Tapahtuman oletuskuva

Vahvasti kohti ulkoluokkaa! etätoteutus eli osallistava webinaari. Esi- ja alkuopetus. 14.2.2023

14.2.2023 09:00

Webinaari (Teams). Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin webinaaria edeltävänä päivänä.

Yhdessä ulkoluokkaan! -webinaarimuotoinen koulutus antaa osallistujille pedagogisia valmiuksia aloittaa EOPS:n ja OPS:n perusteiden mukaista ja säännöllistä opetusta ulkona. Webinaaripäivän aikana annetaan kattava teoria- ja tietopaketti ulko-opetuksen tueksi. Koulutuksessa opitaan näkemään myös niin omia kuin kollegankin vahvuuksia ulkona opettamisen tukena. Koulutuksessa kerrotaan ulkona oppimisen monipuolisista menetelmistä, joita voi hyödyntää oppilaiden tarpeet ja oppimisympäristöt huomioiden.

Webinaarissa kuulet Ulko-opet ry:n asiantuntijoiden kokemuksia ulkona oppimisen arjesta sekä pääset suunnittelemaan omia askeliasi ulkoluokkaan.

Webinaarin sisältö

Aamupäivällä avataan ulkona oppimisen pedagogiikkaa ja tutkittuja ulkona oppimisen hyötyjä. Webinaarissa kytketään ulkona oppiminen myös osaksi oppilaitosten ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen viitekehystä.

Iltapäivällä koulutuksessa Ulko-opet ry:n kokemusasiantuntijat kertovat omasta ulko-opetuksen arjestaan ja sen erilaisista käytännöistä sekä niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä. Keskiössä on ulkona opettamisen suunnitelmallisuus, rutiinit, turvallisuus, toiminnasta viestintä sekä ulkona oppiminen osana arviointia sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyö ulkona.

 

Webinaarissa tuetaan vertaisoppimista ja omaan työhön soveltamista pienryhmätyöskentelyllä. Koulutus tukee osallistujien valmiuksia sanoittaa oman toimintansa perusteita ja viedä osaamista sen kautta laajemmin myös omaan työyhteisöön.

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 2 op. Koulutus sisältää ennakkotehtävän (aiheeseen virittävät artikkelit/muun materiaalin), osallistavan webinaaripäivän ja kehittämistehtävän työpaikalla toteutettavaksi. Koulutuksesta saa todistuksen, kun nämä osa-alueet on suoritettu.

Koulutus on maksuton osallistujille. Koulutus toteutetaan osana Opetushallituksen rahoittamaa Yhdessä ulkoluokkaan- ulko-opettajuuden vahvistamisen täydennyskoulutushankettta ja koulutussarjaa.

Lue hankkeesta ja sen muista koulutuksista täältä: https://sykli.fi/hankkeet/yhdessa-ulkoluokkaan-ulko-opettajuuden-vahvistaminen/

 

Webinaarin kohderyhmä

Ulkona oppimisen aloittamisesta kiinnostunut esi- ja alkuopetuksen henkilökunta. Painotus esi- ja alkuopetuksessa.

Kouluttajat

Hankkeen projektipäällikkö Oili Annila ja ulkona oppimisen asiantuntijat Ulla Myllyniemi ja Riina Fågel Sykli sekä Ulko-opet ry:n kokemusasiantuntijat.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

14.2.2023 09:00

Päättyy:  

14.2.2023 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Webinaari (Teams). Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin webinaaria edeltävänä päivänä.


Lisätiedot

Oili Annila

044 7547645

oili.annila@sykli.fi