Opiskelijat ja ohjaaja voimalaitoksen ohjauskeskuksessa.

Automaatiotekniikka: Prosessi-, instrumentointi- ja automaatiotekniikka 5 op

5.1.2022

Varkauden kampus

Automaatiotekniikan opintokokonaisuus 15 op
Kokonaisuus sopii hyvin mm. kone-, sähkö-, tieto-, rakennus- tai ympäristötekniikan insinööritutkinnon suorittaneille, jotka ovat suuntautumassa energiatekniikan puolelle tai henkilöille, jotka tarvitsevat työssään  lisäosaamista.

Opintojaksot kuuluvat Savonian energiatekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja ovat hyväksiluettavissa tutkinnon opintoihin.
Opintokokonaisuus (15 op) koostuu syventävistä ja soveltavista ammattiopinnoista:
- Automaatiojärjestelmät, 5 op
- Prosessi- instrumentointi- ja automaatiotekniikka, 5 op
- Etäohjaus ja väylät, 5 op tai vaihtoehtoisesti
- IoT ja Big Data, 5 op 

Opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen kuvaukset toteutustapoineen löydät linkeistä.
Huomioithan, että kolme ensimmäistä opintojaksoa vaativat edeltäviä opintoja tai niitä vastaavat tiedot. IoT ja Big Data -opintojaksoon niitä ei vaadita.
Automaatiotekniikan opintokokonaisuuteen voit ilmoittautua tästä.


PROSESSI-, INSTRUMENTOINTI- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA 5 OP
Opintojakso on myös osa Voimalaitostekniikan opintokokonaisuutta.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee prosessien asettamat vaatimukset instrumentoinnille ja tietää erilaisten kenttälaitteiden toiminnat ja valintaperusteet. Hän osaa käyttää automaatiotekniikan mahdollistamia toimintoja energiaa tuottavien prosessien hallinnassa ja tuntee automaatiojärjestelmien ominaisuudet ja operoinnin. Opiskelija perehtyy erilaisten prosessien vaatimiin mittauslaitteiden ominaisuuksiin ja osaa mitoittaa oikean tyyppisen laitteen kuhunkin kohteeseen. Hän tietää miten valitaan erilaiset prosessien ohjauksissa tarvittavat toimilaitteet ja osaa mitoittaa niitä oikein. Signaalityypit ja mittausviestien välittämisessä tarvittavat kaapeloinnit, väylät ja langattomat yhteydet tulevat tutuiksi. Laitteiden liityntäyksiköt ja viestien käsittely ja muokkaus järjestelmien välillä opitaan tuntemaan käytännön tasolla.
Alussa opiskelija tutustuu prosessi- ja virtauskaavioiden avulla tarvittaviin tyypillisimpiin dokumentteihin ja oppii tuntemaan instrumentointimerkinnät ja niiden soveltamisen suunnittelutyövälineenä ja miten luodaan PI-kaavio.
Voimalaitoksissa sovellettavaan KKS-järjestelmään perehdytään monipuolisesti. Myös turvalukituksien asettamat vaatimukset tulevat tutuiksi instrumentoinnin kannalta. Opintojaksossa laaditaan dokumentteja CAD-ohjelmalla ja tutustutaan Comos-instrumentoinnin suunnitteluohjelmistoon ja sillä tehdään soveltavia harjoitus- ja projektitehtäviä käytännössä.
Automaatiotekniikan tarjoamiin toimintoihin perehdytään selvittämällä oppilaitoksessa olevan järjestelmän rakenne ja sen ominaisuudet sekä tutustumalla konfigurointiin ja valvomon käyttämiseen. 

Keskeiset sisällöt
- Prosessi- ja virtauskaavioiden käyttö
- Dokumentit instrumentoinnissa ja automaatiossa
- Instrumentointisymbolit ja KKS- sekä kirjainmerkinnät
- AutoCAD in käyttö dokumentoinnin hallinnassa
- Prosessien asettamat vaatimukset kenttälaitteiden valinnassa ja mitoituksessa
- Kaapeloinnit, väylät ja signaalityypit
- Hajautettu vai keskitetty automaatio ja sen vaatimukset
- Standardit, turvallisuusvaatimukset ja turvalogiikka
- Suunnittelun lähtökohtana kenttä, ristikytkentä ja valvomo
- Mittalaitteiden tekniset ominaisuudet ja tarkkuudet sekä liitännät
- Toimilaitteiden valinta ja säätöventtiilien mitoitus
- Comos-ohjelmisto ja sen käyttö instrumentoinnissa
- Automaatiojärjestelmän rakenne ja toiminnot
- Prosessin valvonta, operointi ja hallinta 

Toteutus
Opintojakso alkaa 5.1. ja päättyy 31.5.2022. Opintojakso toteutetaan monimuotototeutuksena teemaluennoin ja niihin liittyvien projektitöiden avulla. Projektityöt tehdään oppilaitoksella ja teollisuusympäristössä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi käytetään Comos-ohjelmistoa instrumentointi harjoitustöiden suorittamiseen. Myös AutoCAD lla tehdään dokumentoinnin perustehtäviä. Työtä ohjataan ja sen edistymistä seurataan harjoitustöiden ja tuntitehtävien avulla. Opintojaksokohtaiset tarkemmat aikataulut löytyvät joulukuun puolessa välissä Savonian lukujärjestyksistä

Edeltävät opinnot
Mittaus- ja säätötekniikka, ohjaus ja valvonta tai vastaavat tiedot

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opiskeluaineisto
- Moodlessa jaettava materiaali
- Harri Heikura: Comos Instrumentoinnissa
- Markku Sivonen: Teollisuuden instrumentointi

Opintomaksu ja peruutusehdot
Opintomaksu on 75 € ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen opiskelija
- olet  suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Ilmoittaudu lomakkeella "maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumiseensa joko linkin OmaOpintopolkuun tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 
Maksua ei palauteta, jos ilmoittautuja peruu tai keskeyttää opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy maksu- ja peruutusehdot ilmoittautuessaan.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 1.11. - 15.12.2021. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso opiskelijatietohallinan tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Lisätiedot
- sisällön ja toteutuksen osalta yliopettaja Harri Heikura, harri.heikura@savonia.fi
- ilmoittautumisen osalta opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa Savoniaan!

 

 Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
75,00 €

Määrä:


Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
ilmainen

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

31.5.2022

Tapahtumapaikka

Varkauden kampus

Opiskelijankatu 3
78210 Varkaus

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi