Esihenkilön taloustaidot - työkaluja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja talousosaamisen kehittämiseen

19.9.2024 09:00

Etäkoulutus tai Radisson Blu Plaza Hotel, Helsinki

Kuvaus

Koulutus on tarkoitettu esihenkilöille ja tiimipäälliköille sekä johtajille, jotka tekevät talousvaikutteisia päätöksiä.  Koulutus antaa kattavan kokonaiskuvan siitä, miten erilaiset suunnitelmat ja toimet vaikuttavat talouteen ja tunnuslukuihin - sekä aivan erityisesti: riittävätkö rahat? 

Organisaatioiden madaltuessa ja itseohjautuvuuden lisääntyessä esihenkilöiden ja tiimipäälliköiden taloustaitojen tarve kasvaa. 

Esihenkilön taloustaidot -koulutuksesta saat kattavat tiedot talouden eri osa-alueista, opit talouden tärkeimmät käsitteet ja osaat budjetoida, sekä seurata toimintaa ja investointeja aiempaa tarkemmin ja helpommin.

Tähän koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa taloushallinnon osaamista.

__

Lähikoulutus: Esihenkilön taloustaidot - työkaluja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja talousosaamisen kehittämiseen, PDF

Webinaari: Esihenkilön taloustaidot – työkaluja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja talousosaamisen kehittämiseen, PDF

Ohjelma klo 9.00–15.30 molempina päivinä

1. päivä: Pääpaino sisäisen ja operatiivisen laskentatoimen näkökulmilla

”Enempää ei esihenkilön tai tiimipäällikön tarvitse tietää taloudesta”

 • Toiminnan ja talouden yhteydet
 • "Tulokset" eivät ole aina rahaa - miten ja miksi?

Toiminnan suunnittelu ja suunnitelmien muuttaminen budjeteiksi

 • Tavoitteet vs. toteuma plus ennusteet 
 • Mistä näemme, onko toiminnan ohjaukselle tarvetta?
 • Toiminnan rahanäkökulmainen seuranta ja korjausliikkeet
 • Tulosyksikkö-/ kustannuspaikka-/ osasto-/ tiimikohtainen budjetointi ja seuranta
 • Katelaskennan eri muodot - myös rahanäkökulmaiset
 • Hinnoittelu

Investointilaskelmat ja niiden seuranta

 • Investointien vaikuttavuuden mallintaminen
 • Investointilaskelmat päätösten teon pohjaksi
 • Investointien rahoituksen suunnittelu ja rahoitusratkaisut
 • Investointien toteutumisen seuranta
 • Investointien aikataulu- ja kustannusmuutosten päivittäminen
 • Investointi- ja muiden riskien hallinta
 • Aineellisten ja aineettomien investointien erilaiset kirjanpitokäsittelyt sekä niiden vaikutus seurantaan

2.päivä: Pääpaino ulkoisen ja strategisen laskentatoimen näkökulmilla

Kustannuspaikkojen ja projektien talousvaikutukset koko yritykseen

 • Tiimien talous osana yrityksen tuloslaskelmia, taseita ja kassavirtoja
 • Konsernit ja verkostot - johtaminen ja seuranta erityisesti rahan virtausten näkökulmista

Rahoittajien ja sijoittajien näkökulmat

 • Mitä tunnuslukuja ulkopuoliset sidosryhmät yleensä seuraavat ja miksi?
 • Mitä mittareita heidän kannattaisi seurata?

Tuloslaskelmien ”alimmat rivit” ja rahan liikkeet -  miten poikkeavat toisistaan?

 • Kilpailijavertailut ja kirjanpidon jaksotettujen vs. jaksottamattomien kassavirtatulosten väliset vertailut - mitä ne kertovat?

Organisaation tuottavuuden ja vaikuttavuuden mittarit

 • Mitä eroa on "tuottavuudella" ja "vaikuttavuudella"?
 • Kassavirtaperustaiset ja rooliodotuksiin pohjaavat kannustinjärjestelmät

Prosessit tarvitsevat käyttöpääomia  -  mitä ne ovat ja miten lasketaan?

 • Brutto- vs. nettokäyttöpääoma sekä kausivaihtelujen rahoitus

Johtamistavan vaikutukset toimintaan ja talouteen

 • Vertikaalisen vs. horisontaalisen johtamistavan vaikutukset investointi- ja osinkojen maksukykyyn tuoreiden tutkimusten valossa

Koulutuspäivän aikana käsitellään tuoreita keisejä julkisista tiedoista, esim. mistä nähtiin Siklatilojen tuleva konkurssi jo vuoden 2020 -luvuista.  Jos kiinnostusta riittää ja aika antaa myöten, niin rahavirtanäkymiä avataan myös Jukkatalosta, rakennusliike Lehdosta,  Atriasta, HKScanista, Olvista, Raisiosta, Sandvikista, Snellmannista, Trainers Housesta jne.

__

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Hinta
Määrä

Valitse osallistujien määrä

Syötä alennuskoodi
1 290,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
1 290,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Huom! Tämä vaihtoehto edellyttää että osallistumassa on jo yllä yksi osallistuja.

645,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

19.9.2024 09:00

Päättyy:  

20.9.2024 15:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkoulutus tai Radisson Blu Plaza Hotel, Helsinki

Mikonkatu 23
00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

YritysAkatemia | Yrittäjien Koulutuskeskus Oy

09 696 2950

info@yritysakatemia.fi

Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki