Tapahtuman oletuskuva

AMKEpäivät 2024

17.4.2024 09:00

Ravintola Sipuli

Tapahtumapaikka:
Ravintola Sipuli 
Kanavaranta 7
00170 Helsinki

 

Majoitus:
Osallistujat huolehtivat itse majoituksen varaamisesta ja maksamisesta.

Majoittuessasi Scandic Hotelsin hotellissa, saat lisäalennusta koodilla FIARB tehdessäsi hotellivarauksen osoitteessa scandichotels.fi.
Tästä suoraan varauspalveluun>>>

 

Parkkeeraus:
Tapahtumapaikan läheisyydessä sijaitsee parkkihalli Europark Kluuvi
https://www.europark.fi/pysakointi/p-kluuvi/

Paikkoja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (187)

Päivi Saarelainen
Jarmo Kröger
Martti Tokola
Maria Taipale
Jaana Ritola
Taina Juuti
Jukka Mustonen
Milla Laisi-Wessman
Anne Taiponen
Jonna Kokkonen
Miia Käyhkö
Tiina Mehtonen
Hanna Hyyryläinen
Pilvi Ryökkynen
Saku Lehtinen
Kirsi Pulkkinen
Annemari Suonsivu
Vesa Haapala
Saija Niemelä-Pentti
Veli-Pekka Laukkanen
Sirkku Purontaus
Matti Isokallio
Maiju Salonen
Anne Laine
Nina Peltomäki
Heli Sulkava
Juha Kallo
Jaana Myyryläinen
Anne Saari
Pasi Mäkelä
Jouni Kurkela
Jukka Kujala
Maaria Silvius
Tanja Paassilta
Heli Elo-Vuola
Sari Saukoniemi
Hanna Harilainen
Juha Manu
Henri Autti
Riitta Väistö
Mirjami Lehikoinen
Janne Haikansalo
Juha Jokinen
Anni Miettunen
Anu Kuosmanen
Satu Help
Jori Kortetjärvi
Hannu Koivula
Seija Karvonen
Riitta Anttila
Susanna Kangas
Sanna Kari
Elina Liljeblad
Ari-Pekka Anttila
Merja Peteri
Hanni-Mari Larronmaa
Anssi Tuominen
Piia Rissanen
Anu Tokila
Pirjo Kauhanen
Antti Rovasalo
Minna Sillanpää
Kaija Haapasaari
Seija Markkanen
Anne Huotari
Anu Koukonen
Marina Vikberg-Grönlund
Anne Levonen
Ann-Maj Björkell-Holm
Jaana Lehto
Nina Räihä
Olli-Pekka Juhantila
Merja Ahtikari
Maria Sarkkinen
Sari Slöör
Petri Kallionpää
Nina Sundström
Teija Harju
Hanna-Mari Bennick
Kirsi Viskari
Raija Mäkelä
Ari Mäkitalo
Anne Korhonen
Heli Kaunismäki
Pekka Luoma
Pekka Räsänen
Vesa Honkavaara
Rafik Neuman
Merja Nevalainen
Paula Salapuro
Kaddi Talts
Jouko Lindholm
Kari Mäntyharju
Markku Loiskekoski
Karita Kivelä
Jorma Kukkeenmäki
Tiina Luoma
Sanna Möller-Aaltonen
Kaija Ruotsalainen
Susanne Sjöblom
Taru Särkkä
Vesa Vainikainen
Marja Anttalainen
Sari Simontaival
Mia O'Neill
Anna Kettunen
Jarkko Raatikainen
Ari Maunuksela
Maiju Korhonen
Heikki Helve
Heikki Vienola
Sanna Kauppinen
Tiina Meriläinen
Antti Lehmusvaara
Jussi Kajander
Riikka-Maria Yli-Suomu
Jouni Haajanen
Tomas Björkroth
Petri Lähde
Matti Väänänen
Timo Seppälä
Tomi Huovari
Jyrki Saarela
Mika Lukkarinen
Riikka-Kaisa Nuolioja
Tuija Huovinen
Päivi Heinonen
Esa Siirilä
Arto Huuskonen
Juha Palosaari
Esa Karvinen
Mika Purmonen
Sanna Rissanen
Marko Koskinen
Pasi Kuuluvainen
Merja Laituri-Korhonen
Mari Hannola-Antikainen
Eliisa Juntunen
Seija Mahlamäki-Kultanen
Marko Parhiala
Mikko Heittokangas
Jukka Leppälä
virpi rautiainen
Tiia Brax
Anu Raudasoja
Satu Ågren
Veli-Matti Lamppu
Peter Pahlman
Soili Lehtiniemi
Venla Kaplas
Milka Kortet
Maria Ekroth
Sami Ahonen
Jussi-Pekka Rode
Jaana Antila
Petja Sairanen
Soile Koriseva
Jari Laukia
Johanna Heikkinen
Keijo Honkonen
Marianne Kukko
Max Gripenberg
Heli Huotari
Suvi Pulkkinen
Riikka Ahonvala
Pirjo Ylönen
Päivi Sirkiä
Juha Miikkulainen
Miia Immonen
Åsa Stenbacka
Antti Aavikko
Tiia Bueno Vecino

15 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

17.4.2024 09:00

Päättyy:  

18.4.2024 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Ravintola Sipuli

Kanavaranta 7
00170 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Wilhelmiina Palovaara

tapahtumatuottaja

wilhelmiina.palovaara@amke.fi

0400 470 123