Tapahtuman oletuskuva

Resurssitehokkuuden koulutusohjelma (Ympäristöalan erikoisammattitutkinto), organisaation vähähiilisyyden asiantuntija. Verkkototeutus, syksy 2024.

6.11.2024 00:00

Verkkototeutus

Työn ohessa suoritettava Vähähiilisyyden asiantuntijan koulutus alkaa marraskuussa 2024 verkkototeutuksena!

Vähähiilisyyden asiantuntijan koulutus tarjoaa käytännönläheistä osaamista organisaation vähähiilisyyden edistämiseen ja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen. Koulutuksen keskiössä on kehittämishankkeen toteuttaminen, joka tarkoittaa tyypillisesti hiilijalanjäljen laskemista ja päästövähennystoimien kartoitusta valikoidulle organisaatiolle. Koulutus tarjoaa tietotaitoa ja vertaiskeskusteluja sekä tukea omassa organisaatiossa toteutettavalle kehitystyölle. Koulutus tähtää Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon (180 osp) suorittamiseen.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu seuraavista kokonaisuuksista: 

•    Resurssitehokkuuden asiantuntijana toimiminen (90 osp) 
•    Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla (25 osp) 
•    Työyhteisössä toimiminen (25 osp) 
•    Kehittämishankkeen toteuttaminen (40 osp) 

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat: 

•    GHG-protokollan mukainen hiilijalanjäljen laskenta 
•    Hiilensidonta ja hiilikompensaatiot 
•    Kestävä kehitys 
•    Ilmastonmuutos 
•    Resurssitehokkuus 
•    Liikkuminen ja logistiikka 
•    Luonnon monimuotoisuus 
•    Kiertotalous 
•    Uusiutuva energia 
•    Vähähiiliset investoinnit 

Koulutuksen suorittaminen

Koulutus suoritetaan työn ohessa verkko-opintopäivinä. Koulutuksen kesto on 13-18 kk.

 

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, joilla on aiemmin suoritettu ammatti- tai korkeakoulututkinto ja/tai työssä hankittua osaamista alalta.

Kouluttajat

Joonas Raaska toimii Syklissä asiantuntijana ja projektipäällikkönä vähähiilisyyden ja kiertotalouden projekteissa. Hänen mielenkiinnon kohteitaan ovat erityisesti päästölaskenta, ratkaisut ympäristövaikutusten pienentämiseksi, hiilikompensaatio ja luonnon monimuotoisuus.

Rahoitusmuodot ja opiskelijamaksut

  • Syklin oppisopimuskoulutus (OPSO), opiskelijamaksu 500 €
  • Oppisopimus toisen oppilaitoksen kautta (vieras-OPSO), kysy opiskelijamaksusta heidän oppisopimustoimistostaan
  • Omaehtoinen valtionosuusrahoitus (VOS), opiskelijamaksu 500 € (työttömiltä 200 €)

Rahoitusmuodoista saat lisätietoja:
Haku tutkintokoulutukseen  

Lisätietoa oppisopimuksesta:
Oppisopimuskoulutus                         

Oman alueesi oppisopimustoimiston löydät täältä:
Hae lähin oppisopimustoimisto 

Mikäli haet Syklin oppisopimusta täytä hakulomakkeen lisäksi:
Oppisopimuksen esitietolomakeIlmoittaudu koulutukseen tästä!

 

 

 

 

Ajankohta

Alkaa:  

6.11.2024 00:00

Päättyy:  

1.4.2025 00:00

Tapahtumapaikka

Verkkototeutus


Lisätiedot

Joonas Raaska

044 381 5819

joonas.raaska@sykli.fi