Vuosilomalain erityistilanteita

21.11.2024 09:00

Etäkoulutus

Kuvaus

Vuosilomalain erityistilanteet -webinaari keskittyy vuosilomalain poikkeaviin tilanteisiin, jotka eivät käytännön laskennassa poikkeuksellisuudestaan huolimatta ole harvinaisia.

Perhevapaauudistuksen vaikutukset näkyvät nyt vuosiloman ansainnassa ja lomapalkan laskennassa. Lain muutoksessa uutena tullut 5 päivän omaishoitovapaa vaikuttaa myös työssäolon veroiseen aikaan.

Työneuvoston kannanotot ja lausunnot työssäolon veroisesta lomautusajasta, sekä vuosilomapalkan määräytymisestä peräkkäisissä työsuhteissa vaikuttavat lomalaskentaan. Niiden vaikutus erilaisissa tilanteissa on osattava ottaa huomioon.

Lisävapaasäännös on teoriassa selkeä, mutta käytännön tilanteissa monimutkainen ja työläskin niissä tilanteissa, joissa poissaolotilanteet vaihtelevat. Omat haasteensa soveltamiseen tuovat tilanteet, joissa lomanmääräytymisvuosi ei ole vielä kokonainen.

Vuosilomalaki on yleisellä tasolla johdonmukainen ja sen tulkinta selkeää, mutta käytännön elämässä meillä on lukuisia erityistilanteita, joissa joudumme pohtimaan miten loma ansaitaan ja mitä siitä maksetaan. Liikkeenluovutukset tuovat omat haasteensa, kuukausipalkkaisen lomapalkan laskemisessa on useita tulkinnanvaraisia tilanteita, joista työajan ja palkkaustavan muutokset ovat kaikkein haastavimpia.

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perehtyä vuosilomalakin soveltamiseen syvällisesti ja käytännönläheisesti.

__

Etäkoulutus: Vuosilomalain erityistilanteita, PDF

Ohjelma klo 9.00–16.00 +/- 15 min.

Vuosiloman ansainta

 • Oikean loman laskentasäännön valitseminen
 • Työssäolon veroinen aika
  • Lomautus
  • Perhevapaat
  • Omaishoitovapaa
  • Poissaolo pakottavasta perhesyystä
  • Tilapäinen hoitovapaa
 • Työssäolon veroiset tunnit osa-aikatyössä
 • Vaihteleva työaika

Lisävapaapäivät sairausajalta

 • Sairaus- ja kuntoutusaika
 • Yhdenjaksoinen poissaolo – milloin se katkeaa?
 • Lisävapaapäivä lomanmääräytymisvuoden ollessa vajaa
 • Miten muut poissaolot vaikuttavat lisävapaisiin
 • Lisävapaakorvaus:
  • Korvauksen suhde sosiaalivakuutusmaksuihin
  • Korvauksen peruste ja laskeminen

Lomapäivien ja lisävapaapäivien pitäminen

 • Vuosiloman ja lisävapaan ajankohta
 • Miten ajankohdasta voidaan sopia?
 • Vuosiloman siirtyminen:
  • Perhevapaat
  • Sairaus

Vuosiloma peräkkäisissä työsuhteissa

Lomapalkan laskennan erityistilanteita

Liikkeen luovutus ja lomapalkat

Kuukausipalkkaisen lomapalkka

 • Osa-ajan palkka vai vakiojakaja
 • Lomapalkka muuttuvista lisäpalkoista
 • Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan ja palkan muuttuessa
 • Lomapalkka, jos työaika muuttuu ansaintavuoden päätyttyä

Tuntipalkkaa saavan lomapalkka

 • Keskipäiväpalkan laskenta ja oikaisu
 • Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu

Prosenttiperusteinen lomapalkka

 • Työssäoloajan palkkasumma
 • Poissaolot, joilta kertyy laskennallista palkkaa
 • Ns. laskennallinen palkka poissa-oloajoilta
 • Lomautus
 • Raskaus-, erityisraskaus- ja vanhempainvapaa
 • Omaishoitovapaa
 • Poissaolo pakottavasta perhesyystä
 • Tilapäinen hoitovapaa

Luontoisedut vuosilomapalkassa ja -korvauksessa

 • Luontoisedut loman aikana
 • Luontoisedut lomakorvausta laskettaessa

 

 

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
590,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Huom! Tämä vaihtoehto edellyttää että osallistumassa on jo yllä yksi osallistuja.

295,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

21.11.2024 09:00

Päättyy:  

21.11.2024 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkoulutus


Lisätiedot

YritysAkatemia | Yrittäjien Koulutuskeskus Oy

09 696 2950

info@yritysakatemia.fi

Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki