Tapahtuman oletuskuva

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto (EAT) ympäristökasvatuksen osaamisalalla, ulkona oppimisen painotuksella. Turku 2/24-5/25

15.2.2024 13:00

Turku

Opettaja, kasvattaja, nuoriso- ja järjestötyöntekijä,

Kiinnostaako sinua kestävän kehityksen edistäminen ja ulkona oppiminen? Haluatko kehittyä ympäristö- ja kestävyyskasvattajana? Kaipaatko työkaluja, menetelmiä ja näkökulmia organisaatiosi kestävyystyöhön sekä vinkkejä lähiluonnon hyödyntämiseen oppimisympäristönä? 

Suorita ympäristöalan erikoisammattitutkinto ja valmistu ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen asiantuntijaksi, ympäristökasvattuksen ja ulkona opettamisen painotuksella!

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutusohjelman laajuus ja kesto

Ympäristökasvatuksen koulutusohjelma valmistaa suorittamaan näyttötutkintona ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, jonka laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnossa on neljä tutkinnonosaa: toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla, työyhteisössä toimiminen, ympäristökasvattajana toimiminen ja ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen.

Koulutusohjelmaan sisältyy yhteensä 13 lähipäivää seitsemänä 1–3 päivän pituisena lähijaksona arkipäivisin, 1 etäopetuspäivä ja lisäksi itsenäistä verkko-opiskelua sekä oman työn kehittämistä. Koulutus kestää reilun vuoden (2/2024–4/2025), ja sen voi suorittaa oman työn ohessa.

Lähijaksojen aikataulu

15.2.2024 Orientaatiopäivä klo 13-16 luentosali, Ruissalon luontokoulu, Ruissalon puistotie 215
19.-20.3.2024 Hyvin suunniteltu -1 klo 9-16, luontokoululuokka ja luentosali, Ruissalon luontokoulu, Ruissalon puistotie 215
11.4.2024 Hankepäivä (verkko-opetus) klo 9:30-15, Teams
7.-8.5.2024 Pienet askeleet 1 klo 9-16 luontokoululuokka ja luentosali, Ruissalon luontokoulu, Ruissalon puistotie 215
10.-11.9.2024 Hyvin suunniteltu 2 klo 9-16 luontokoululuokka ja luentosali, Ruissalon luontokoulu, Ruissalon puistotie 215
1.-3.10.2024 Ympäristökasvatuksen monet menetelmät, Nuorisokeskus Marttinen, Virrat
14.-15.1.2025 Pienet askeleet 2 klo 9-16 luontokoululuokka ja luentosali, Ruissalon luontokoulu, Ruissalon puistotie 215
22.4.2025 Ympäristökasvattajien onnistumisten tähtihetket klo 13-16 luontokoululuokka ja luentosali, Ruissalon luontokoulu, Ruissalon puistotie 215


Lokakuussa järjestetään Virroilla kaikille Syklin ympäristökasvatusopiskelijoille yhteinen kolmen päivän mittainen lähijakso, jossa on tarjolla asiantuntijaluentoja ja ulkopainotteisia työpajoja. Virtojen lähijaksolle järjestetään majoitus Syklin toimesta, mutta matkat ja ruokailut jäävät opiskelijalle maksettavaksi.

Katso lisää opinto-oppaasta


Näyttöjen aikataulu

Lähipäiviin osallistuminen ja näyttöjen aikataulu sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Ryhmänä pyrimme kuitenkin seuraavaan aikatauluun:

  1. näyttö: Tutkinnon osat ”Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla” ja ”Työyhteisössä toimiminen”. Tutkinnon osasta “Ympäristökasvattajana toimiminen” osatutkinto ympäristökasvatustilaisuus”. Tutkinnonosasta “Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen” näytetään hankesuunnitelma. Syksy 2024.
  2. näyttö: Tutkinnon osat ”Ympäristökasvattajana toimiminen” sekä ”Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen” loppunäyttö. Kevät  2025.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutusohjelmassa saat taustatietoa, näkemystä ja käytännön menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen sekä pääset kehittämään työyhteisötaitojasi.

Koulutuksen aikana kartoitetaan työyhteisön kestävän kehityksen nykytilaa ja laaditaan organisaatiolle kestävän kehityksen ohjelma. Ympäristökasvatustyön tueksi laaditaan ympäristökasvatussuunnitelma. Koulutuksen aikana toteutetaan ympäristökasvatustilaisuus ja ympäristöalan kehittämishanke. Ympäristökasvatuksen menetelmällistä osaamista monipuolistetaan jokavuotisella Monet menetelmät -lähijaksolla Virroilla. Merkittävä osa lähijaksoista toteutetaan ulkona.

Ulkona oppimisen painotus

Painotamme lähijaksoilla ulkona oppimisen näkökulmaa. Avaamme luonnon hyvinvointia ja oppimista tukevia vaikutuksia. Tutustumme erilaisiin ulkona oppimisen ja luontokasvatuksen pedagogisiin menetelmiin ja luomme yhteyden ympäristökasvatuksen ja ulkona toimimisen välille. Opintojen aikana tuemme kasvuasi ulkopedagogiksi sekä työyhteisösi innostamista mukaan. Tarjoamme mahdollisuuden liittyä erilaisiin yhteistyö- ja toimintaverkostoihin. 

Koulutuksen kohderyhmä

Varhaiskasvattajille, perusopetukseen, nuoriso-toimeen, seurakunnille, järjestöille, seikkailukasvatukseen, sekä muille ulkona toimiville.      

Koulutuksen hinta

Rahoitusmuodosta sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Mikäli olet vakituisessa tai koko tutkinnon ajan kestävässä määräaikaisessa työsuhteessa työntekijänä tai yrittäjänä, voit hakea opintojesi rahoitukseksi oppisopimusta. Oppisopimuksessa tulee työssäoloehdon täyttyä eli töissä täytyy olla vähintään 25 h/vko. Mikäli työssäoloehtosi täyttyy voit hakea oppisopimusta (OPSO) Syklistä, sen hinta on 500e. Voit myös hakea oppisopimusta paikallisesta oppisopimustoimistosta (vieras-OPSO). Selvitä sen hinta paikallallisesta oppisopimustoimistosta. Oppisopimuskoulutus ei siis sovellu työttömille, opinto- vuorottelu-, virka- tai perhevapaalla oleville.

Mikäli olet työtön tai osa-aikatyössä, voit opiskella omaehtoisella valtionosuusrahoituksella (VOS), sen hinta on 500e tai työttömiltä 200e. (Työttömien tulee hakea lupa opiskeluun TE-toimistosta). Opintomaksut niin oppisopimuksesta kuin valtionosuusrahoituksesta lähetetään opiskelijan kotiosoitteeseen.

Rahoitusmuotoja ovat:

1) Syklin oppisopimuskoulutus (OPSO) 500 €

2) Oppisopimus toisen oppilaitoksen kautta (vieras-OPSO), kysy hintaa paikallisesta oppisopimustoimistosta

3) Omaehtoinen valtionosuusrahoitus (VOS) 500 € (työttömiltä 200 €)

Rahoitusmuodoista saa lisätietoja Syklin kouluttajilta tai infosta: info@sykli.fi

Orientaatiopäivä on maksuton. Ilmoittudu mukaan koulutukseen alla olevasta linkistä.

Kouluttajat

maarit-pihkala-mv.jpg (108 KB) Maarit Pihkala
kouluttaja
maarit.pihkala@sykli.fi
p. 050 378 9903
ulla_myllyniemi.jpg (313 KB) Ulla Myllyniemi
kouluttaja
ulla.myllyniemi@sykli.fi
p. 044 7723771
anna_haukka_2022_nettisivuille_mv.jpg (23 KB) Anna Haukka
kouluttaja
anna.haukka@sykli.fi
p.  050 553 6601 
elina_hinkkanen_2022_nettisivuille_mv.jpg (24 KB) Elina Hinkkanen
kouluttaja
elina.hinkkanen@sykli.fi
p. 050 553 6624

Tervetuloa yhteiselle matkalle Syklin ympäristökasvattajaksi!

ymka_polku_eventilla.gif (361 KB)

Lisätietoa koulutuksesta

Leena Honkasalo 044 901 8676 ja leena.honkasalo@sykli.fi

Maarit Pihkala
Turun vastuukouluttaja
maarit.pihkala@sykli.fi
p. 050 378 9903

Lue blogi Ympäristökasvatusta ulko-opetuksen keinoin

 

 

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Myynti päättyy
Määrä

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto (EAT) ympäristökasvatuksen osaamisalalla, ulkona oppimisen painotuksella. Turku 2/24-5/25

Myynti päättyy 20.2.2024 16:00

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

15.2.2024 13:00

Päättyy:  

31.5.2025 17:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Turku


Lisätiedot

Maarit Pihkala tai Leena Honkasalo

0503789903 tai 044 901 8676

maarit.pihkala@sykli.fi, leena.honkasalo@sykli.fi