Pythoni programmeerimise algkursus

12.6.2023 09:15

KPMG

Pythoni koolitus annab Pythoni programmeerimiskeele baasteadmised ning elementaarsed oskused. Koolituse käigus harjutatakse läbi erinevad andmetöötlusülesanded.

Kursuse põhieesmärk on suunata koolitatav täielikust programmeerimisoskamatusest programmeerimisalaste teadmiste tasemele, mis võimaldavad Pythoni keeles kodeeritud programme kujundada, kirjutada, siluda ja käivitada ning mõista tarkvara arenduse põhimõisteid.

Pythoni programmeerimise algkursus on loodud Pythoni Instituudi poolt toetatud OpenEDG Academy koolitusplatvormis.

Algkursus sobib ilma Pythoni programmeerimise teadmisteta isikutele.

Kursuse lõpus saavad osalejad KPMG käest tõendi kursuse läbimise kohta.

Event has ended.

Kellele koolitus täpsemalt on mõeldud?

 • Koolituja, kes ei oska, kuid tahaks programmeerimist osata.
 • Koolituja, kes on kunagi programmeerimisega kokku puutunud, kuid soovib just Pythonit õppida.
 • Enda teadmistepagasit programmeerimiskeele oskusega täiendada soovivale analüütilist tööd tegevale töötajale.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab luua, arendada ja parendada lihtsamaid Pythonis kirjutatud arvutiprogramme.
 • Lahendab edukalt lihtsamaid andmekaeve, analüütika, automatiseerimise, administreerimise ja ETL (andmepuhastuse) ülesandeid.
 • Tunneb programmeerimise kõige tähtsamaid võtteid ning suudab alustada mõne teise programmeerimiskeele õppimist.
 • Toetab enda organisatsiooni senisest mitmekülgsemalt, osates lahendada probleeme andmepõhiselt.
 • Tuleb toime lihtsaima automatiseerimise ülesande ja API-de loomisega.
 • Omab praktilist kokkupuudet ärikaasustega ja on valmis edasi õppima masinõpet.
 • Oskab kaasata enda igapäevatöösse edumeelseid andmetöötluse tehnoloogiaid.
 • On kindel oma võimetes ennast täiendada ning transformeerida senist karjääri realiseerides end edukalt infotehnoloogia valdkonnas.
 • On kompetentne PCEP eksami sooritamiseks ja vastava sertifikaadi omandamiseks.

 

Eelteadmised:

 • Koolitusel osalemiseks ei ole vaja osata programmeerimist.
 • Vajalik on ingliskeelsest tehnilisest tekstist arusaamine materjalide kasutamiseks ja eksami (valikuline) sooritamiseks.

 

NB! Osalejate arv koolitusgrupis on piiratud!

Event time

Starts:   12.6.2023 09:15
Ends:   15.6.2023 16:45

Event location

KPMG

Narva mnt 5
10117 Tallinn

View larger map and directions

Organizer

KPMG Baltics OÜ

events@kpmg.ee

Narva mnt 5, Tallinn, Eesti