Hankintalaki uudistuu – mikä muuttuu v. 2023?

11.1.2023 09:00

Etäkoulutus

Kuvaus

Laki hankintamenettelystä annetun lain muuttamisesta on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alkupuolella. Muutosten tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti rajata halvimman hinnan käyttöä ainoana vertailuperusteena, lisätä hankintojen vastuullisuutta ja edistää kaksikielisiä hankintoja. Taustalla vaikuttaa myös uusi EU:n vakiolomakeasetus (voimaan marraskuussa 2022). Hankintalain muutosten myötä muutettavaksi tulee vähäisiltä osin myös rikosrekisterilaki (770/1993).

Hallituksen esitys sisältää lukuisia hankintayksiköiden ja tarjoajien tehtäviin vaikuttavia muutoksia läpi koko hankintaprosessin alkaen hankintailmoituksen sisällöstä ja kielestä, poissulkemisen edellytyksistä ja alihankkijoiden poissulkemisesta, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinnasta, hankintapäätöksen perusteluista ja lopulta muutoksenhakuoikeudesta. Muutoksia on tulossa myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaoikeudelle annettavien esitysten määräaikoihin. Lisäksi laki sisältää asetuksenantovaltuutuksen, jolla valtioneuvosto voi jatkossa antaa säädöksiä hankinta-asiakirjojen sisällöstä.

Mitä uusia velvollisuuksia lakimuutos asettaa hankintamenettelyssä? Millaisia uusia mahdollisuuksia sen myötä avautuu? Miten lakimuutokset vaikuttavat käytännössä? Tässä koulutuksessa käymme läpi muuttuneet pykälät hankintalaista, erityisalojen hankintalaista sekä rikosrekisterilaista. Olennaista on ymmärtää lakimuutosten jako mahdollistaviin ja velvoittaviin säännöksiin sekä havaita ne käytännön toimenpiteet, joihin lakimuutos vaikuttaa. Koulutus tarjoaa kattavan läpileikkauksen sekä teoriaan että käytäntöön.

__

Webinaari: Hankintalaki uudistuu – mikä muuttuu v. 2023?, PDF

Ohjelma klo 9.00 - 12.00 + / - 15 min.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

  • Lakimuutoksen tavoitteet
  • Muutokset hankintaprosessin aikana
  • Hankintailmoitus
  • Poissulkeminen
  • Tarjousten valinta
  • Hankintapäätöksen perusteleminen
  • Muutoksenhaku
  • Muutokset viranomaisten valtuuksiin
  • Lakimuutosten vaikutukset käytännössä

__

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

11.1.2023 09:00

Päättyy:  

11.1.2023 12:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkoulutus


Lisätiedot

YritysAkatemia | Yrittäjien Koulutuskeskus Oy

09 696 2950

info@yritysakatemia.fi

Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki