t ex. utställarkort, kundinbjudan, hyrmöbler, el).

Monteruppbyggningen påbörjas 15.8.2018

Demontering av utställningen påbörjar efter utställningen har stängt 19.8.2018

Evenemanget har avslutats.

Evenemangets tidpunkt

Börjar:
16.8.2018
Slutar:
20.11.2018 10:30

Lägg till evenemanget i din kalender

Evenemangsplats

Drumsö, HSK
Hallonnäs Parkväg 1
00210 Helsingfors

Arrangör

i samarbete med:

REGISTERFÖRKLARING ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (523/99) 10§

(uppgjort 22.02.2018)

 

Registerupprätthållare: Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

Evenemangsregister: Evenemang som Finnboat arrangerar och är uppdragsgivare till

Kontaktperson vid frågor som berör registret: Jarkko Pajusalo, 040 673 4032, jarkko@finnboat.fi

 

Avsikten med behandlingen av personuppgifter (registrets användningsändamål)

Att samla in anmälningsuppgifter för evenemang som Finnboat arrangerar eller är uppdragsgivare till samt för informationsverksamhet som berör dessa evenemang.

 

Registrets informationsinnehåll

Av den som registreras insamlas och sparas bl.a. följande information: namn, e-postadress, mobilnummer, deltagande i evenemanget samt annan information, som kunden själv lämnat vid anmälningen till evenemanget.

 

Regelenliga informationskällor

Information som kunderna själv lämnat i samband med anmälningen.

 

Regelenlig överlåtelse av informationen

Registerupprätthållaren lämnar insamlad information vid behov för den instans som på uppdrag av Finnboat arrangerar evenemang, på det sätt varje enskilt evenemang förutsätter. Registerupprätthållaren utlämnar inte Kundens personuppgifter åt andra utomstående instanser, förutom då Finland myndighetsinstanser förutsätter det.

 

Regelenlig överlämning av information och förmedling av information utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet: personuppgifter överlämnas eller förmedlas inte utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Principer för skyddandet av registret

Personuppgifterna sparas konfidentiella. Eventilla OY:s datanät och apparatur, där registret finns, är skyddat med brandmur och övriga nödvändiga tekniska åtgärder.

 

Eventuella tryckta pappersdokument med den insamlade informationen bevaras i Förbundets kansli, som är korrekt låst och försett med inbrottslarm. Efter användning eller då den behövliga bevaringstiden är till ända matas dokumenten i en låst informationsskyddsbehållare. För behållarens vidare hantering och sakenliga tömning svarar en utomstående serviceleverantör som är specialist på informationsskyddsfrågor.

 

Radering av information

Information kan raderas på Kundens anmodan eller om kundförhållandet upphör.

 

Rätta att förbjuda

Kunden har rätta att förbjuda att hans information överlämnas och behandlas för direktreklam eller annan marknadsföring. Man måste skriftligen anmäla om förbudet till upprätthållaren av registret.