Vuosilomalaki ja lomapalkanlaskennan perusteet

2.3.2023 09:00

Etäkoulutus

Ohjelma klo 9.00 - 16.00 +/- 15 min.

Koulutuksen sisältö:

Yleiset säännökset

 • Soveltamisala ja määritelmät
 • Säännösten pakottavuus

Yleistä lomapalkasta

 • Lomapalkan yleissäännös
 • Luontoisedut loman ajalta

Vuosiloman ansainta

 • Ansaintasäännön valinta
 • Työssäolon veroinen aika
 • Työssäolon veroinen aika osa-aikatyössä
 • Vuosiloman kertyminen äitiys- ja isyysvapaan ajalta

Työntekijän oikeus vapaaseen

 • Vapaan pituus ja ajankohta
 • Lomakorvaus vapaan ajalta

Määräaikaiset työsuhteet

 • Oikeus vapaaseen
 • Sopimus lomaetuuksien siirtämisestä uuteen työsuhteeseen

Laskentasäännöt

 • Palkkaustavan tai ansaintasäännön muutos
 • Mahdollisuudet sopia lomapalkan laskentatavasta

Ajankohta

 • Loman ajankohdasta sopiminen
 • Loma ja irtisanomisaika
 • Loma osa-aikatyössä
 • Oikeus säästää lomaa

Sairaus ja vuosiloma

 • Työkyvyttömyys ennen lomaa tai loman aikana
 • Pyyntö loman siirtämisestä
 • Lomapalkka ja työkyvyttömyysajan palkka

Kuukausipalkkaisen lomapalkka

 • Lomallelähtöhetken kuukausipalkka
 • Osa-ajan palkanlaskenta ja vakiojakaja
 • Lomapalkka lisäpalkoista

Tunti- ja urakkapalkkaa saavan lomapalkka

 • Keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka
 • Keskipäiväpalkan oikaiseminen
 • Lomapalkkasopimus

Prosenttiperusteinen lomapalkka

 • Työssäoloajalta maksettu palkka
 • Poissaolot, joilta lomapalkkaa kertyy
 • Ns. laskennallinen palkka poissaoloajoilta

Kuukausipalkkaisen lomapalkan laskenta työajan muutostilanteissa

 • Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan muutostilanteissa
 • Osa-aikatyötilanteet, joissa uutta säännöstä sovelletaan

Tuntipalkkaisen lomapalkan laskenta työajan muutostilanteissa

 • Keskipäivän oikaisu
 • Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu
 • Prosenttiperusteinen lomapalkka muutostilanteissa

Lisävapaapäivät

 • Lisävapaapäivät työkyvyttömyyden seurauksena
 • Lisävapaapäivien pitäminen
 • Yhdenjaksoinen poissaolo ja yhdenjaksoisen poissaolojakson katkeaminen
 • Lisävapaapäivien laskeminen vajaalta lomanmääräytymisvuodelta
 • Muiden poissaolojen vaikutus lisävapaisiin

Korvaus lisävapaapäiviltä

 • Säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus
 • Korvauksen lakisääteiset vakuutusmaksut
 • Vapaan ajankohdan mukainen korvaus
 • Korvauksen peruste ja laskeminen
 • Lisävapaapäivien korvaaminen rahana

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä

 • Lomakorvauksen laskenta
 • Ns. yhden vuoden sääntö
 • Ns. yhteenlaskusääntö
 • Luontoisedut työsuhteen päättyessä
 • Lomakorvaus, jos lomaa ei ole kertynyt

Muut säännökset

 • Vuosilomakirjanpito
 • Lomapalkkalaskelma
 • Saatavan vanhentuminen
Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

2.3.2023 09:00

Päättyy:  

2.3.2023 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkoulutus


Lisätiedot

YritysAkatemia | Yrittäjien Koulutuskeskus Oy

09 696 2950

info@yritysakatemia.fi

Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki