Tapahtuman oletuskuva

Ympäristöalan ammattitutkinto jätelaitoksille, kevät 2025

8.4.2025 09:00

Kiertävä toteutus, aloitus Helsingissä

Suomen ympäristöopisto Sykli järjestää ympäristöalan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta kiertotalouden, erityisesti kierrätys ja jätehuoltoalan, ammattilaisille.

 

Koulutuksen tavoite

Koulutus tarjoaa ajankohtaista tietoa kiertotaloudesta, lainsäädännön vaatimuksista sekä alan kehityksestä. Koulutus lisää jätehuoltoalalla työskentelevien ammatillista osaamista materiaalien käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä vaarallisista jätteistä.  

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kaikille yhteisestä osasta Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen. Tämä osa käsittelee mm. työelämätaitoja, kestävää kehitystä, työturvallisuutta sekä toiminnan ympäristövaikutuksia.

Lisäksi opiskelija valitsee omiin työtehtäviinsä parhaiten soveltuvat valinnaiset tutkinnon osat:

  • Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen
  • Jätteenkäsittelyalueella toimiminen
  • Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen.

Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen / jätteenkäsittelyalueella toimiminen
Koulutus käsittelee mm seuraavia teemoja: jätelainsäädäntö, jätteiden ja materiaalien vastaanotto, laadunseuranta, jätteiden hyötykäyttömahdollisuudet, jätteenkäsittelymenetelmät sekä jätehuollon turvallisuus ja riskit.

Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen
Koulutus käsittelee mm. seuraavia teemoja: vaarallisten jätteiden vastaanotto, käsittely, varastointi, pakkaaminen, keräysjärjestelmät, hyötykäyttömenetelmät ja sekä käyttäjien opastus ja viestintä.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus sopii kiertotalousalalla työskenteleville. Osaaminen osoitetaan käytännön työnäyttein sekä oppimistehtävistä koostuvan portfolion avulla. Koulutus perustuu aikuisten näyttötutkintojärjestelmään ja se järjestetään kiertävänä koulutuksessa mukana olevien organisaatioiden paikkakuntien mukaisesti.

Koulutuksen kesto

Koulutus kestää 14 kuukautta. Koulutus alkaa 8.4.2025.

Koulutuksen hinta

Koulutus on valtion tukemaa ja rahoitusmuodosta sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Opiskelijalta laskutetaan opiskelijamaksu, joka on ammattitutkinnoissa 300 €. Voit kysyä lisätietoja rahoituksesta Syklistä.

Tutustu hakuohjeisiin ennen ilmoittautumista
Hakuohjeet ja tietoa rahoitusmuodon valinnasta löydät täältä


Kouluttaja

Maria Törn toimii koulutuksen vastuukouluttajana ja hän kouluttaa erityisesti materiaalivirtojen hallintaan, jätelainsäädäntöön ja jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen liittyviä kokonaisuuksia. 

Kysy lisää:
Maria Törn
p. 041 5015 144
maria.torn@sykli.fi


Ilmoittaudu koulutukseen!


Järjestämme koulutuksesta kolme samansisältöistä infotilaisuutta. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja ne järjestetään Teamsilla. Ilmoittaudu infotilaisuuteen ja tule kuulemaan lisää koutuksesta.

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Määrä

Tilaisuus on maksuton

Määrä:


Tilaisuus on maksuton

Määrä:


Tilaisuus on maksuton

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:   8.4.2025 09:00
Päättyy:   30.7.2026 16:00

Tapahtumapaikka

Kiertävä toteutus, aloitus Helsingissä