Vapaaehtoisten ohjaus ja työnohjaus, Jyväskylä

23.3.2018 - 24.3.2018
Matara-sali, B-puoli

Kuvaus

Vapaaehtoisten asianmukainen ohjaaminen on tärkeää paitsi vapaaehtoisten jaksamisen varmistamiseksi myös yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden kannalta yleisesti. Se, millaista ohjausta vapaaehtoisille on tarpeen tarjota, riippuu mm. vapaaehtoistehtävästä ja sen vaativuusasteesta, myös vapaaehtoisesta itsestään. Joissain tilanteissa pärjää yksinkertaisemmilla ohjauskäytännöillä, kuten kirjallisilla ohjeistuksilla ja kertaluontoisella perehdytyksellä, kun taas erittäin kuormittavissa tehtävissä voi olla tarvetta jo säännölliselle yksilölliselle tai ryhmämuotoiselle työnohjaukselle. Oli ohjaus järjestetty miten tahansa, on tärkeää että sitä toteutetaan järjestelmällisesti ja niin, että vapaaehtoiset oikeasti hyötyvät siitä.

Vapaaehtoisten ohjaus ja työnohjaus -kurssilta saat työkaluja yhdistyksen ohjauskäytänteiden kartoittamiseen ja suunnitteluun. Mitä tarkoitetaan ohjauksella, mitä työnohjauksella? Millä eri tavoin niitä voi toteuttaa ja mihin tarkoituksiin? Miten löytää juuri meidän vapaaehtoisillemme parhaiten sopivat ohjaustoimenpiteet?

Ohjaamisen käytännön sovellutuksista koulutuksessa perehdytään erityisesti toiminnallisiin menetelmiin ja niiden soveltamiseen käytännössä. Erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla voit tukea vapaaehtoisiasi erilaisissa ohjaustilanteissa, oli kyse sitten yhdestä henkilöstä tai kokonaisesta ryhmästä. Menetelmien käytöllä voi olla erilaisia tavoitteita; Niiden avulla voidaan esimerkiksi nostaa esille osallistujien osaamista, joka lisää onnistumisen kokemuksia ja tukee jaksamista. Toisaalta harjoitteiden avulla voidaan luoda tila kysymyksille ja keskustelulle - myös hankalista aiheista. Ryhmien kanssa työskenneltäessä toiminnalliset menetelmät edistävät myös ryhmäytymistä ja muita ryhmäprosesseja.

Sisältö

Perjantaina 23.3.2018 klo 14–18 Miksi ohjataan ja kuka ohjaa?

 • Miksi ohjataan: Mitä eri tehtäviä ohjaamisella on? Milloin puhutaan ohjauksesta ja milloin työnohjauksesta?
 • Vapaaehtoisten työnohjauksen periaatteet
 • Mitkä ovat työnohjauksen tavoitteet?
  • Mikä erottaa työnohjauskeskustelun muusta keskustelusta vapaaehtoisen kanssa?
  • Mihin eri tarkoituksiin työnohjausta voi soveltaa? (toiminnan kehittäminen, tuki, laadunvalvonta, apu vaitiolovelvollisille).
  • Kuka voi tehdä työnohjausta ja mitä tältä henkilöltä edellytetään?
  • Työnohjausta yksilölle vai ryhmälle?

Lauantaina 24.3.2018 klo 10–16 Miten ohjataan?

 • Miten ohjataan: Mitä eri ohjausmenetelmiä on olemassa? (esim. suullinen, kirjallinen, toiminnallinen, henkilökohtainen/kollektiivinen)
 • Mitkä asiat vaikuttavat oikean ohjausmenetelmän valintaan
 • Toiminnallinen lähestymistapa vapaaehtoisten ohjaamiseen: Mitä erilaisia toiminnallisia menetelmiä on olemassa ja mihin eri tarkoituksiin niitä voi soveltaa? Koulutuksen aikana jokainen pääsee kartuttamaan toiminnallisten menetelmien työkalupakkiaan ja samalla opitaan lisää toiminnallisten menetelmien hyödyistä ja mahdollisuuksista vapaaehtoisten ohjauksessa.

Kouluttaja

Kurssin kouluttajana toimii vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja vapaaehtoisten työnohjaaja Anne Laimio. Kurssin ohjelma saattaa vielä muokkautua osallistujien lähettämien ennakkotietojen pohjalta, joita kysytään ilmoittautumislomakkeen yhteydessä.

Aika

Perjantai 23.3.2018 klo 14-18 ja 

Lauantai 24.3.2018 klo 10-16

Paikka

Matara-sali, B-puoli. Matarankatu 6 A1, Jyväskylä

Osallistumismaksu

60€/osallistuja

Ilmoittautuminen

Torstaihin 15.3.2018 mennessä Vision verkkolomakkeella. Mikäli myöhästyit, voit kysellä vapaita paikkoja Visiosta osoitteesta visio@visili.fi, 044-727 3243. Koulutus järjestetään, jos ryhmäkoko täyttyy.

Lataa kurssin juliste

Lippuja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:
23.3.2018 14:00
Päättyy:
24.3.2018 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Matara-sali, B-puoli
Matarankatu 6 A 1
40100 Jyväskylä

Järjestäjä