Historian osat maksavat yksittäin 39 euroa. Koko sarjan hinta on 120 euroa. Paketin painon vuoksi tilaisuhinta sisältää postimaksulisän normaalin postimaksumme lisäksi. 

 

Kuninkaallinen ja keisarillinen muinaismuistohallinto

Mikko Härö – Juhani Kostet
2020, 415 s., sid. ISBN 978-951-616-267-9
Museoviraston julkaisuja 2

39 € (sis. alv)

Kuninkaallinen ja keisarillinen muinaismuistohallinto kertoo antikvaarisen viranomaistoiminnan alkuvuosista Ruotsin ja Venäjän vallan aikana. Teos tuo esille muinaismuistohallinnon vaiheita ja riippuvuutta poliittisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä etenkin tiivistä suhdetta akateemiseen tutkimukseen ja koulutukseen.

Teos avaa näkymiä antikvaarisen hallinnon yllättävän pitkään, jo 1600-luvulla alkaneeseen, historiaan ja valottaa Museoviraston edeltäjien ja tieteellisten seurojen roolia ja identiteettiä kansallisessa sivistyksellisessä heräämisessä.

Se nostaa näkyväksi antikvaarisessa hallinnossa toimineita ja siihen vaikuttaneita avainhenkilöitä, akateemista tutkimus- ja kulttuuriyhteisöä.

 

historia1_kansi_lores.jpg (91 KB)

 

Tutkimuksen ja hallinnon ristiaallokossa – Muinaistieteellinen toimikunta 1917–1972

Visa Immonen
2016, 318 s., ISBN 978-951-616-268-6, 39 € (sis. alv)
Museoviraston julkaisuja 3, ISSN 2243-1357

Muinaistieteellisen toimikunnan, Museoviraston edeltäjän, historia heijastelee monin tavoin Suomen itsenäisyyden ajan historian kehityskulkuja.

Organisaation vaiheiden lisäksi teos avaa laajempaa näkökulmaa 1900-luvun toimikunnan ja kansallisuusaatteen suhteisiin sekä muihin yhteiskunnallisiin tekijöihin, aikakausien aatevirtauksiin, talouteen ja kulttuuriperintöä tarkastelevien tieteenalojen kehitykseen.

Lisäksi kirja piirtää eläviä henkilökuvia kulttuuriperinnön suojeluun voimakkaasti vaikuttaneista persoonista, heidän keskinäisistä suhteistaan ja ristiriidoistaan

kansikuva-histoiria2.jpg (1.55 MB)

 

Kulttuuriperintöala yhteiskunnan muutoksessa

Allan Tiitta – Juhani Kostet
2023, 452 s., sid. ISBN 978-951-616-270-9
Museoviraston julkaisuja 4

39 € (sis. alv)

Museoviraston ensimmäisten toimintavuosien aikana suomalainen yhteiskunta kehittyi voimakkaasti ja viraston tehtävät muuttuivat suuresti. Teos kattaa kahden ensimmäisen pääjohtajan, C. J. Gardbergin ja Henrik Liliuksen, pääjohtajakaudet.

Heidän aikanaan virastona ja tutkimuslaitoksena aloittaneesta Museovirastosta tuli viranomainen, jonka tehtävänä oli toimia kulttuuriperinnön ja -ympäristön asiantuntijana, palvelujen tuottajana ja toimialansa kehittäjänä.

kansikuva-historia3.jpg (1.83 MB)

 

Suomen kansallismuseo - Ikkuna menneeseen ja tulevaan

Tuukka Talvio
2016, 375 s., ISBN 978-951-616-279-2, 39 € (sis. alv)
Museoviraston julkaisuja 7, ISSN 2243-1357

Kansallismuseon tarina kuvaa museon kokoelmien ja museorakennuksen syntyä sekä museon monipuolista toimintaa valtakunnallisena Suomen historian museona.

Historiateos peilaa museon vaiheiden lisäksi tapoja, joilla maamme historiaa on eri aikoina haluttu tallentaa, esittää ja suhteuttaa ympäröivään maailmaan.

Historiallisesti arvokkaat kohteet ja maamme laajimmat kulttuurihistorialliset kokoelmat tarjoavat mahdollisuuden löytää aina uusia ja ajankohtaisia näkökulmia Suomen historiaan ja kulttuuriin.

kansikuva-historia4.jpg (1.24 MB)

 

 

 

Valitse haluamasi kirja
Kirja
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
25,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Kohtalona Ruotsinsalmi – Tutkimuksia pintaa syvemmältä -julkaisu laajentaa ja syventää samannimisen näyttelyn sisältöjä ja henkilötarinoita. Kirja julkaistaan 20.9. ja toimitetaan lokakuussa.

Syötä alennuskoodi
34,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


kirja tarjoaa yleiskuvan meriarkeologisen tutkimuksen ja suojelun vaiheista seitsemänkymmenen vuoden ajalta. Kirja julkaistaan 30.9. ja toimitetaan lokakuussa.

Syötä alennuskoodi
35,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Curiositas kurkistaa Suomen kansallismuseon esineiden kautta menneeseen.

Syötä alennuskoodi
15,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Osat 1–4 pakettihintaan. Hinta sisältää kirjat 120 € sekä postimaksulisän 10 €.

Syötä alennuskoodi
130,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Museoviraston historia, osa 2

Syötä alennuskoodi
39,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Museoviraston historia, osa 1

Syötä alennuskoodi
39,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Museoviraston historia, osa 3

Syötä alennuskoodi
39,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Museoviraston historia, osa 4

Syötä alennuskoodi
39,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Kotimaisten hopeaseppien taidonnäytteitä asiantuntija-artikkelein sekä upein kuvin.

Syötä alennuskoodi
15,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Artikkeleita Museoviraston vuosina 2014–2016 tekemistä arkeologisista kenttätutkimuksista.

Syötä alennuskoodi
15,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Opaskirja esittelee museona toimivan Hvitträskin sisätilat ja puutarhan sekä kertoo myös rakennuksen historiasta sekä sen asukkaista.

Syötä alennuskoodi
12,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Opaskirja esittelee museona toimivan Hvitträskin sisätilat ja puutarhan sekä kertoo myös rakennuksen historiasta sekä sen asukkaista.

Syötä alennuskoodi
12,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Opaskirja esittelee museona toimivan Hvitträskin sisätilat ja puutarhan sekä kertoo myös rakennuksen historiasta sekä sen asukkaista.

Syötä alennuskoodi
12,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Valitse, jos tilaat kirjan muuhun EU-maahan kuin Suomeen.

22,00 €

Määrä:


Valitse, jos tilaat kirjoja EU:n ulkopuolisiin maihin

39,00 €

Määrä:


Lisätiedot

kirjatilaus@kansallismuseo.fi