Tapahtuman oletuskuva

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto (EAT) ympäristökasvatuksen osaamisalalla, ulkona oppimisen painotuksella. Turku 2/24−5/25

15.2.2024 13:00

Turku

Opettaja, kasvattaja, nuoriso- ja järjestötyöntekijä – suorita ympäristöalan erikoisammattitutkinto ja valmistu ympäristökasvattajaksi ulkona opettamisen painotuksella!


Kiinnostaako sinua kestävän kehityksen edistäminen ja ulkona oppiminen? Haluatko kehittyä ympäristökasvattajana? Kaipaatko työkaluja, menetelmiä ja näkökulmia organisaatiosi kestävyystyöhön sekä vinkkejä lähiluonnon hyödyntämiseen oppimisympäristönä?

Kenelle koulutus sopii?

  • Varhaiskasvattajille, perusopetukseen, nuorisotoimeen, seurakunnille, järjestöille, seikkailukasvatukseen sekä muille ulkona toimiville.

Koulutusohjelman sisältö

  • Koulutusohjelmassa saat taustatietoa, näkemystä ja käytännön menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen sekä pääset kehittämään työyhteisötaitojasi.
  • Koulutuksen aikana kartoitetaan työyhteisön kestävän kehityksen nykytilaa ja laaditaan organisaatiolle kestävän kehityksen ohjelma. Ympäristökasvatustyön tueksi laaditaan ympäristökasvatussuunnitelma.
  • Koulutuksen aikana toteutetaan ympäristökasvatustilaisuus ja ympäristöalan kehittämishanke. Ympäristökasvatuksen menetelmällistä osaamista monipuolistetaan jokavuotisella Monet menetelmät -lähijaksolla Virroilla. Merkittävä osa lähijaksoista toteutetaan ulkona.

Ulkona oppimisen painotus
Painotamme lähijaksoilla ulkona oppimisen näkökulmaa. Avaamme luonnon hyvinvointia ja oppimista tukevia vaikutuksia. Tutustumme erilaisiin ulkona oppimisen ja luontokasvatuksen pedagogisiin menetelmiin ja luomme yhteyden ympäristökasvatuksen ja ulkona toimimisen välille. Opintojen aikana tuemme kasvuasi ulkopedagogiksi sekä työyhteisösi innostamista mukaan. Tarjoamme mahdollisuuden liittyä erilaisiin yhteistyö- ja toimintaverkostoihin. 

Koulutusohjelman opinto-oppaaseen pääset tästä

Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon perusteet löydät tästä.Ilmoittaudu koulutukseen tästä!

 

Koulutusohjelman laajuus ja kesto

Ympäristökasvatuksen koulutusohjelma valmistaa suorittamaan näyttötutkintona ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, jonka laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnossa on neljä tutkinnonosaa: toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla, työyhteisössä toimiminen, ympäristökasvattajana toimiminen ja ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen.

Koulutusohjelmaan sisältyy yhteensä 13 lähipäivää seitsemänä 1–3 päivän pituisena lähijaksona arkipäivisin, 1 etäopetuspäivä ja lisäksi itsenäistä verkko-opiskelua sekä oman työn kehittämistä. Koulutus kestää reilun vuoden (2/2024–4/2025), ja sen voi suorittaa oman työn ohessa.

Lähijaksojen aikataulu

15.2.2024 Orientaatiopäivä klo 13−16 luentosali, Ruissalon luontokoulu, Ruissalon puistotie 215
19.−20.3.2024 Hyvin suunniteltu 1 klo 9−15.30, luontokoululuokka ja luentosali, Ruissalon luontokoulu, Ruissalon puistotie 215
11.4.2024 Hankepäivä (verkko-opetus) klo 9:30−15, Teams
7.−8.5.2024 Pienet askeleet 1 klo 9−15.30 luontokoululuokka ja luentosali, Ruissalon luontokoulu, Ruissalon puistotie 215
10.−11.9.2024 Hyvin suunniteltu 2 klo 9−15.30 luontokoululuokka ja luentosali, Ruissalon luontokoulu, Ruissalon puistotie 215
1.−3.10.2024 Ympäristökasvatuksen monet menetelmät, Nuorisokeskus Marttinen, Virrat
14.−15.1.2025 Pienet askeleet 2 klo 9−15.30 luontokoululuokka ja luentosali, Ruissalon luontokoulu, Ruissalon puistotie 215
22.4.2025 Ympäristökasvattajien onnistumisten tähtihetket klo 13−16 luontokoululuokka ja luentosali, Ruissalon luontokoulu, Ruissalon puistotie 215


Lokakuussa järjestetään Virroilla kaikille Syklin ympäristökasvatusopiskelijoille yhteinen kolmen päivän mittainen lähijakso, jossa on tarjolla asiantuntijaluentoja ja ulkopainotteisia työpajoja. Virtojen lähijaksolle järjestetään majoitus Syklin toimesta, mutta matkat ja ruokailut jäävät opiskelijalle maksettavaksi.

Katso lisää opinto-oppaasta


Näyttöjen aikataulu

Lähipäiviin osallistuminen ja näyttöjen aikataulu sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Ryhmänä pyrimme kuitenkin seuraavaan aikatauluun:

  1. näyttö: Tutkinnon osat ”Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla” ja ”Työyhteisössä toimiminen”. Tutkinnon osasta “Ympäristökasvattajana toimiminen” osatutkinto ympäristökasvatustilaisuus”. Tutkinnonosasta “Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen” näytetään hankesuunnitelma. Syksy 2024.

  2. näyttö: Tutkinnon osat ”Ympäristökasvattajana toimiminen” sekä ”Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen” loppunäyttö. Kevät 2025.

Tietoja opintojen rahoitusmuodoista ja opiskelijamaksuista

Rahoitusmuodosta sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Mikäli olet vakituisessa tai koko tutkinnon ajan kestävässä määräaikaisessa työsuhteessa työntekijänä tai yrittäjänä, voit hakea opintojesi rahoitukseksi oppisopimusta.

Oppisopimuksessa tulee työssäoloehdon täyttyä eli töissä täytyy olla vähintään 25 h/vko. Mikäli työssäoloehtosi täyttyy voit hakea oppisopimusta (OPSO) Syklistä. Voit myös hakea oppisopimusta paikallisesta oppisopimustoimistosta (vieras-OPSO). Oppisopimuskoulutus ei sovellu työttömille, opinto- vuorottelu-, virka- tai perhevapaalla oleville.

Mikäli olet työtön tai osa-aikatyössä, voit opiskella omaehtoisella valtionosuusrahoituksella (VOS). Työttömien työnhakijoiden tulee hyväksyttää opiskelun aloittaminen omassa TE-toimistossaan ennen opintoihin hakeutumista.

Opiskelijamaksulasku lähetetään aina opiskelijan kotiosoitteeseen. Voit valita hakulomakkeella laskulle 1−4 maksuerää.

Rahoitusmuodot ja opiskelijamaksut ovat:

  • Syklin oppisopimuskoulutus (OPSO), opiskelijamaksu 500 €
  • Oppisopimus toisen oppilaitoksen kautta (vieras-OPSO), kysy opiskelijamaksusta heidän oppisopimustoimistostaan
  • Omaehtoinen valtionosuusrahoitus (VOS), opiskelijamaksu 500 € (työttömiltä 200 €)

Orientaatiopäivä on maksuton. 

Rahoitusmuodoista saat lisätietoja:
Haku tutkintokoulutukseen  

Lisätietoa oppisopimuksesta:
Oppisopimuskoulutus                     

Oman alueesi oppisopimustoimiston löydät täältä:
Hae lähin oppisopimustoimisto 

Mikäli haet Syklin oppisopimusta täytä hakulomakkeen lisäksi:
Oppisopimuksen esitietolomake

Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä vastuukouluttaja Ulla Myllyniemeen (044 7723771 tai ulla.myllyniemi@sykli.fi), jos sinulla on kysymyksiä oppisopimuksesta, opintojen rahoituksesta, aikataulusta tai mistä vain käytännön asiasta. Riina auttaa mielellään! 

 

Kouluttajat

ulla_myllyniemi.jpg (313 KB) Ulla Myllyniemi
Vastuukouluttaja 
ulla.myllyniemi@sykli.fi
p. 044 7723771
maarit-pihkala-mv.jpg (108 KB) Maarit Pihkala
kouluttaja
maarit.pihkala@sykli.fi
p. 050 378 9903
anna_haukka_2022_nettisivuille_mv.jpg (23 KB) Anna Haukka
kouluttaja
anna.haukka@sykli.fi
p.  050 553 6601 
elina_hinkkanen_2022_nettisivuille_mv.jpg (24 KB) Elina Hinkkanen
kouluttaja
elina.hinkkanen@sykli.fi
p. 050 553 6624

Ilmoittaudu koulutukseen tästä


Lisätietoa koulutuksesta

Ulla Myllyniemi
ulla.myllyniemi@sykli.fi
p. 044 7723771 

Leena Honkasalo
leena.honkasalo@sykli.fi
p. 044 901 8676

 

Tervetuloa yhteiselle matkalle Syklin ympäristökasvattajaksi!

ymka_polku_eventilla.gif (361 KB)

Ajankohta

Alkaa:  

15.2.2024 13:00

Päättyy:  

31.5.2025 17:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Turku


Lisätiedot

Ulla Myllyniemi

044 7723771

ulla.myllyniemi@sykli.fi