Tapahtuman oletuskuva

Eko- ja eläinteologian ajankohtaisia teemoja -seminaari, la 6.4.2024

6.4.2024 13:00

Kulttuurikeskus Sofia

Seminaarissa esitellään ekofilosofioita ja niiden vaikutusta ympäristöliikkeeseen ja buddhalaisuuteen. Alustajina mm. FT Johannes Cairns ja TT Panu Pihkala. Seminaari järjestetään yhteistyössä Sofian ystävät ry:n kanssa.

FT Johannes Cairns: Länsimainen buddhalainen ekofilosofia

Ekokriisin hillitsemisen ja siihen sopeutumisen kuvataan usein edellyttävän perustavaa muutosta ihmisten ajattelu- ja toimintatavoissa. Länsimaisessa ympäristöliikkeessä on jo 1960-luvulta saakka haettu runsaasti virikkeitä aasialaisista, mukaan lukien buddhalaisista malleista. Niissä vähän meditatiivinen, vähän kuluttava ja muita eläimiä sekä luontoa kunnioittava elämäntapa yhdistyy lempeyttä ja ihmisen yhteyttä muuhun elolliseen korostavaan filosofiaan. 1900-luvun loppupuolella on kehitetty useita buddhalaisia ekofilosofioita, joissa yhdistellään eri tavoin länsimaisen ympäristöliikkeen ja buddhalaisuuden piirteitä. Luennolla esitellään näitä ekofilosofioita sekä niiden vaikutusta ympäristöliikkeeseen ja buddhalaisuuteen. Lisäksi kuvataan uuden empiirisen aineiston valossa sitä, millaisista ympäristöliikkeen ja buddhalaisuuden tulkinnoista länsimaiset buddhalaiset ilmastoaktivistit ammentavat.

Johannes Cairns tutkii Helsingin yliopistolla suorittamassaan uskontotieteellisessä väitöskirjahankkeessaan länsimaisen buddhalaisen ympäristötoiminnan motiiveja. Häntä kiinnostaa, mikä motivoi buddhalaisia toimimaan ekokriisin ratkaisemiseksi: miten tässä yhdistyvät nykyaikaiset länsimaiset ympäristöaatteet ja buddhalaiset elementit. Hän on kerännyt empiiristä aineistoa haastattelemalla buddhalaisia ilmastoaktivisteja Yhdysvalloista, Kanadasta, Euroopasta ja Australiasta. Tutkimuksen laajempana päämääränä on ymmärtää, millaiset taustatekijät ja ajattelutavat voivat edistää tai estää ihmisten toimintaa ekokriisin torjumiseksi. Päätyöltään Cairns on luonnontieteilijä (FT, dosentti), joka tutkii Turun ja Helsingin yliopistoissa eliöyhteisöjen kykyä vastustaa ja palautua ympäristöhäiriöistä.

TT Panu Pihkala: Ajankohtaisia aiheita eko- ja eläinteologiassa

Ympäristöasiat ovat tutkimusten mukaan tärkeitä suurelle osalle ihmisiä, mutta sekä yksilötasolla että yhteiskunnallisesti on tarvetta huomattaville muutoksille. Kristillisten kirkkojen piirissä on harjoitettu ympäristöteologiaa jo pitkään, mutta asian painoarvo on entisestään kasvanut. Myös eläinten oikeuksia esiin nostava eläinteologia on nostanut huomioarvoaan, vaikka eläinkysymyksissä ilmenee yhä huomattavia ristiriitoja. Esitelmässä käsitellään eko- ja eläinteologian tuoreita kehityskulkuja ja merkittäviä kysymyksiä. 

Panu Pihkala on ympäristöteologian dosentti Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsitteli kristillistä ympäristöteologiaa ja hän on perehtynyt laajasti uskonto ja ympäristö –tutkimukseen.

Pihkala tunnetaan myös Suomen johtavana asiantuntijana ympäristöahdistukseen liittyvässä monitieteellisessä tutkimuksessa. Hänen tietokirjansa Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo (2017) herätti laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Kansanvalistusseura myönsi hänelle vuonna 2018 kansallisen Sivistyspalkinnon hänen ansioistaan ympäristöahdistuksen käsittelijänä. Hän julkaisee Climate Change and Happiness –podcastia yhdessä ympäristöpsykologi Thomas Dohertyn kanssa.

----------

Seminaarit lauantaisin klo 13.00-16.00. Seminaaripäivänä klo 10  liturgia Sofian Pyhän Viisauden kappelissa. Mahdollisuus nauttia lounasta klo 11.30-14 (14 €), tutustua Sofiaan ja Heikki Marilan näyttelyyn galleriassa. Näyttelyyn ja seminaariin vapaa pääsy.

Ilmoittautumiset myös info@sofia.fi, puh. 010 277 900.

Muutokset ovat mahdollisia.

 

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

6.4.2024 13:00

Päättyy:  

6.4.2024 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Kulttuurikeskus Sofia

Kallvikinniementie 35
00980 HELSINKI

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet