Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry

Ympäristörakentajakillan 60. vuosijuhlat

Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry juhlistaa 60-vuotista taivaltaan lauantaina 16.11.2019 kello 18 alkaen Hotelli-Ravintola Lasaretin Aurora-salissa. Ilmoittautuminen vuosijuhlille aukeaa 2.9. klo 12:00. Ilmoittautumisaikaa on 20.10. asti tai kunnes tapahtuma on loppuunmyyty. 

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua 20.10. asti ottamalla yhteyttä vuosijuhlavastaavaan. Tämän jälkeen tulevista peruutuksista ei palauteta osallistumismaksua. Ilmoittautumistietoja voi kuitenkin muokata 27.10. asti.

Illalliskortin hinta on 95€ ja killan opiskelijajäsenille 85€. Toivomme, että maksaisitte illalliskorttinne välittömästi ilmoittautumisen yhteydessä.

Avecit ovat tervetulleita juhlaan. Avecien tulee ilmoittautua erikseen. Killan opiskelijajäsenten aveceille ilmoittautuminen aukeaa 30.9., mikäli paikkoja on vielä vapaana. Pukukoodina vuosijuhlilla toimii juhlapuku ja akateemiset kunniamerkit.

Juhlatilaisuudessa on mahdollista pitää lyhyitä, noin parin minuutin pituisia puheita kuusikymppisen killan kunniaksi. Puheenvuorot jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit ilmoittaa halukkuutesi puheenvuoron pitämiseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Pääjuhlasta on yhteiskyydistys jatkoille.

Sillisaamiainen eli tutummin sillis järjestetään 17.11. kello 12:00 alkaen Teekkaritalolla osoitteessa Kalervontie 7, 90570 Oulu. Silliksen hinta on 10€ ja tapahtumaan voi ilmoittautua etukäteen, mutta varauduthan maksamaan silliksen paikan päällä käteisellä tasarahalla tai mobilepay:lla. Huomaattehan, että sillikselle on rajallinen osallistujamäärä. 

Killan yhteinen coctail-tilaisuus järjestetään perjantaina 15.11. klo 17:00 alkaen Teekkaritalolla, jossa voi jo virittäytyä valmiiksi juhlatunnelmaan ja kuulla viimeisimmän päivityksen niin killan kuin myös tutkinto-ohjelmien tilanteista. 

Hotelli Lasaretti on tehnyt juhlia varten kiintiövarauksen majoitusta tarvitseville. Yhden hengen huoneet 95€/vrk, kahden hengen huoneet 112€/vrk ja superior huoneet 142€/vrk. Huoneet varataan suoraan hotellilta joko sähköpostitse osoitteesta lasaretti@lasaretti.com tai puhelimitse numerosta 020 757 4700. Mainitkaa varauksen yhteydessä tulevanne Ympäristörakentajakillan vuosijuhlille. Yhteistyöhinnat ovat voimassa vuosijuhlaviikolla perjantaista sunnuntaihin.

Lisätietoja ja yhteydenotot tarvittaessa vuosijuhlavastaava[ät]ymparistorakentajakilta.net tai puh. 040 1522650.Lämpimästi tervetuloa Ympin vuosijuhlille!

 

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (310)

Reijo Saari
Saara Luhtaanmäki
Maria Luoma-aho
Annika Viikki
Heli Nurmi
Tiina Virtanen
Tanja Västi
Johanna Sirviö
Janne Mustaniemi
Jussi Keränen
Paula Liisanantti
Eero Martikainen
Juha Falben
Reetta Leinonen
Outi Toivonen
Teemu Hakoniemi
Markus Rytkönen
Sanna Törmänen
Riku Utriainen
Miko Lumpo
Miro Mykkälä
Carita Rantaeskola
Annukka Laitonen
Taneli Kaarela
Iiro Sipilä
Risto Tapanila
Andreas Malinen
Sara Miettinen
Eetu Puranen
Ville Kähkönen
Severi Manninen
Siiri Lampela
Matti Pulkkinen
Victoria Alexander
Jarno Seppänen
Topi Asmundi
Sonja Riikonen
Saara Moisanen
Santeri Siira
Anna Malin
Liisa Harjula
Tommi Yliniemi
Iita Lintunen
Ella Palosaari
Hanna Tirkkonen
Marko Tirkkonen
Tuomas Nurttila
Meri Nurttila
Hanna Virpiranta
Antti Nenonen
Henri Helppikangas
Eveliina Mäkäräinen
Elias Kyyhkynen
Aino Rautio
Reetta Anderson
Aapo Anderson
Hannele Taskinen
Tiina Härmä
Roosa Tolonen
Pauliina Sutela
Mikko Ojala
Virve Kupiainen
Matěj Husek
Maria Pulkkinen
Saija Tapaninaho
ANTERO OLASTE
Susanna Kiviniemi
Valtteri Brotherus
Hannes Romppainen
Katja Romppainen (os Kinnunen)
Teemu Tapaninaho
Tommi Luostarinen
Tiia Kylmänen
Emma Tähtinen
Olli Kamula
Annika Grönvall
Aino Järvinen
Veera Haikonen
Sami Kuoppamaa
Salla-Mari Amazdo
Tytti Lahti
Vilho Tikkanen
Reijo Honkaharju
Jussi Leinonen
Anna-Mari Alaperä
Anni Partanen
Matti Mäkilä
Anu Laine
Henrik Saarnio
Laura Annunen
Essi Lampela
Matias Ristimella
Mari Javanainen
Outi Pouttu
Mikko Kettunen
Heidi Joensuu
Karoliina Markuksela
Petri Tervasmäki
Teemu Turpeinen
Antero Kiljunen
Arttu Alaperä
Riikka Vuoti
Hannu Hakkarainen
Mikko Väisänen
Jenna Colpaert
Joakim Colpaert
Kristiina Laitinen
Elias Furst
Janne Salmi
Jenni Ylisirniö
Anna-Kaisa Isolahti
Petteri Tuuttila
Janne Kauppila
Ulla K Pajulampi
Sonja Mäkikangas
Risto Hirvonen
Saku Kimpimäki
Niko Suomalainen
Petra Tjurin
Pekka Moilanen
Minna Miettinen
Juha Krankka
Maija Krankka
Tuulka Välikangas
Inka Järvinen
Heikki Aakko
Olli-Pekka Haapalainen
Karoliina Varis
Tero Marttila
Kauko Tulla
Marjut Hautamäki
Anna-Juulia Alaruikka
Roope Miettunen
Emma Härkönen
Aleksi Hursti
Teemu Backnäs
Elena Männikkö
Vappu Schroderus
Kari Hellén
Päivi Hellén
Juha Santtila
Johanna Päkkilä
Riikka Haataja
Lauri Sääskilahti
Anne-Maria Jussila
Aarne Jussila
Silja Keränen
Anni Karjalainen
Lilja Jämsä
Ilmari Nousiainen
Samuel Hartikainen
Olivia Kuronen
Bikka Veijola
Mikael Niemi
Sini Pekki
Sonja Rajakangas
Pekka Nykyri
Maritta Maanpää
Sauli Maanpää
Pekka Iivari
Sanna Torniainen
Katri Leukku
Sami Herala
Birger Ylisaukko-oja
Emma Ryhänen
Kimmo Saira
Sara Salmu
Heikki Kaarlela
Mika Petäjäjärvi
Antti Johansson
Paula Halonen
Oona Hynninen
Taivo Kolomainen
Sanna Koivisto
Mari Kiljunen
Juha Schönberg
Risto Leppänen
Heini-Maaria Hakala
Mira Huttunen
Anssi Rauhala
Matti Kuokkanen
Mari-Leena Talvitie
Jani Sivupuro
Matti Lonnakko
Antti Heikkinen
Mika Petäjäjärvi
Vappu Schroderus
Kim Eklund
Nea Möttönen
Hannele Taskinen
Mikko Väisänen
Miro Mykkälä
Antti Johansson
Aleksi Himanen
Anne-Maria Jussila
Aarne Jussila
Lauri Sääskilahti
Juha Krankka
Julius Kittilä
Valtteri Brotherus
Arttu Raitala
Alec Svoboda
Outi Toivonen
Saara Moisanen
Venla Sirviö
Elias Furst
Kristiina Laitinen
Nita Lindfelt
Aleksi Niskavaara
Aleksi Niskavaara
Niko Suomalainen
Johanna Päkkilä
Kaisa Kettunen
Petteri Hollanti
Irma Sorva
Heikki Kaihlaniemi
Elias Kyyhkynen
Laura Annunen
Laura Annunen
Victoria Alexander
Mikael Niemi
Tanel Tiainen
Timo Lindborg
Iisakki Tapaila
Topi Asmundi
Elena Männikkö

84 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Paikkoja jäljellä

Illalliskortti: On loppuunmyyty
Killan opiskelijajäsen: On loppuunmyyty
Sillisaamiainen 10€: On loppuunmyyty
Vuosijuhlavastaava: On loppuunmyyty

Ajankohta

Alkaa:
16.11.2019 18:00
Päättyy:
17.11.2019 23:59

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Hotelli-Ravintola Lasaretti
Kasarmintie 13 B
90130 Oulu

Järjestäjä

Karoliina Markuksela

+358401522650

vuosijuhlavastaava@ymparistorakentajakilta.net

http://www.60v.ymparistorakentajakilta.net/

Vuosijuhlien yhteistyökumppanit:

poyry_logo46_rgb-pos-1024x323.jpg (22 KB)

wsp_logo-1024x488.png (107 KB)

ril_logo_.jpg (168 KB)

3tekniikanakateemiset_logorgb-1024x170.png (55 KB) 

 2htj-logo-2015-nettilaatu-1024x815.png (200 KB)

kipservice_logo_2019_oranssi_harmaa-1-1024x615.png (211 KB)ramboll_logo.png (176 KB)

pyo-raksa.png (59 KB)

rajaville_color_office.jpg (671 KB)

gra_logo_varit_pysty_rgb.jpg (1.49 MB)

porho_vuodesta1956_logo.jpg (12 KB)

Eventilla

Powered by Eventilla