Tapahtuman oletuskuva

Ympäristökasvattajan koulutusohjelma -ulkona oppimisen painotus. Lahti 2/23- 5/24

9.2.2023 13:00

Lahti

Opettaja, kasvattaja ja nuoriso- ja järjestötyöntekijä 

Kiinnostaako sinua kestävän kehityksen edistäminen ja ulkona oppiminen? Haluatko kehittyä ympäristökasvattajana? Kaipaatko työkaluja, menetelmiä ja näkökulmia organisaatiosi kestävyystyöhön sekä vinkkejä lähiluonnon hyödyntämiseen oppimisympäristönä? Suorita ympäristöalan erikoisammattitutkinto ja valmistu ympäristökasvattajaksi ulkona oppimisen painotuksella!

Koulutusohjelman laajuus ja kesto

Ympäristökasvatuksen koulutusohjelma valmistaa suorittamaan näyttötutkintona ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, jonka laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnossa on neljä tutkinnonosaa: toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla, työyhteisössä toimiminen, ympäristökasvattajana toimiminen ja ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen.

Koulutusohjelmaan sisältyy yhteensä 13 lähipäivää seitsemänä 1–3 päivän pituisena lähijaksona arkipäivisin, 1 etäopetuspäivä ja lisäksi itsenäistä verkko-opiskelua sekä oman työn kehittämistä. Koulutus kestää reilun vuoden (2/2023–5/2024), ja sen voi suorittaa oman työn ohessa.

Lähijaksojen aikataulu

9.2.2023 klo 13-16 Orientaatiopäivä Lahti, BW Tower
15.-16.3.2032 Hyvin suunniteltu 1 -lähijakso, Lahden Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8
20.4.2023 Hankepäivä (verkko-opetus) klo 9.30-16 Teamsissa
10.-11.5.2023 Pienet askeleet 1 -lähijakso, Lahden Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8
7-8.9.2023 Hyvin suunniteltu 2 -lähijakso, Lahti, BW Tower
3.-5.10.2023 Ympäristökasvatuksen monet menetelmät -lähijakso, Nuorisokeskus Marttinen, Virrat
17.-18.1.2024 Pienet askeleet 2 -lähijakso, Lahti, paikka ilmoitetaan myöhemmin 
24.4.2024 klo 13-16 Ympäristökasvattajan onnistumisen tähtihetket, Lahti, paikka ilmoitetaan myöhemmin 
   

Lähipäivät alkavat kello 9 ja päättyvät kello 16.

Lokakuussa järjestetään Virroilla kaikille Syklin ympäristökasvatusopiskelijoille yhteinen kolmen päivän mittainen lähijakso, jossa on tarjolla asiantuntijaluentoja ja ulkopainotteisia työpajoja. Virtojen lähijaksolle järjestetään majoitus Syklin toimesta, mutta matkat ja ruokailut jäävät opiskelijalle maksettavaksi.


Näyttöjen aikataulu

Lähipäiviin osallistuminen ja näyttöjen aikataulu sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Ryhmänä pyrimme kuitenkin seuraavaan aikatauluun:

  • 1. näyttö: Tutkinnon osat ”Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla” ja ”Työyhteisössä toimiminen”. Tutkinnon osasta “Ympäristökasvattajana toimiminen” osatutkinto ympäristökasvatustilaisuus”. Tutkinnonosasta “Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen” näytetään hankesuunnitelma. Syksy 2023.
  • 2. näyttö: Tutkinnon osat ”Ympäristökasvattajana toimiminen” sekä ”Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen” loppunäyttö. Kevät 2024

Koulutusohjelman sisältö

Koulutusohjelmassa saat taustatietoa, näkemystä ja käytännön menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen sekä pääset kehittämään työyhteisötaitojasi. 

Koulutuksen aikana kartoitetaan työyhteisön kestävän kehityksen nykytilaa ja laaditaan organisaatiolle kestävän kehityksen ohjelma. Ympäristökasvatustyön tueksi laaditaan ympäristökasvatussuunnitelma. Koulutuksen aikana toteutetaan ympäristökasvatustilaisuus ja ympäristöalan kehittämishanke. Ympäristökasvatuksen menetelmällistä osaamista monipuolistetaan jokavuotisella Monet menetelmät -lähijaksolla Virroilla. Merkittävä osa lähijaksoista toteutetaan ulkona.

Ulkona oppimisen painotus

Painotamme lähijaksoilla ulkona oppimisen näkökulmaa. Avaamme luonnon hyvinvointia ja oppimista tukevia vaikutuksia. Tutustumme erilaisiin ulkona oppimisen ja luontokasvatuksen pedagogisiin menetelmiin ja luomme yhteyden ympäristökasvatuksen ja ulkona toimimisen välille. Opintojen aikana tuemme kasvuasi ulkopedagogiksi sekä työyhteisösi innostamista mukaan. Tarjoamme mahdollisuuden liittyä erilaisiin yhteistyö- ja toimintaverkostoihin.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus sopii varhaiskasvattajille, perusopetukseen, nuoriso-toimeen, seurakunnille, järjestöille, seikkailukasvatukseen, sekä muille ulkona toimiville.

Koulutuksen hinta

Tutkintokoulutus järjestetään valtion rahoituksella, ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus soveltuu toistaiseksi voimassa olevassa tai vähintään vuoden määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa oleville sekä yrittäjille. Selvitä mahdollisuutesi oppisopimukseen. Mikäli saat järjestettyä itsellesi oppisopimuspaikan oman alueesi oppisopimustoimiston kautta, niin SYKLI ei laskuta sinulta opiskelijamaksua.  Ilman työ- tai virkasuhdetta olevat voivat opiskella omaehtoisella valtionosuusrahoituksella.

Hakulomakkeeseen tulee merkitä suunniteltu opintojesi rahoitusmuoto. Rahoitusmuodoista saa lisätietoja Syklin infosta: info@sykli.fi tai kouluttajilta. 

 

Kouluttajat

maarit-pihkala-mv.jpg (108 KB)

Maarit Pihkala
kouluttaja
maarit.pihkala@sykli.fi
p. 050 378 9903

satu_jovero__2022_nettisivuille_mv.jpg (24 KB) Satu Jovero
kouluttaja
satu.jovero@sykli.fi
p. 050 5639 370
anna_haukka_2022_nettisivuille_mv.jpg (23 KB) Anna Haukka
kouluttaja
anna.haukka@sykli.fi
p.  050 553 6601 
elina_hinkkanen_2022_nettisivuille_mv.jpg (24 KB) Elina Hinkkanen
kouluttaja
elina.hinkkanen@sykli.fi
p. 050 553 6624
ulla_myllyniemi.jpg (313 KB) Ulla Myllyniemi
kouluttaja
ulla.myllyniemi@sykli.fi
p. 044 7723771

Tervetuloa yhteiselle matkalle Syklin ympäristökasvattajaksi!

ymka_polku_eventilla.gif (361 KB)

Lisätietoa koulutuksesta

Lahden vastuukouluttaja:

Maarit Pihkala, kouluttaja, maarit.pihkala@sykli.fi, p. 050 378 9903

Katso lisää  koulutuksen sisällöstä opinto-oppaasta


Lue blogi Ympäristökasvatusta ulko-opetuksen keinoin

 

 

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Myynti päättyy
Määrä

Myynti päättyy 20.2.2023 23:00

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

9.2.2023 13:00

Päättyy:  

31.5.2024 19:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Lahti


Lisätiedot

Maarit Pihkala

050 378 9903

maarit.pihkala@sykli.fi