Tapahtuman oletuskuva

Ympäristöalan koulutusta kiertotaloustoimijoille, Tampere

16.9.2021 10:00

Technopolis Yliopistonrinne

Sykli järjestää ympäristöalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta kiertotalouden, erityisesti kierrätys- ja jätehuoltoalan ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Koulutusten tavoite

Ympäristöalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavat koulutukset ovat tarkoitettu organisaation eri tehtävissä työskenteleville. Ympäristöalan ammattitutkintokoulutus on suunnattu työntekijöille ja erikoisammattitutkinto asiantuntijoille ja esimiehille. Molemmat koulutukset on tarkoitettu alan työtehtävissä toimiville ja osaaminen osoitetaan työelämässä suoritettavien näyttöjen avulla. 

Koulutusten sisältö

YMPÄRISTÖALAN AMMATTITUTKINTO

Koulutus koostuu kaikille yhteisestä osasta: Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen. Tämä osa käsittelee mm. työelämätaitoja, kestävää kehitystä, työturvallisuutta sekä toiminnan ympäristövaikutuksia.

Lisäksi opiskelija valitsee omiin työtehtäviinsä parhaiten soveltuvat valinnaiset tutkinnon osat. Ne ovat Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen tai Jätteenkäsittelyalueella toimiminen sekä Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen.

  • Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen ja jätteenkäsittelyalueella toimiminen

Koulutus käsittelee mm seuraavia teemoja: jätelainsäädäntö, jätteiden ja materiaalien vastaanotto, laadunseuranta, jätteiden hyötykäyttömahdollisuudet, jätteenkäsittelymenetelmät sekä jätehuollon turvallisuus ja riskit.

  • Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen

Koulutus käsittelee mm seuraavia teemoja: vaarallisten jätteiden vastaanotto, käsittely, varastointi, pakkaaminen, keräysjärjestelmät, hyötykäyttömenetelmät ja sekä käyttäjien opastus ja viestintä.


YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Jätehuollon koulutus muodostuu kahdesta opintokokonaisuudesta, jotka ovat jätehuollon toimintaympäristön tunteminen sekä asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö ja jäte- ja kierrätysalan kehittäminen.

Koulutus käsittelee mm. seuraavia teemoja: kiertotalous, lainsäädäntö, jäte- ja kierrätysalan materiaalitehokkuus ja materiaalivirtojen hallinta, jätehuollon teknologiat, logistiikka, turvallisuus ja palveluiden kehittäminen.

Lisäksi koulutukseen kuuluvat myös tutkinnon yhteiset osat: Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla ja Työyhteisössä toimiminen sekä valinnaisosa, joka valitaan työtehtävien perusteella: Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen (projektinhallinta), Ympäristöalan työnjohtajana toimiminen (lähiesimiestyöskentely) tai Ympäristöalan yrittäjänä toimiminen (yrityksen liiketoiminnan kehittäminen). Tutkinnon keskiössä on kehittämistyö, jossa kehitetään oman organisaation palveluita tai prosesseja. Kehittämishankkeen aihe sovitaan yhdessä oman organisaation kanssa. 

Koulutuksen laajuus, toteutus ja aikataulu

Ympäristöalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osp ja  erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osp. Koulutusohjelmat kestävät noin 1,5 vuotta. Opinnot henkilökohtaistetaan jokaiselle opiskelijalle ja samalla kartoitetaan aikaisempi osaaminen ja koulutus. Tutkintojen suorittaminen etenee oppimistehtävien avulla ja näyttötilaisuudessa osaaminen osoitetaan käytännön työnäyttein sekä portfolion esittelyllä. Koulutus koostuu lähi tai verkkokoulutuksesta, verkko-opiskelusta sekä koulutusaiheisiin liittyvistä oppimistehtävistä. Koulutus  aloitetaan verkossa, mutta siirrymme lähiopetukseen mahdollisesti myöhemmin koronatilanteen salliessa.  Koulutus on tarkoitettu työn ohessa suoritettaviksi ja perustuu aikuisten näyttötutkintojärjestelmään. Ryhmien minimikoko on 10 henkilöä.

Koulutuksen hinta ja rahoitus

Koulutus on valtion tukemaa ja rahoitusmuodosta sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Opiskelijamaksu on ammattitutkinnossa 300 € ja erikoisammattitutkinnossa 500 €.  Saat lisätietoja eri rahoitusmuodoista Syklistä.

Koulutuksista järjestetään maksuton infotilaisuus 24.8.2021 klo 15:00 - 16:00. Ilmoittaudu mukaan!

Katso ympäristöalan ammattitutkinnon esite » 

Katso ympäristöalan erikoisammattitutkinnon esite »

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Myynti päättyy 31.12.2021 16:00
300,00 €

Määrä:


Myynti päättyy 30.12.2021 16:00
500,00 €

Määrä:


Ilmoittaudu maksuttomaan koulutusten infotilaisuuteen. Saat ilmoittautumisen vahvistusviestissä linkin Teams-infotilaisuuteen.

Myynti päättyy 24.8.2021 16:00
ilmainen

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

16.9.2021 10:00

Päättyy:  

30.12.2022 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Technopolis Yliopistonrinne

Kalevantie 2
33100 Tampere

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Maria Törn

041 501 5144

maria.torn@sykli.fi