Vuosilomalaki ja lomapalkanlaskennan perusteet

2.3.2023 09:00

Etäkoulutus

Kuvaus

Koulutuksessa tutustutaan käytännönläheisesti vuosilomalain määräyksiin ja niiden vaikutukseen palkka- ja henkilötöhallintoon. Koulutuksessa saat kokonaiskuvan vuosilomaetuuksista ja niiden määräytymisestä.

Päivän aikana käsittelemme loman ansaintaa ja loman antamista sekä perehdymme lomapalkan peruslaskentatapoihin ja tilanteisiin, joissa lomapalkan laskemisessa on otettava huomioon työajan muutostilanteet.

Käymme läpi myös vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin ja loman siirtämiseen liittyvät säännökset.

__

Webinaari: Vuosilomalaki ja lomapalkanlaskennan perusteet, PDF

Ohjelma klo 9.00 - 16.00 +/- 15 min.

Koulutuksen sisältö:

Yleiset säännökset

 • Soveltamisala ja määritelmät
 • Säännösten pakottavuus

Yleistä lomapalkasta

 • Lomapalkan yleissäännös
 • Luontoisedut loman ajalta

Vuosiloman ansainta

 • Ansaintasäännön valinta
 • Työssäolon veroinen aika
 • Työssäolon veroinen aika osa-aikatyössä
 • Vuosiloman kertyminen äitiys- ja isyysvapaan ajalta

Työntekijän oikeus vapaaseen

 • Vapaan pituus ja ajankohta
 • Lomakorvaus vapaan ajalta

Määräaikaiset työsuhteet

 • Oikeus vapaaseen
 • Sopimus lomaetuuksien siirtämisestä uuteen työsuhteeseen

Laskentasäännöt

 • Palkkaustavan tai ansaintasäännön muutos
 • Mahdollisuudet sopia lomapalkan laskentatavasta

Ajankohta

 • Loman ajankohdasta sopiminen
 • Loma ja irtisanomisaika
 • Loma osa-aikatyössä
 • Oikeus säästää lomaa

Sairaus ja vuosiloma

 • Työkyvyttömyys ennen lomaa tai loman aikana
 • Pyyntö loman siirtämisestä
 • Lomapalkka ja työkyvyttömyysajan palkka

Kuukausipalkkaisen lomapalkka

 • Lomallelähtöhetken kuukausipalkka
 • Osa-ajan palkanlaskenta ja vakiojakaja
 • Lomapalkka lisäpalkoista

Tunti- ja urakkapalkkaa saavan lomapalkka

 • Keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka
 • Keskipäiväpalkan oikaiseminen
 • Lomapalkkasopimus

Prosenttiperusteinen lomapalkka

 • Työssäoloajalta maksettu palkka
 • Poissaolot, joilta lomapalkkaa kertyy
 • Ns. laskennallinen palkka poissaoloajoilta

Kuukausipalkkaisen lomapalkan laskenta työajan muutostilanteissa

 • Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan muutostilanteissa
 • Osa-aikatyötilanteet, joissa uutta säännöstä sovelletaan

Tuntipalkkaisen lomapalkan laskenta työajan muutostilanteissa

 • Keskipäivän oikaisu
 • Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu
 • Prosenttiperusteinen lomapalkka muutostilanteissa

Lisävapaapäivät

 • Lisävapaapäivät työkyvyttömyyden seurauksena
 • Lisävapaapäivien pitäminen
 • Yhdenjaksoinen poissaolo ja yhdenjaksoisen poissaolojakson katkeaminen
 • Lisävapaapäivien laskeminen vajaalta lomanmääräytymisvuodelta
 • Muiden poissaolojen vaikutus lisävapaisiin

Korvaus lisävapaapäiviltä

 • Säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus
 • Korvauksen lakisääteiset vakuutusmaksut
 • Vapaan ajankohdan mukainen korvaus
 • Korvauksen peruste ja laskeminen
 • Lisävapaapäivien korvaaminen rahana

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä

 • Lomakorvauksen laskenta
 • Ns. yhden vuoden sääntö
 • Ns. yhteenlaskusääntö
 • Luontoisedut työsuhteen päättyessä
 • Lomakorvaus, jos lomaa ei ole kertynyt

Muut säännökset

 • Vuosilomakirjanpito
 • Lomapalkkalaskelma
 • Saatavan vanhentuminen

 

 

__

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:   2.3.2023 09:00
Päättyy:   2.3.2023 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkoulutus


Lisätiedot

YritysAkatemia | Yrittäjien Koulutuskeskus Oy

09 696 2950

info@yritysakatemia.fi

Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki