suomeksi in English

Päivän kestävällä yrttikurssilla tutustutaan luonnossa paikallisiin villiyrtteihin sekä Kartanon viljeltyyn yrttimaahan. Opit tunnistamaan ja käyttämään yrttejä ravintona sekä hoitavissa tuotteissa. Päivä sisältää paljon ulkoilua, ruoantekoa yhdessä, oman hoitavan yrttiteen valmistamisen sekä yrttisaunomista rannassa. Kaunis ja luonnonläheinen kurssiympäristö takaa unohtumattoman uniikin elämyksen. Kurssille osallistujalla tulee olla voimassaoleva tapaturmavakuutus.

Yrttikurssin kesto on 8 tuntia, klo 11-19.

Ryhmäkoko: 5 hlöä, ryhmiä voi olla yhtä aikaa 1-3

Ohjaaja: Kartanon pehtoori Inga, yrttineuvoja

Ilmoittautuminen on suljettu.


Tapahtumapaikka

Pentik Kartano
Timisjärventie 26
97820 Perä-Posio

Järjestäjä

Pentik Kartano
040 632 6252
pentik.kartano@pentik.com
Timisjärventie 26, 97820 Perä-Posio

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Pentik Oy (y-tunnus: 0210532-4)
Maaninkavaarantie 4 A
97900 POSIO
Puh. 016 3722 272
Fax. 0207 220 201

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Lotta Raitio
c/o Pentik Oy
Puh. 016 3722 272

3. Rekisterin nimi
Pentik Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Pentik Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden, Pentik franchising-ketjuun kuuluvien yhtiöiden sekä Pentik Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Perustiedot, kuten
• etu- ja sukunimet
• yhteystiedot
• asuinmaa
• sukupuoli
• syntymäaika
• äidinkieli
• perheen koko
• maksuvälineiden yksilöintitiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
• palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat)
• asiakkuuden alkamisajankohta
• tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot (esim. ostot verkkokaupassa)
• kotimyymälä
• palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeen tilaaminen)
• tuotepalautukset
• rekisteröityyn kohdistetut edut, kampanjat, tapahtumakutsut sekä niiden käyttö
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
• asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (kuten reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelupuheluiden tallenteet)
• Pentik Oy:n internet-sivuilla tapahtuviin toimenpiteisiin liittyvät tiedot
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä järjestelmistä saatavista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Pentik Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä.

7. Tietojen luovutus
Pentik Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa Pentik franchising-ketjuun kuuluville yhtiöille. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Pentik Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin Pentik Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään myös lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Pentik Oy huolehtii, että ainoastaan niillä yrityksen työtekijöillä ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti Pentik Oy:n toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Pentik Oy:n asiakaspalveluun (puh. 016 3722 272, s-posti: info@pentik.com)

Eventilla

Powered by Eventilla.