Tapahtuman oletuskuva

Vähähiilisyyden asiantuntija –koulutus seurakunnille

24.3.2022 00:00

Suomen ympäristöopisto SYKLI

Syklissä käynnistyy maaliskuussa 2022 seurakunnille räätälöity koulutus, joka tarjoaa käytännönläheiset perustiedot organisaation vähähiilisyyteen liittyvistä ratkaisuista.

Koulutuksen erityinen tähtäin on organisaation hiilijalanjälkilaskennassa. Tältä pohjalta muodostetaan käsitys mahdollisista päästövähennyspoluista. Keskeinen keino vähähiilisyyden tavoittelussa on resurssitehokkuuden parantaminen. Resurssitehokkuuden kehittämisessä opiskelija syventyy joko materiaalitehokkuuteen tai energiatehokkuuteen. Resurssitehokkuusajattelu tarjoaa samalla aineksia seurakuntien kustannustehokkuuden tavoitteluun. Koulutus sopii kaikille seurakunnissa vähähiilisyyden parissa työskenteleville henkilöille. Koulutus tukee seurakuntien ilmasto-ohjelman tavoitteita.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on suorittaa ympäristöalan erikoisammattitutkintoon osaamisalana resurssitehokkuus EAT. 

Koulutuksen jälkeen opiskelija tietää organisaation vähähiilisyyden perusteet, osaa päästövähennyslaskennan menetelmät, tunnistaa päästövähennys potentiaalit omassa seurakunnassa, osaa määritellä keinot päästövähennyksen pienentämiseksi, tuntee päästövähennyshankkeiden rahoitusvaihtoehdot ja osaa laatia kehittämissuunnitelman hankkeen toteuttamiseksi.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus sopii erityisesti seurakuntien hallinnon- ja talouden työntekijöille, johtajille ja lähijohtajille ja papeille.

Lisätietoa sisällöstä ja toteutuksesta

Koulutus valmistaa ympäristöalan erikoisammattitutkintoon osaamisalana resurssitehokkuus. Koulutuksen suorittaminen kestää 1-1,5 vuotta ja lähipäiviä on 1-2 kuukaudessa. Koulutus toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena, mahdolliset viranomaisten antamat rajoitukset ja suositukset huomioiden. Tämän lisäksi opiskelijalta edellytetään jonkin verran itsenäistä opiskelua verkon kautta. Käytännössä keskiössä ovat organisaatiolle tehtävät kehittämissuunnitelmat sekä päästövähennyslaskenta, joihin myös tutkinnon suorittamiseen liittyvät näytöt perustuvat.
Kouluttajina Suomen ympäristöopisto Syklin asiantuntijat sekä joukko alan muita asiantuntijoita.

Koulutuksen aloituspaikkoja on 25, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen aloittaminen edellyttää minimi ryhmäkoon (12 hlö) täyttymistä. Koulutus toteutetaan suomenkielellä.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 15.3.2022 mennessä!

Katso koulutuksen esittelyvideo


Lisätietoja:

Ari Laitala
Projektipäällikkö 
ari.laitala@sykli.fi
050 566 8998

Tapio Pelto
Kouluttaja, projektiasiantuntija
tapio.pelto@sykli.fi
050 598 2549

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

24.3.2022 00:00

Päättyy:  

14.6.2023 00:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Suomen ympäristöopisto SYKLI

Malmin kauppatie 8b, 4 krs.
00700 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Ari Laitala

050 566 8998

ari.laitala@sykli.fi