Pythoni programmeerimise algkursus 18.09-21.09

18.9.2023 09:00

KPMG

Pythoni koolitus annab Pythoni programmeerimiskeele baasteadmised ning elementaarsed oskused. Koolituse käigus harjutatakse läbi erinevad andmetöötlusülesanded.

Kursuse põhieesmärk on suunata koolitatav täielikust programmeerimisoskamatusest programmeerimisalaste teadmiste tasemele, mis võimaldavad Pythoni keeles kodeeritud programme kujundada, kirjutada, siluda ja käivitada ning mõista tarkvara arenduse põhimõisteid.

Pythoni programmeerimise algkursus on loodud Pythoni Instituudi poolt toetatud OpenEDG Academy koolitusplatvormis.

Algkursus sobib ilma Pythoni programmeerimise teadmisteta isikutele.

Kursuse lõpus saavad osalejad KPMG käest tõendi kursuse läbimise kohta.

No places available anymore.

Kellele koolitus täpsemalt on mõeldud?

 • Andmeanalüütikutele, tehnilistele spetsialistidele ja kõigile teistele, kes tegelevad igapäevaselt andmete ja nende töötlemisega.
 • Spetsialistile, kellele kontoritarkvara tundub lihtne, kuid kasutamiseks vähetõhus ja kes soovib astuda sammu programmeerimise maailma.
 • Spetsialistile, kes otsib võimalusi ettevõtte äriprotsesse toetada kiire ja tõhusa andmetöötlusega.
 • Enda teadmistepagasit programmeerimiskeele oskusega täiendada soovivale analüütilist tööd tegevale töötajale.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Toetab enda organisatsiooni senisest mitmekülgsemalt, osates lahendada probleeme andmepõhiselt.
 • Lahendab edukalt lihtsamaid analüütika, automatiseerimise ja ETL (andmepuhastuse) ülesandeid.
 • Tunneb programmeerimise kõige tähtsamaid võtteid ning suudab alustada mõne teise programmeerimiskeele õppimist.
 • Oskab luua, arendada ja parendada lihtsamaid Pythonis kirjutatud arvutiprogramme.
 • Tuleb toime lihtsaima automatiseerimise ülesande ja API-de loomisega.
 • Omab praktilist kokkupuudet ärikaasustega ja on valmis edasi õppima masinõpet.
 • Oskab kaasata enda igapäevatöösse edumeelseid andmetöötluse tehnoloogiaid.
 • On teinud endale ja tööandjale selgeks enda võimed edasi õppida ja realiseerida end edukalt infotehnoloogia valdkonnas.
 • On kompetentne PCEP eksami sooritamiseks ja vastava sertifikaadi omandamiseks.

Eelteadmised:

 • Koolitusel osalemiseks ei ole vaja osata programmeerimist.
 • Vajalik on inglisekeelsest tehnilisest tekstist arusaamine materjalide kasutamiseks ja eksami (valikuline) sooritamiseks. Äriregistri andmete harjutuse jaoks on vajalik tasuta API kasutajaleping. Juhiste saamiseks pöördu koolitaja poole.

 

Täiendavalt on kursuse lõppedes võimalik sooritada PCEP (Certified Entry-Level Python Programmer) sertifitseerimiseksam. Sertifitseerimiseksam sooritatakse Pythoni Instituudi poolt sätestatud tingimustel ja korras (PCEP Certification (Entry-Level) | Python Institute). Sertifitseerimiseksami sooritamine ei ole kohustuslik kursusel osalemiseks ja ei sisaldu koolituse hinnas. Lisainfo Python Institute kodulehelt.

 

NB! Osalejate arv koolitusgrupis on piiratud!

Event time

Starts:  

18.9.2023 09:00

Ends:  

21.9.2023 17:00

Event location

KPMG

Narva mnt 5
10117 Tallinn

View larger map and directions

Organizer

KPMG Baltics OÜ

events@kpmg.ee

Narva mnt 5, Tallinn, Eesti