Julkisten hankintojen tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset pähkinänkuoressa

19.11.2024 09:00

Etäkoulutus

Kuvaus

Kaikissa julkisissa hankinnoissa käsitellään lähes poikkeuksetta henkilötietoja, vaikka hankinnan kohteena ei olisi kyse henkilötietojen käsittelyn ulkoistamisesta. Pyytämällä tarjoajia toimittamaan tiedot referenssien yhteyshenkilöistä ja nimettyjen vastuuhenkilöiden ammatillisesta pätevyydestä ja työkokemuksesta sekä tarkastamalla voittaneen tarjoajan rikosrekisteriotteet, ollaan tietosuojalainsäädännön soveltamisalan piirissä.

Myös tietoturvavaatimukset liittyvät lähes kaikkiin hankintoihin. Hankintaan kohdistettavien tietoturvallisuusvaatimusten määrittely on yksi keskeisimmistä hankinnan turvallisuuden varmistamisen vaiheista erityisesti ICT‐hankinnoissa ja hankinnoissa, joihin liittyy henkilötietojen tai muun arkaluonteisen tiedon siirtämistä. Hankintayksikön on hankintaa suunniteltaessa laadittava tarkemmat tietosuojan ja tietoturvan hankintavaatimukset sekä kilpailutuksen aikana varmistettava, että tarjousten sisältö ei paljastu hankintamenettelyn aikana muille tarjoajille ja että tarjouksia tallennettaessa turvataan tietojen eheys ja tarjousten luottamuksellisuus. 

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisellä otteella hankintaprosessin aikana huomioon otettavat keskeisimmät tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset.

 

Kouluttaja: 
VT, asianajaja Kiira Koponen, VALO Partners Asianajotoimisto Oy

  •      Kiira on julkisiin hankintoihin, työoikeuteen ja tietosuojaan erikoistunut asianajaja ja varatuomari, jolla on pitkä ja vankka kokemus asiakkaiden avustamisesta ja kouluttamisesta julkisiin hankintoihin sekä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Ennen yrittäjäksi ryhmistä Kiira on työskennellyt julkisiin hankintoihin erikoistuneessa asianajotoimistossa tiiminvetäjänä sekä Helsingin hovioikeudessa ja markkinaoikeudessa.  

__
Etäkoulutus: Julkisten hankintojen tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset pähkinänkuoressa , PDF

Ohjelma klo 9.00–12.00 +/-15 min.

Johdanto

  • Tietosuojan ja tietoturvan käsitteet
  • Yleistä tietosuoja-asetuksesta 

Tietosuojavaatimukset kilpailutuksen elinkaaren aikana

  • Hankintaprosessin suunnittelu
  • Henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus
  • Sopimusehdot ja henkilötietojen käsittelysopimus

Julkisten hankintojen tietoturvavaatimukset 

  • Keskeiset hankinnan valmisteluun liittyvät tietoturvakysymykset
  • Riskiperusteinen lähestymistapa
  • Sopimusehdot ja turvallisuussopimus

__

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
390,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Huom! Tämä vaihtoehto edellyttää että osallistumassa on jo yllä yksi osallistuja.

195,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

19.11.2024 09:00

Päättyy:  

19.11.2024 12:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkoulutus


Lisätiedot

YritysAkatemia | Yrittäjien Koulutuskeskus Oy

09 696 2950

info@yritysakatemia.fi

Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki