Yleisurheilukoulu 2021-2022 yli 10v. ryhmä

5.9.2021 16:30

Tällä lomakkeella voi ilmoittautua Someron Esan yleisurheilukoulun yli 10v. ryhmään kaudelle 2021-2022.

Ilmoittautuminen alkaa su 15.8.2021 klo 12.00. Ryhmään otetaan enintään 20 lasta. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautuminen on sitova. Maksu tulee suorittaa ilmoittautumisen yhteydessä ja maksutapoja ovat verkkopankki ja luottokortti. 

Yleisurheilukoulun hinta on 100 € koko vuodelta (syyskuu-toukokuu). Vaihtoehtoisesti 60 € syys- tai kevätkaudelta. Valitse haluamasi lippuvaihtoehto. Kerralla voi ostaa useamman lipun samaan ryhmään. Jokaisen lapsen tiedot kirjoitetaan erikseen seuraavalle sivulle.

Lisätietoa yleisurheilukoulusta Someron Esan nettisivuilla.

Valitse haluamasi lippu

Lippu Hinta Määrä
Syksy 2021 ja kevät 2022 100,00 €
Syksy 2021 60,00 €

Paikkoja jäljellä


Tapahtumaan on jäljellä 3 paikkaa.

Ajankohta

Alkaa:
5.9.2021 16:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Järjestäjä

Someron Esa

Rekisteriseloste

Näytä rekisteriseloste

Someron Esa

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1 Rekisterin nimi
Someron Esan uintijaoston maksurekisteri Eventillassa
2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Someron Esa ry
Verkkosivut: www.someroesa.fi
Osoite: Salontie 40, 31400 Somero
Puh. 0400537850

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Essi Torkkomäki-Ryhtä
Osoite: Joensuuntie 2, 31400 Somero

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään
jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä
jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli
 etu- ja sukunimi ja syntymävuosi
 yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
 ilmoittautumistiedot (ryhmä)
 maksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella ilmoittautumislomakkeen kautta.
6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen
tai ETA:n ulkopuolelle
7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.
Someron Esa ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa
sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa.
9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.