XMAS RUN 2021

4.12.2021 13:00

Bolt Arena

XMAS RUN 2021 juostaan 4.12.2021.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut.

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: https://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (190)

Petri Tuominen
Markku Kyllönen
Marjo Myyryläinen
Riikka Karhu
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Camilla Eestilä
Sari Jantunen
Kirsi Salminen
Niina Villgren
Juha-Pekka Villgren
Satu Innamaa
Auri Söderqvist
Mari Leppämäki
Tiina Henriksson
Patrik Nyqvist
Mirva Koskinen
Saija Sipeläinen
Maiju Tapiolinna
Ina Grönlund
Matthew Aagren
Jan Lindholm
Marjo Lindholm
Isabella Santasalo
Nina Eriksson
Hannu Hallikainen
John Scaife
Benita Scaife
Kati Hattunen
Jessica Hattunen
Ville Harteela
Minna Salorinne
Hanna Aagren
Philippe Hakulin
Aki Laine
Juho Häme
Satu Nuojua
Sanja Lenardic
Elli Laitinen
Ilkka Laitinen
Viivi Laitinen
Minna Hirvonen
Leo Graf
Eeki Ruponen
Katri Nieminen
Kristina Ekqvist
Merja Rautiainen
Lauri Häme
Sallaroosa Häme
Otso Häme
Inari Häme
Sanna Takamäki
Paula Nurminen
Eveliina Laine
Elina Makkonen
Svetlana Dembitskaya
Anne-Mari Heiniölä
Eeva Karjalainen
Katerina Kairo
Sirpa-Mari Kujala
Anna Sirenius
Anna-Riitta Kujala
Jelena Tamm
Charlene Pivat
Mia Rönnqvist
Jaana Miettinen
Joni Tuomi
Riikka Hokkanen
Martha Cecilia Largaespada Roque
Elise Lemaire
Minna Nylander
Heli Jämsä
Maarit Surakka
Ida Armanini
Heljä Muinonen
Julia Eymann
Timo Nurminen
Heikki Paasonen
Mikko Pusa
Laura Wessman
Nicole Kranck
Pirkko Timonen
Eliisa Sutela
Alexandra Lahtinen
Risto Sarjonen
Krohns Marika
Heljä Franssila
Leila Lintula
Maria Borg
Anne Manninen
Taru Tikkanen
Jonna Kukkonen
Jouni Heinäharju
Andrei Kuropatkin
Evgenii Kazmiruk
Olli Erkkilä
Mirva Sandström
Tommy Sundholm
Linnea Sundholm
Emilia Talvisaari
Senja Koskinen
Carita Tasanko
Ulises Aguilar
Philippe Hakulin
Andrea Pieri
avnish chandel
Daniel Iman
Igor Mikhaylov
Isabella Thomson
Pinja Hietanen
Henna Mikkonen
Lauri Karppinen
Joanna Scott
Emma Holopainen
Inna Aaltonen
Anna Saivosalmi
Anne Hyvönen
Pekka Hyvönen
Arthur Hyvönen
Mikael Hyvönen
Annu Karhu
Milja Vaittinen
Carl Myrberg
Iiris Koski
Kirsi Valasti
Arto Pesonen
Lena Nyström-Puska
Nina Kimmo
Elena De vivo
Pinja Harjunpää
IA HARJUNPÄÄ
Kimmo Lappalainen
Anni Jaarinen
Totti Toivonen
Simo Alastalo
Anne Aho-Eagling
Aaro Eagling
Mikko Välilahti
Markku Välilahti
Vera Tattari
Olli Malmivaara
Mari Viikilä
Anna-Kaisa Holmqvist
Petri Tuomela
Irina Korobkova
Eli Renalias
Alejandro Renalias
Anneli Alles
Pasi Virta
Marko Karppinen
Kerttu Ahvonen
Jarmo Hakkarainen
Mikaela Lövgren
Sirja Luomaniemi
Jenniina Eronen

35 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

4.12.2021 13:00

Päättyy:  

4.12.2021 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Bolt Arena

Urheilukatu 5
00250 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi