Tapahtuman oletuskuva

Ympäristöhuollon koulutusohjelma (Ympäristöalan ammattitutkinto), jatkuva aloitus, Helsinki

Suomen ympäristöopisto SYKLI

Tarvitsetko tietoa eri jätejakeiden lajittelusta ja materiaalien hyötykäytöstä? Tai nykyaikaisen jätehuollon järjestämisestä kiinteistöllä? Haluatko lisätä osaamistasi ympäristöasioista?

Suomen ympäristöopisto SYKLI järjestää ympäristöalan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, painottuen eri materiaalien kierrätykseen, kiinteistöjen jätehuollon kehittämiseen tai organisaation ympäristöasioiden kehittämiseen.

Koulutuksen kesto 
Tutkinnon laajuus on 150 osp. Koulutusohjelman kesto on noin 14 kk. Opinnot henkilökohtaistetaan jokaiselle opiskelijalle.

Koulutuksen kohderyhmä
Koulutus soveltuu aikuisille, alalla työskenteleville tai alalle aikoville ja aiheesta kiinnostuneille henkilöille. Tutkinto perustuu aikuisten näyttötutkintojärjestelmään.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen suorittanut henkilö toimii organisaatiossaan ammattitaitoisesti osaamisalansa mukaisissa työtehtävissä. Hän toimii työsuojeluun liittyvän lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti ja tunnistaa omaan työhönsä liittyvät vaaratekijät ja riskit. Hän osaa toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Työssään hän edistää materiaalien kiertoa ja osaa tunnistaa omaan työhönsä liittyvät ympäristönäkökohdat sekä työpaikkansa keskeiset ympäristövaikutukset.

 • Kiinteistön jätehuollon suunnittelu -osan suorittanut henkilö osaa lisäksi tehdä jätehuoltosuunnitelman, toteuttaa kiinteistön jätehuoltoa sekä viestiä, opastaa ja perehdyttää käyttäjiä jätehuollontoteutuksessa.
 • Kiinteistön jätehuollon toteutus – osan suorittanut henkilö osaa arvioida kiinteistön jätehuollon nykytilaa, kehittää toimintoja sekä opastaa kiinteistön käyttäjiä jätehuollon järjestämiseen ja jätejakeiden lajitteluun liittyvissä kysymyksissä.
 • Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen -osan suorittanut henkilö tunnistaa eri materiaalit ja jätejakeet, osaa lajitella ja käsitellä ne tarkoituksenmukaisesti, seurata niiden laatua ja ohjata eteenpäin hyötykäyttöön. 
 • Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen -osan suorittanut henkilö osaa lajitella, varastoida, merkitä ja toimittaa edelleen syntyvät vaaralliset jätteet sekä neuvoa käyttäjiä vaarallisten jätteiden jätehuollosta.
 • Ympäristövastaavana toimimisen -osan suorittanut henkilö tunnistaa organisaationsa ympäristövaikutukset ja osaa kehittää toimintaa ympäristömyötäisemmäksi tekemänsä kartoituksen avulla.
 • Ympäristöalan asiakaspalvelutehtävissä toimiminen -osan suorittanut osaa toimia ammattitaitoisesti ympäristöalan eri asiakaspalvelutehtävissä.
 • Ympäristöalan viestintätehtävissä toimiminen -osan suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa viestintäkokonaisuuden ja arvioida toteutuksen onnistumista.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon yhteinen osa: Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen (50 osp)

Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan lisäksi 100 osp:

 • Kiinteistön jätehuollon suunnittelu (50 osp) 
 • Kiinteistön jätehuollon toteuttaminen (50 osp)
 • Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen (50 osp)
 • Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen (50 osp)
 • Ympäristövastaavana toimiminen (50 osp)
 • Ympäristöalan asiakaspalvelutehtävissä toimiminen (25 osp)
 • Ympäristöalan viestintätehtävissä toimiminen (25 osp)

Koulutus antaa valmiudet suorittaa ympäristöalan ammattitutkinto näyttökokein. Koko tutkinnon laajuus on 150 osp ja se muodostetaan yllä olevista vaihtoehdoista siten, että tarvittava laajuus tulee täyteen.

Opiskelijalle valittavat tutkinnon osat päätetään henkilökohtaistamiskeskustelussa. Osat valitaan opiskelijan työtehtävien ja kiinnostuksen kautta.

Koulutuksen hinta

Rahoitusmuodot ja opiskelijamaksut ovat:

 •      Syklin oppisopimuskoulutus (OPSO), opiskelijamaksu 300 €
 •      Oppisopimus toisen oppilaitoksen kautta (vieras-OPSO), kysy opiskelijamaksusta heidän oppisopimustoimistostaan
 •      Omaehtoinen valtionosuusrahoitus (VOS), opiskelijamaksu 300 € (työttömiltä 100 €)

Rahoitusmuodoista saat lisätietoja:
Haku tutkintokoulutukseen  

Lisätietoa oppisopimuksesta:
Oppisopimuskoulutus                         

Oman alueesi oppisopimustoimiston löydät täältä:
Hae lähin oppisopimustoimisto 

Lisätietoa:

Taru Uotila
Koulutuspäällikkö
taru.uotila@sykli.fi
050 370 1414

Katja Rautalin
Ympäristöhuollon asiantuntija
katja.rautalin@sykli.fi
046 920 0445

 

Tapahtumapaikka

Suomen ympäristöopisto SYKLI

Esterinportti 1, 3. krs.
00240 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Katja Rautalin

046 920 0445

katja.rautalin@sykli.fi