Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaoppaan julkaisuwebinaari

1.12.2021 13:00

Verkkoseminaari

Tervetuloa vastuullisten ruokapalveluiden hankintaoppaan julkaisuwebinaariin keskiviikkona 1.12. kello 13-15.

Tilaisuudessa kuulet esimerkkejä oppaan tarjoamista mahdollisuuksista kehittää ruokapalveluita entistä vastuullisimmaksi ja toimivammiksi. Ruokapalvelut voidaan tuottaa omana toimintana, in-house-mallilla tai ne voidaan kilpailuttaa ja tuottaa ostopalveluina.

Tilaisuuden ohjelma

Klo 13.00        

 • Tilaisuuden avaus kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö
 • Oppaan esittely erityisasiantuntija Auli Väänänen, maa- ja metsätalousministeriö
 • Käytännön esimerkkejä oppaan sisällöstä - mitä opas tarjoaa ruokapalveluiden järjestämiseen ja hankintaan palvelupäällikkö Suvi Haukioja, Turun kaupunki ja ravitsemispäällikkö Laura Rantalainen, Kuopion yliopistollinen sairaala
 • Ruokapalvelu ruokakasvatusta tukemassa pääsihteeri Arja Lyytikäinen, Valtion ravitsemusneuvottelukunta
 • Yleisön kysymykset

Klo 14:00       

 • Uusi opas käytännössä - ruokapalveluiden järjestämisen asiantuntijoiden näkemyksiä oppaasta sen sisällöstä ja merkityksestä
 • Ruokapalvelujohtaja Minna Ahola, Espoon kaupunki
 • Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Taina Matilainen, Akaan kunta
 • Sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg, Hämeenlinnan kaupunki
 • Ravintohuoltokoordinaattori Minna Lappalainen, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
 • Ryhmäpäällikkö Hanna Nuutinen, Valtioneuvoston kanslia
 • Myyntipäällikkö Mari Rantala, Palmia Oy
 • Ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä, Saimaan tukipalvelut Oy
 • Yleisön kysymyksille on aikaa klo 14 alkavassa osiossa aina kahden puheenvuoron jälkeen
 • Oppaan verkkosivuston julkaisu ja päätössanat

Tilaisuuden juontaa maa- ja metsätalousministeriön viestintäasiantuntija Taina Saahko. Tilaisuus päättyy klo 15.00.

 

Opas ja sen julkaisutilaisuus on suunnattu päättäjille, julkisten ruokapalveluiden järjestäjille ja ruokapalveluista ja niiden hankinnasta vastaaville sekä ruokapalveluiden ja julkisten hankintojen kehittämisestä kiinnostuneille.

Opas toteuttaa kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitetta kestävistä ja vastuullisista ruokapalvelu- ja elintarvikehankinnoista. Se ohjeistaa, miten ruokapalvelua ja sen hankintaa voidaan kehittää entistä vastuullisemmaksi, laadukkaammaksi ja vastaamaan sille asetettuja vaatimuksia. Ruokapalveluiden ja niiden tarjoaman ruuan merkitys ja vaikuttavuus esimerkiksi kuntastrategian ja kestävyys- ja ravitsemustavoitteiden toteuttamisessa tulee myös esille.

 

Webinaarin ennakkoilmoittautuminen on päättynyt. Tapahtuma on kuitenkin kaikille avoin, ja voit liittyä siihen alla olevasta linkistä.

 

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Mikäli webinaariin liittymisessä on ongelmia, otathan yhteyttä jasmin.rikkonen@gov.fi tai +358 504739793.

Ilmoittautuminen tähän tapahtumaan on tällä hetkellä suljettu.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija
Auli Väänänen

maa- ja metsätalousministeriö
p. 050 472 1312
auli.vaananen@gov.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.12.2021 13:00

Päättyy:  

1.12.2021 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkkoseminaari


Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö

Tietosuojaseloste: Maa- ja metsätalousministeriön Eventilla-palveluun tallennetut kyselyt

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Maa- ja metsätalousministeriö
Puhelin: 0295 16 001
Sähköposti: kirjaamo.mmm(at)gov.fi
Osoite: Hallituskatu 3, Helsinki. PL30, 00023 Valtioneuvosto.

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Vesa Vuorimaa
Puhelin: 0295 16 2466
Sähköposti: vesa.vuorimaa(at)gov.fi
Osoite: Hallituskatu 3, Helsinki. PL30, 00023 Valtioneuvosto.

3. Rekisterin nimi

Eventilla-palveluun tallennetut maa- ja metsätalousministeriön kyselyt.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyselyjen tekeminen, tapahtumailmoittautumisten kerääminen sekä vastausten kerääminen ja tapahtumaan liittyvä viestintä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kyselyjä, kyselyjen vastauksia, ilmoittautumislomakkeita ja ilmoittautuneiden tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöiden vastaaminen kyselyihin ja tapahtumailmoituksiin.

7. Tiedon säilytysaika

Tiedot poistetaan palvelusta, kun tapahtumaan liittyvä viestintä, mm. materiaalin lähettäminen osallistujille, on päättynyt.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja muuta kuin kutsuja ja tiedottamista varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot
Tiedot ovat Eventilla-palvelun tietokannassa. Tietojen hallinta on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Pääkäyttäjätunnukset ovat neljällä maa- ja metsätalousministeriön virkamiehellä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

A. Oikeus saada pääsy tietoihinRekisteröidyillä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tiedot kuukauden kuluessa.

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleRekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.

D. Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

12. Tietoja käsittelevät tahot

Maa- ja metsätalousministeriön Eventillaa käyttävä henkilöstö.