Tapahtuman oletuskuva

Ympäristöalan ammattitutkinto jätelaitoksille

24.11.2021 09:00

Suomen ympäristöopisto SYKLI

Suomen ympäristöopisto Sykli järjestää ympäristöalan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta kiertotalouden, erityisesti kierrätys ja jätehuoltoalan ammattilaisille.

Koulutuksen tavoite

Koulutus tarjoaa ajankohtaista tietoa kiertotaloudesta, lainsäädännön vaatimuksista sekä alan kehityksestä. Koulutus lisää jätehuoltoalalla työskentelevien ammatillista osaamista materiaalien käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä vaarallisista jätteistä.  

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kaikille yhteisestä osasta Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen. Tämä osa käsittelee mm. työelämätaitoja, kestävää kehitystä, työturvallisuutta sekä toiminnan ympäristövaikutuksia.

Lisäksi opiskelija valitsee omiin työtehtäviinsä parhaiten soveltuvat valinnaiset tutkinnon osat. Ne ovat Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen tai Jätteenkäsittelyalueella toimiminen sekä Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen.

Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen / jätteenkäsittelyalueella toimiminen

Koulutus käsittelee mm seuraavia teemoja: jätelainsäädäntö, jätteiden ja materiaalien vastaanotto, laadunseuranta, jätteiden hyötykäyttömahdollisuudet, jätteenkäsittelymenetelmät sekä jätehuollon turvallisuus ja riskit.

Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen

Koulutus käsittelee mm seuraavia teemoja: vaarallisten jätteiden vastaanotto, käsittely, varastointi, pakkaaminen, keräysjärjestelmät, hyötykäyttömenetelmät ja sekä käyttäjien opastus ja viestintä.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus sopii kiertotalousalalla työskenteleville. Osaaminen osoitetaan käytännön työnäyttein sekä oppimistehtävistä koostuvan portfolion avulla. Koulutus perustuu aikuisten näyttötutkintojärjestelmään.

Koulutuksen kesto

Koulutus kestää 14 kuukautta.

Koulutuksen hinta

Koulutus on valtion tukemaa ja rahoitusmuodosta sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Opiskelijalta laskutetaan opiskelijamaksu, joka on ammattitutkinnoissa 300 €. Voit kysyä lisätietoja rahoituksesta Syklistä.

Katso esite

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

24.11.2021 09:00

Päättyy:  

30.12.2022 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Suomen ympäristöopisto SYKLI

Malmin kauppatie 8 B
00700 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Taru Uotila

050 370 1414

taru.uotila@sykli.fi